BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Biuro Prezydenta Miasta

Do zadań Biura Obsługi Prezydenta Miasta należy:

 1. Realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Prezydenta i Zastępców Prezydenta, w tym organizacja i obsługa techniczna spotkań, wizyt, konferencji i posiedzeń.
 2. Obsługa techniczno-organizacyjna posiedzeń kolegium Prezydenta Miasta oraz zapewnienie obsługi administracyjnej sekretariatów Prezydenta i Zastępców Prezydenta.
 3. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem honorowych patronatów Prezydenta Miasta.
 4. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji związanej z porozumieniami zawartymi z organami administracji rządowej i samorządowej oraz spraw związanych z uczestnictwem Miasta w związkach i stowarzyszeniach.
 5. Koordynowanie prac Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice, w tym bieżąca współpraca z młodzieżą oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i formalnoprawnych.
 6. Realizacja działań z zakresu komunikacji społecznej, w tym organizacja spotkań Prezydenta z mieszkańcami.
 7. Organizowanie spotkań Prezydenta z jubilatami obchodzącymi setną rocznicę urodzin.
 8. Prowadzenie spraw związanych z repatriacją osób narodowości polskiej lub pochodzenia polskiego.
 9. Inicjowanie i koordynowanie współpracy Miasta z miastami partnerskimi.
 10. Podejmowanie działań nastawionych na budowanie silnej marki Miasta poprzez inicjowanie przedsięwzięć i koordynację działań promocyjnych realizowanych przez Urząd, jednostki organizacyjne i inne podmioty.
 11. Koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców, w tym współorganizacja miejskich imprez kulturalno-rozrywkowych.
 12. Realizowanie polityki informacyjnej Miasta oraz Urzędu, w szczególności poprzez:
  1) opracowywanie i przekazywanie mediom informacji związanych z działalnością
  Prezydenta oraz funkcjonowaniem Miasta i Urzędu,
  2) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu przy realizacji polityki informacyjnej Miasta i Urzędu,
  3) dbanie o spójną politykę informacyjną Miasta oraz Urzędu.
 13. Organizowanie konferencji prasowych.
 14.  Prowadzenie banku informacji o Mieście i instytucjach w nim działających.
 15. Prowadzenie i redagowanie miejskiej strony internetowej: www.starachowice.eu oraz oficjalnych profili Miasta na portalach społecznościowych.
 16. Stałe monitorowanie mediów w zakresie informacji o Mieście i funkcjonowaniu Urzędu.
 17. Wykonywanie, archiwizowanie i udostępnianie dokumentacji fotograficznej związanej z działalnością samorządu.
 18. Opracowanie materiałów i redagowanie Miejskiego Informatora Samorządowego.

Pracownicy Biura Prezydenta Miasta

Leszek Kowalski

Stanowisko: rzecznik prasowy
Pokój: 127 (I piętro)
tel: 41-273-82-09
mob: 600 832 602
e-mail: leszek.kowalski@starachowice.eu

Izabela Wrona
Stanowisko: inspektor
Pokój: 127 (I piętro)
tel: 41-273-82-57
e-mail: izabela.wrona@starachowice.eu

Karol Wójcik 
Stanowisko: inspektor
Pokój: 127 (I piętro)
tel: 41-273-82-57
e-mail: karol.wojcik@starachowice.eu

Małgorzata Zatorska
Stanowisko: inspektor
Pokój: 114 (I piętro)
Tel: 41-273-82-08
e-mail: malgorzata.zatorska@starachowice.eu
 
Kamila Sprzączka
Stanowisko: inspektor
Pokój: 124 (I piętro)
Tel: 41-273-82-02
Autor: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję