BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wykazach nieruchomości przekaznych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2023, poz. 344 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie miasta Starachowicach - obręb 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007 z przeznaczeniem pod garaże, ogródki przydomowe, tereny zielone, tereny komunikacyjne oraz budynki gospodarcze:

- ul. Majówka - treść zarządzenia;

- ul. Pastwiska - treść zarządzenia ;

- teren miasta Starachowice - dzierżawa pod garaże - treść zarządzenia

- teren miasta Starachowice - dzierżawa na tereny komunikacyjne - treść zarządzenia ;

- teren miasta Starachowice - dzierżawa pod ogródki przydomowe - treść zarządzenia ;

- teren miasta Starachowice - dzierżawa na tereny zielone - treść zarządzenia.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami: pok. 102, telefon nr 41 273-82-27.

Author: Karolina Wasilewski

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept