BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Wynajmij mieszkanie

Wniosek o wynajem mieszkania

Wnioski o wynajem mieszkań w zasobie STBS „Wspólny Dom” przyjmowane są w siedzibie Spółki ul. Radomska 45 pokój nr 20. Wypełniony wniosek powinien być złożony osobiście przez wnioskodawcę. Pracownik STBS potwierdza dane wnioskodawcy z jego dowodem osobistym.

Przydział mieszkań następuje zgodnie z kolejnością złożenia wniosków po weryfikacji wysokości dochodów w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, które muszą się zawierać w odpowiednim przedziale kwotowym.
Wniosek o najem mieszkania468.86 KB

pdfRegulamin wynajmu174.82 KB

Informacja RODO

 

Wysokość czynszu i kaucji

Stawka czynszu obowiązująca w zasobach STBS „Wspólny Dom” jest ustalana przez Walne zgromadzenie wspólników. Aktualna stawka czynszu wynosi 11,00 zł/m2. Dodatkowo Najemca jest zobowiązany uiszczać opłaty za zużyte media:

- Woda i ścieki 10,44 zł/m3
- Wywóz śmieci 12,00 zł /osobę
- Centralne ogrzewanie 2,20 zł/m2
- Podgrzanie wody 21,60 zł/m3

- Energia elektryczna wg. indywidualnie zawartej umowy
- Gaz wg. indywidualnie zawartej umowy
odsKalkulator opłat czynszowych4.75 KB{/sliders}

Author: Igor Gajewski
administracja@tbs.starachowice.pl

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept