BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Skarbnik Miasta

Beata Pawłowska

W latach 2019-2022 skarbnik Miasta Kielce. Wcześniej pracowała w Ministerstwie Finansów, była także m.in. skarbnikiem Powiatu Ostrowieckiego oraz skarbnikiem Sandomierza. Ma kilkunastoletnie doświadczenie z pracy w samorządzie. Z wykształcenia jest ekonomistą, ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz audytora wewnętrznego. Ukończyła również studia Master of Business Administration - University of Illinois we współpracy z Politechniką Lubelską. 

Ukończyła studia magisterskie na Politechnice Rzeszowskiej, o specjalności zarządzanie działalnością gospodarczą - finanse i bankowość, a także studia podyplomowe o specjalności rachunkowość budżetowa.

1 października 2022 roku powołana na stanowisko Skarbnika Miasta.

Do zadań Skarbnika Miasta należy:

1. Skarbnik, wykonując zadania i kompetencje określone przez Prezydenta, według właściwości – z uwzględnieniem przepisów szczegółowych, dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetów - zajmuje się problemami ekonomiczno - finansowymi miasta oraz obsługą finansowo - księgową miasta.

2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów budżetu miasta.
2) prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu miasta.
4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
5) nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi miasta, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.
6) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Prezydenta.
7) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa.

3. Przy wykonywaniu innych kompetencji i zadań powierzonych przez Prezydenta, Skarbnik działa w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Prezydenta.

Dane kontaktowe

Pokój 214 (II piętro)

tel: 41-273 83 39

e-mail: skarbnik@starachowice.eu

Autor: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję