BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja Prezydenta Miasta Starachowice o wywieszonych na tablicy ogłoszeń wykazach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm. )

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące:

 1. lokalu mieszkalnego nr 53, mieszczącego się w budynku nr 1 przy ulicy Zachodniej, usytuowanym na nieruchomości oznaczonej jako działki numer: 30/1 i 30/2 (obręb 0002), przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,

 2. lokalu mieszkalnego nr 27, mieszczącego się w budynku nr 54 przy ulicy Radomskiej, usytuowanym na nieruchomości oznaczonej jako działka numer 59 (obręb 0002), przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,

 3. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Starachowicach przy ulicy Joachima Lelewela - działka numer 1342/3 (obręb 0004) o powierzchni 0,0082 ha,

 4. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, położonej w Starachowicach przy ulicy gen. Józefa Bema - działka numer 77 (obręb 0001) o powierzchni 0,1742 ha,

 5. części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na powiększenie nieruchomości przyległej, położonej w Starachowicach przy Alei Świętego Jana Pawła II - działka numer 906/3 (obręb 0003) o powierzchni 0,0184 ha,

 6. część nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach u zbiegu ulic Doktorskiej i Miłej – część działek numer: 789 i 422 (obręb 0001) z przeznaczeniem na zieleń ogrodową,

 7. części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:
 • Radomskiej – część działki nr 1251/4 (obręb 0001) z przeznaczeniem na powiększenie ogródka przydomowego,

 • Hutniczej – część działki nr 1251/4 (obręb 0001) z przeznaczeniem pod istniejące pawilony handlowe oraz na teren komunikacyjny do ich obsługi,

 • Romualda Traugutta – część działki nr 1569 (obręb 0004) z przeznaczeniem pod miejsce parkingowe,

 • Polnej - część działki nr 605 (obręb 0006) z przeznaczeniem pod tablicę reklamową o powierzchni 8 m²,

 • Alei Armii Krajowej - część działki nr: 572/40 i 572/41 (obręb 0005) z przeznaczeniem pod istniejące pawilony handlowe oraz na teren komunikacyjny do ich obsługi,

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami:
dot. pkt 1 – 5 pok. 104 telefon 41 273-82-58; dot. pkt 6 i pkt 7 pok. 102 telefon 41 273-82-27.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

Marek Materek

 

Przekierowania do wykazów:

lokal nr 53 ul. Zachodnia 1

lokal nr 27 ul. Radomska 54

ul. Joachima Lelewela dz. 1342/3

ul. gen. Józefa Bema - dz. nr 77

Aleja Świętego Jana Pawła II - dz. nr 906/3

ul. Doktorska i ul. Miła dz. nr 789 i 422

ul. Radomska - dz. nr 1251/4

ul. Hutnicza - dz. nr 1251/4 - pawilon handlowy

ul. Hutnicza - dz. nr 1251/4 - teren komunikacyjny

ul. Romualda Traugutta - dz. nr 1569

ul. Polna - dz. nr 605

Aleja Armii Krajowej - dz. nr 572/40 i 572/41

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept