BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ul. Żytniej

Prezydent Miasta Starachowice ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony do na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Starachowicach przy ul. Żytniej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0004 jako działka ewidencyjna nr 1244/1 o powierzchni 0,0187 ha, stanowiącej własność Gminy Starachowice, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00025725/2.

Cena wywoławcza brutto do pierwszego przetargu wynosi 25 830,00 zł.

Pierwszy przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali 130 dnia 19.07.2023 r., o godz. 10:00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 2 600,00 zł.

Wadium przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia 13.07.2023 r., przelewem bankowym środków pieniężnych na konto Gminy Starachowice nr: 10 1090 2590 0000 0001 4860 2944 Santander Bank Polska.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z zarządzeniem nr 267/2023 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 07.06.2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Żytniej- kliknij treść zarządzenia.

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój 104, tel. 41 273 82 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

// - //

Marek Materek

Author: Agnieszka Mergalska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept