BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Urząd Stanu Cywilnego

KASA URZĘDU MIEJSKIEGO W STARACHOWICACH ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.

Od 18 stycznia 2021 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego uruchomiony został terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonywać płatności kartą płatniczą w technologii tradycyjnej oraz zbliżeniowej. W terminalu są akceptowane płatności z wykorzystaniem kart płatniczych m. in. VISA, MasterCard.


Opłaty skarbowe można dokonywać na poczcie, w banku bądź przez bankowość elektroniczną na wskazany rachunek bankowy. 

SANTANDER BANK POLSKA

NR: 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940


z dopiskiem „opłata skarbowa za .............”

Dowód opłaty skarbowej należy przedłożyć w USC

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego

Kamila Sprzączka
Stanowisko: Kierownik USC
Pokój: 31
Tel.41 322 1040
e-mail: kamila.sprzaczka@starachowice.eu

Agnieszka Garbarczyk-Pożoga
Stanowisko: Zastępca Kierownika USC
Pokój: 31
Tel. 41 322 1037
e-mail: agnieszka.garbarczyk-pozoga@starachowice.eu

Teresa Różalska
Stanowisko: Inspektor
Pokój: 30
Tel. 41 322 1041
e-mail: teresa.rozalska@starachowice.eu

Iwona Madejska

Stanowisko: Inspektor
Pokój: 29
Tel. 41 322 1039
e-mail: iwona.madejska@starachowice.eu

Sylwia Lipińska - Zamojska
Stanowisko: Inspektor
Pokój: 30
Tel: 41 322 1038
e-mail: sylwia.lipinska-zamojska@starachowice.eu

 

ul. Radomska 45

27-200 Starachowice

Pokój: 29, 30, 31 (parter)

Tel.: 41 273 83 21; 41 273 83 85

Kierownik: 41 273 83 49

email: usc@@starachowice.eu

fax: 0-41 273 82 19

Godziny Pracy Urzędu Stanu Cywilnego:

poniedziałek: 7:30 - 16.30

wtorek - piątek: 7:30 – 15:30

Przyjmowanie zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego i przyjmowanie uznania ojcostwa do godz. 15.30.

sobota: wyłącznie udzielanie ślubow 11:00 – 15.30 

Ceremonie ślubne w 2023 r. i w 2024 r.

Uroczystości zawarcia związku małżeńskiego nie będą organizowane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Starachowicach w dni ustawowo wolne od pracy, a także w n/w terminach:

17 lutego 2024 r.

16 marca 2024 r.

30 marca 2024 r.

13 kwietnia 2024 r.

20 kwietnia 2024 r.

04 maja 2024 r.

18 maja 2024 r.

01 czerwca 2024 r.

08 czerwca 2024 r.

15 czerwca 2024 r.

06 lipca 2024 r.

20 lipca 2024 r.

03 sierpnia 2024 r.

17 sierpnia 2024 r.

31 sierpnia 2024 r.

14 września 2024 r.

28 września 2024 r.

12 października 2024 r.

26 października 2024 r.

02 listopada 2024 r.

09 listopada 2024 r.

30 listopada 2024 r.

21 grudnia 2024 r.

28 grudnia 2024 r.

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1. Rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów, a także innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób.

2. Przyjmowanie oświadczeń o:

1) nadaniu i zmianie nadanego imienia.

2) braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.

3) wstąpieniu w związek małżeński.

4) wyborze nazwiska.

5) uznaniu dziecka.

6) nadaniu dziecku nazwiska męża matki.

7) powrocie do poprzednio noszonego nazwiska (po rozwodzie).

3. Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.

4. Wydawanie zaświadczeń o:

1) zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

2) dokonanym w księdze wpisie lub jego braku.

3) potwierdzeniu zgłoszenia zawarcia małżeństwa.

4) braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

5) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

6) zaginięciu lub zniszczeniu księgi.

5. Wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień dotyczących:

1) prostowania lub uzupełniania aktu stanu cywilnego.

2) skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

3) odtwarzania treści aktu stanu cywilnego.

4) wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą w polskie księgi stanu cywilnego.

5) zarejestrowania urodzenia, małżeństwa lub zgonu, których nie zarejestrowano w zagranicznych księgach.

6) wpisania wzmianki dodatkowej na podstawie orzeczenia organu państwa obcego.

7) wpisania treści odpisu aktu krajowego w razie zniszczenia lub zaginięcia księgi.

8) zmiany imienia, nazwiska .

9) ustalenia pisowni imienia, nazwiska.

10) przeglądania ksiąg stanu cywilnego.

6. Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego.

7. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą i placówkami państw obcych w zakresie rejestracji akt stanu cywilnego oraz wykonywania postanowień wynikających z umów międzynarodowych.

8. Organizowanie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

9. Sporządzanie testamentu allograficznego.

10. Udzielanie informacji dla potrzeb sądów, organów ścigania oraz innych organów państwowych.

11. Realizacja postanowień ustawy o statystyce państwowej.

12. Aktualizacja ksiąg stanu cywilnego – nanoszenie zmian na podstawie decyzji administracyjnych, wyroków sądowych, aktów stanu cywilnego oraz komputeryzacja zasobów archiwalnych

Autor: Agnieszka Garbarczyk Pożoga
agnieszka.garbarczyk-pozoga@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję