BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Centralny Rejestr Wyborców

WPISANIE DO CENTRALNEGO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A I CZĘŚCI B OSÓB STALE ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE STARACHOWIC, A NIE POSIADAJĄCYCH ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY

Mieszkasz w Starachowicach, ale nie masz tutaj zameldowania? Jeśli chcesz głosować w każdych wyborach/referendach w Starachowicach – złóż wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zamieszkania.

I PRZEZ INTERNET -usługa będzie uruchomiona od 1 września 2023r.

Sprawę można załatwić przez ePUAP korzystając z profilu zaufanego.

Jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego Sprawdź jak założyć profil zaufany

II W URZĘDZIE

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

 2. Wypełniony wniosek wraz załącznikami złóż osobiście w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego w Starachowicach pokój 11 na parterze budynku.

 3. Decyzja w sprawie ujęcia w Centralnym Rejestrze Wyborców zostanie wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

 3. Dokument potwierdzający fakt zamieszkania w Starachowicach. Przykładowe dokumenty potwierdzające to:

  a. oświadczenie właściciela lokalu,

  b. umowa najmu/umowa użyczenia,

  c. jeśli płacisz podatki w Starachowicach – pierwsza strona zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym (pieczątka wpływu do US lub potwierdzenie nadania na poczcie lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) – jeśli złożyłeś PIT przez internet),

  d. rachunek za media (gaz, prąd internet, telefon, telewizję kablową itp.) wystawiony na Twoje dane i adres lokalu w Starachowicach, w którym mieszkasz,

  e. umowa na media (gaz, prąd internet, telefon, telewizję kablową itp.) zawarta

  na Twoje dane i adres lokalu w Starachowicach, w którym mieszkasz,

Prezydent Miasta Starachowice przed wydaniem decyzji jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku.

Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego. Skargę za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 1. Wniosek o ujęcie w stałym rejestrze wyborców mogą składać :

  a) wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie,

  b) wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy ale pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały,

  c)wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy, z zastrzeżeniem że wyborca ten w miejscu adresu stałego zamieszkania poda adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z nim.

 2. Decyzja o ujęciu w Centralnym Rejestrze Wyborców, w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zamieszkania, skutkuje prawem do udziału w wyborach powszechnych i referendach w miejscu stałego zamieszkania wyborcy. Nie ma konieczności ponawiania wniosku w przyszłości.

 3. Jeżeli wyborca dokona zameldowania na pobyt stały pod innym adresem będzie automatycznie ujęty w stałym obwodzie głosowania właściwym dla nowego adresu zameldowania na pobyt stały.

♦ KOGO DOTYCZY

 • Osoby fizyczne.

♦ CZAS REALIZACJI

 • 5 dni od daty wniesienia wniosku.

♦ WYMAGANE DOKUMENTY

♦ OPŁATY

 • Brak

♦ TRYB ODWOŁAWCZY 

 • Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice do miejscowego Sądu Rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

 • Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 11, parter.

♦ PODSTAWY PRAWNE

  1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy

  2. Rozporządzenie MSWi A z dnia 28 lipca 2023r. W sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania

 • Klauzula informacyjna

 

• DANE KONTAKTOWE

Urząd Miejski w Starachowicach

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel: 41 273-83-46, 41 273-82-45, 41 273-82-47

e-mail: sprawyobywatelskie@starachowice.eu

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek 7:30 do 16:30 i od wtorku do piątku 7:30 do 15:30

Autor: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję