BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zapytania i uwagi

Wszelkie zapytania, uwagi, reklamacje i interwencje, dotyczące odbioru odpadów komunalnych w naszym mieście, należy zgłaszać:

  • Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, pokój nr 118 na I piętrze, tel. 41 2738242, e-mail: srodowisko@starachowice.eu;
  • Firmy Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. Oddział Starachowice, ul. Radomska 29, Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00 pod nr tel. 41 2741208 lub bezpłatny numer infolinii 800 100 107, e-mail: starachowice@toensmeier.pl

UWAGA! Od 1 Stycznia 2016 r. - zgodnie z Uchwałą NR VII/4/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Reklamacje należy składać następnego dnia roboczego do godziny 12.00 do wykazanych powyżej jednostek. Reklamacje składane po terminie nie będą uwzględnione.

Wszelkie zapytania dotyczące deklaracji i opłat należy zgłaszać:

  • do Referatu Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, pokój nr 12 na parterze, tel. 41 2738244, e-mail: deklaracjeoplata@starachowice.eu
Autor: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję