BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Dla lokatora

Telefony alarmowe dla zasobów STBS „Wspólny Dom”:

  7:00-19:00
    · 41 274 53 21 – Awarie hydrauliczne, elektryczne i gazowe
    · 600 884 938  - Administrator; Obsługa kotłowni gazowej
  19:00 - 7:00
    · 604 759 547 - Awarie elektryczne
    · 604 759 413 - Awarie hydrauliczne i gazowe

Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o. o.
27-200 Starachowice, ul. Majówka 21a, Sąd Rejonowy w Kielcach nr KRS 0000076806, Kapitał zakładowy 6 989 500,00 zł, Regon 290953940,
NIP 664-18-10-115, tel. 41 275 01 10, fax 41 275 01 17
e-mail: sekretariat [at] stbs.starachowice.eu

 

Oświadczenie o dochodach

Mieszkańcy zasobów STBS „Wspólny Dom” zgodnie z przepisami prawa zobowiązani są do składania raz na dwa lata oświadczenia o wysokości dochodów w gospodarstwie domowym.

Najemcy przekraczający górną granicę dochodów będą zmuszeni do płacenia wyższej stawiki czynszu, zaś osoby nie spełniające ustalonego minimum są pod szczególnym nadzorem dotyczącym zaległości w opłatach czynszowych. W przypadku powstania jakiejkolwiek zaległości w tym przypadku umowa najmu jest wypowiadana.

Poniżej zamieszczony Druk oświadczenia o wysokości dochodów Najemca składa wraz z zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu w roku ubiegłym.
pdfOświadczenie o wysokości dochodów618.55 KB

Author: Igor Gajewski
administracja@tbs.starachowice.pl

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept