BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zespół Organizacyjny

Pracownicy Zespołu Organizacyjnego

Monika Tyczyńska
Stanowisko:Inspektor
Pokój: 128 (I piętro)
Tel: 41-273-83-86
e-mail: monika.tyczynska@starachowice.eu
 
Robert Smuga
Stanowisko: podinspektor
Pokój: 128 (I piętro)
Tel: 41-273-82-06
e-mail: robert.smuga@starachowice.eu
e-mail: bop@um.starachowice.pl
 
Izabela Wrona
Stanowisko:
Pokój: 127 (I piętro)
tel: 41-273-82-57
 
Małgorzata Zatorska
Stanowisko: sekretarka
Pokój: 127 (I piętro)
Tel: 41-273-82-09
e-mail: malgorzata.zatorska@starachowice.eu
 
Kamila Sprzączka
Stanowisko: inspektor
Pokój: 124 (I piętro)
Tel: 41-273-82-02
e-mail: kamila.sprzaczka@starachowice.eu
 
Aleksandra Malesza
Stanowisko: podinspektor
Pokój: 114 (I piętro))
Tel: 41-273-82-08
e-mail: aleksandra.malesza@starachowice.eu
 

Do zadań Zespołu Organizacyjnego należy:

 1. Organizowanie i dokumentowanie pracy Prezydenta i Zastępców Prezydenta.
 2. Prowadzenie sekretariatów Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza.
 3. Prowadzenie ewidencji Zarządzeń Prezydenta, publikacja zarządzeń na stronie BIP Urzędu.
 4.  Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta.
 5. Koordynowanie i wprowadzanie danych do systemu sprawozdań GUS.
 6. Prowadzenie dokumentacji związanej z porozumieniami zawartymi z organami administracji rządowej i samorządowej.
 7. Prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Miasta w związkach i stowarzyszeniach.
 8. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań, analiz, ankiet.
 9. Obsługa techniczno - organizacyjna posiedzeń kolegium Prezydenta Miasta oraz udostępnianie informacji w tym zakresie.
 10. Techniczna obsługa konferencji, narad i spotkań organizowanych przez Urząd.
 11. Załatwianie spraw nietoczących się w trybie postępowania administracyjnego i nieobjętychzakresem zadań innych komórek organizacyjnych urzędu.
 12. Prowadzenie spraw w zakresie zgromadzeń i zbiórek publicznych.
 13. Prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg, Wniosków i Petycji.
 14. Prowadzenie Rejestru Wniosków o udzielenie informacji publicznej oraz Rejestru Wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
Autor: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję