BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Opieka nad zwierzętami

Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2013.856) rada gminy dla realizacji zadania własnego z zakresu zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Starachowice w 2016 roku” obejmuje:

 • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
 • opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 • odławianie bezdomnych zwierząt;
 • obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
 • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 • usypianie ślepych miotów;
 • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Projekt Programu przekazany został zgodnie z wymaganiami ustawowymi do zaopiniowania przez: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach, organizację społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt (Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak”) oraz dzierżawców terenów łowieckich (Koła Łowieckie: „Ponowa” i „Hubert”).

Za nadzór nad realizacją umów i koordynowaniu prac nad realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi odpowiada Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach tel 41 2738299, e-mail: komunalny@starachowice.eu.

Firmy odpowiedzialna za realizację usług świadczonych dla gminny w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi:

 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" w Janiku, tel: 41 2600266.
 2. Odławianie bezdomnych zwierząt oraz całodobowa usługa weterynaryjna Konsorcjum Lekarzy Weterynarii STARWET ze Starachowic, tel. 502 577 943.
 3. Usuwanie martwych zwierząt z terenów gminnych Firma REKO z Kielc, tel. 602 173 801.

Referat Gospodarki Komunalnej , Dróg i Ochrony Środowiska realizuje także zadania w zakresie dotyczącym:

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Zezwolenie na prowadzenie schroniska dla zwierząt

Zezwolenie na prowadzenie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych

Autor: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję