BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wykazach nieruchomości wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Starachowicach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej
nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:

Sybiraków – działki nr: 2394/14, 2394/15, 2394/16, 2394/20, 2394/22 (obręb 0004) z przeznaczeniem na teren zielony - trawnik,

Kościelnej - część działki nr 559/16 (obręb 0005) z przeznaczeniem na teren zielony - trawnik,

Modrzewiowej - działka nr 631/4 (obręb 0002) z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,

Ludwika Mierosławskiego – część działki nr 2591/68 (obręb 0004) z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,

Spacerowej - działka nr 1329 (obręb 0002) z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,

Iglastej - działka nr 350 (obręb 0002 z przeznaczeniem na teren zielony – trawnik,

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl. - kliknij treśc zarządzenia.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102, telefon nr 41 273-82-27.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

// - //

Ewa Skiba

Author: Agnieszka Suligowska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept