BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Konsultacje społeczne oferty SCK

W dniach od 12 lutego do 12 marca 2018 r. w ramach konsultacji społecznych mieszkańcy miasta mogą wypowiedzieć się o tym, jak powinna wyglądać oferta kulturalna Starachowickiego Centrum Kultury. Pierwsze spotkanie już 12 lutego!

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących oferty kulturalnej Starachowickiego Centrum Kultury.logo sck

Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie:

a. Spotkania konsultacyjnego w formule „World Cafe” w dniu 12 lutego 2018 r. o godz. 17:00 w Starachowickim Centrum Kultury (Sala Klubowa).

b. Indywidualnych pogłębionych wywiadów z osobami korzystającymi z oferty SCK w dniu 13 lutego 2018 r. Miejsce przeprowadzania wywiadów: Starachowickie Centrum Kultury.

c. Warsztatu konsultacyjnego z przedstawicielami instytucji kultury w dniu 13 lutego 2018 r. o godz. 14:00 w Starachowickim Centrum Kultury.

d. Zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Formularz konsultacyjny
udostępniony zostanie do pobrania na stronie internetowej Gminy – www.rewitalizacja.starachowice.eu oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego
w Starachowicach w zakładce Tablica ogłoszeń/Konsultacje społeczne/Konsultacje – Oferta SCK. Wypełnione dokumenty należy przesłać na adres mailowy: rewitalizacja@starachowice.eu lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Starachowicach w terminie od 12 lutego 2018 r. do dnia 12 marca
2018 r. do godz. 15:00.

docFormularz konsultacyjny - SCK335.5 KB

Zarządzenie Prezydenta Miasta Starachowice

Konsultacje odbywają się w ramach projektu „Starachowice OD nowa” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Potrzeba przeprowadzenia Konsultacji wynika z Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 31 marca 2017 r.

Author: Kamil Stanos
kamil.stanos@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept