BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

„Budowa boisk wielofunkcyjnych w Starachowicach”

   Trwa realizacja dwóch, obecnie największych inwestycji oświatowych, a mianowicie budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 4. Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 10. Gmina Starachowice zabiega o kolejne dofinansowanie do już realizowanych oraz kolejnych planowanych przedsięwzięć, które mają na celu poprawę bazy sportowej przy starachowickich placówkach oświatowych.


- Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na rozwój bazy sportowej, dokładnie na realizację dwóch inwestycji, są to budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 4 oraz zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 10. – informuje Prezydent Miasta Marek Materek – O budowę boiska przy Gimnazjum nr 4 wnioskowali mieszkańcy oraz pracownicy i rodzice uczniów z gimnazjum oraz ze Szkoły Podstawowej nr 13. Projekt w głosowaniu prowadzonym w ramach Budżetu Obywatelskiego uzyskał najwięcej głosów.
   Oprócz uzyskanego już dofinansowania z ministerstwa Gmina stara się o wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego.
- Uzyskane z RPO dofinansowanie zamierzamy przeznaczyć na budowę boisk przy Gimnazjum nr 4, zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 10, budowę bieżni przy szkołach podstawowych nr 1, nr 9 i nr 6. Wysokość maksymalnego dofinansowania z RPO wynosi do 85 procent wartości inwestycji. Dofinansowanie uzyskane z ministerstwa to 35 procent inwestycji. - informuje prezydent - Cieszymy się z tego co już uzyskaliśmy, ale będziemy starać się o więcej, po to aby uwolnić wkład własny do realizacji kolejnych projektów, które są bardzo potrzebne są przy starachowickich szkołach i przedszkolach.
Przy Gimnazjum nr 4 powstaje boisko o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 17 m x 30 m, zawierające funkcje: boiska do siatkówki i boiska do koszykówki. Obecnie wykonywane są tu roboty nawierzchniowe, wylana została podbudowa, wykonano nawierzchnię ciągów komunikacyjnych, dojście do sali gimnastycznej oraz część robót elektrycznych. W ramach inwestycji wykonane zostanie  ogrodzenie terenu, odwodnienie, oświetlenie i wyposażenie boiska.
Koszt tych prac to około 300 tys. zł. Termin zakończenia to lipiec 2017 roku.
   Przy Szkole Podstawowej nr 10 wraz z Oddziałami Integracyjnymi powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 54,5 m x 22 m, zawierające funkcje: - boiska do piłki ręcznej, boiska do siatkówki, boiska do tenisa, boiska do koszykówki oraz mini boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach 31,3 x 20,5 m. Ponadto przy szkole wykonane zostaną: rzutnia do pchnięcia kulą, bieżnia sprinterska 60 m, 4 tory, skocznia w dal, plac rekreacyjny dla klas 0 – 3, teren zostanie ogrodzony, zaplanowano wykonanie odwodnienia, oświetlenia terenu, oraz wyposażenie boisk, Obecnie prowadzone są roboty ziemne, przygotowawcze do realizacji przedsięwzięcia. Koszt realizacji tych prac to 2 mln 490 tys. zł. Termin zakończenia to również lipiec 2017 roku.
Wykonawcą prac w obydwu placówkach jest P.P.U.H. AGRO – BUD, Jan Szymański ze Starachowic.

 

Author: Iwona Tamiołło

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept