BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wykazach nieruchomości przekazanych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w dniu 21.11.2023 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy:

ul. Długiej – część działki nr 513, obręb 0006 z przeznaczeniem na teren zielony - treść zarządzenia

ul. Ostrowieckiej – część działki nr 541 obręb 0007 z przeznaczeniem na uprawy rolne - treść zarządzenia

ul. Południowa/Żytnia – część działki nr 2297 obręb 0004 z przeznaczeniem na teren zielony - treść zarządzenia

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami: pok. 102, telefon nr 41 273-82-27.

Author: Karolina Wasilewski

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept