BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Numer PESEL oraz profil zaufany– usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

● Kto może uzyskać numer PESEL i profil zaufany
➢ obywatel/obywatelka Ukrainy,
➢ obywatel/obywatelka Ukrainy posiadająca Kartę Polaka,
➢ członek najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która posiada kartę Polaka,
➢ małżonek/małżonka obywatela/obywatelki Ukrainy nie posiadający/a obywatelstwa ukraińskiego,
WAŻNE: W/w osoby przybyły w okresie od 24 lutego 2022r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.
● Jakie dokumenty należy przygotować
➢ wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (ukraińska wersja językowa). Można też pobrać wniosek w rosyjskiej wersji językowej.
➢ We wniosku należy wskazać:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- kraj urodzenia i obywatelstwo,
- datę wjazdu do Polski,
- ukraiński numer ewidencyjny – jeśli posiadasz,
- aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski
numer telefonu, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
- w przypadku wniosku dotyczącego osoby małoletniej, należy podać dane
rodziców lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
➢ Dokument, który potwierdzi dane wskazywane we wniosku oraz tożsamość, np. paszport, dokument tożsamości ukraiński, akt urodzenia itp.

● Gdzie należy złożyć wniosek i jaka jest procedura przy złożeniu wniosku
➢ Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim
➢ W Starachowicach realizacją wniosków zajmuje się Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych pokój 11 (parter).
➢ Szczegółowych informacji oraz zapisów udzielają pracownicy Referatu pod numerem telefonu 41 273-82-47 lub 41 273-82-45
➢ Dziecko do 12 roku życia musi być obecne przy składaniu wniosku.
➢ Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun,kurator,opiekun tymczasowy ustanowiony przez Sąd Opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę na dzieckiem.
➢ Podczas składania wniosku od osób powyżej 12 roku życia będą pobierane odciski palców oraz skan podpisu.
➢ Od wszystkich osób składających wniosek nawet małoletnich będzie pobierany skan zdjęcia.
➢ Po wprowadzeniu danych wnioskodawca otrzyma potwierdzenie nadania numeru PESEL.
➢ W przypadku, jeżeli osoba pełnoletnia wyraziła zgodę na wniosku na wprowadzenie danych kontaktowych takich jak adres e-mail, numer telefonu , dane te zostaną wprowadzone przez urzędnika do Rejestru Danych Kontaktowych. (RDK to baza, dzięki której administracja publiczna ma dostęp do Twoich aktualnych danych kontaktowych.)
➢ W przypadku, jeżeli osoba pełnoletnia wyraziła zgodę na wniosku na uzyskanie profilu zaufanego, urzędnik wprowadza dane i wydaje potwierdzenie utworzenia profilu zaufanego.

WYJAŚNIENIA:

➔ Co to jest Numer PESEL
To jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną. Numer PESEL zawiera:
• datę urodzenia,
• numer porządkowy,
• oznaczenie płci
• liczbę kontrolną.
Numer PESEL umożliwi ci np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce.
 
➔ Co to jest Rejestr Danych Kontaktowych
Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) to baza, dzięki której masz pewność, że administracja publiczna ma dostęp do twoich aktualnych danych kontaktowych. Po co administracji twoje dane kontaktowe? Pozwalają na szybki i skuteczny kontakt z tobą, by powiadomić cię o:
• dokumentach gotowych do odbioru,
• rozpatrzeniu złożonych wniosków,
• potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w twoich sprawach, prowadzonych w urzędach.
Pamiętaj! RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących ciebie. Twoje dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich ma tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne.

➔ Co to jest profil zaufany
Profil zaufany – cyfrowe narzędzie, które umożliwia załatwianie spraw urzędowych online, bez wychodzenia z domu.
Do czego służy profil zaufany?
1. W Internecie pełni tę samą funkcję, co dokument tożsamości.
2. Pozwala na podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem, który jest równoważny prawnie z podpisem własnoręcznym (tylko wobec podmiotów publicznych).
Jeżeli we wniosku zaznaczysz, że chcesz potwierdzić profil zaufany:
• Na numer telefonu komórkowego podany we wniosku przyjdzie wiadomość SMS z jednorazowym kodem. Kod podaj urzędnikowi.
• Na podany we wniosku adres e-mail przyjdzie jednorazowy kod, który możesz, ale nie musisz podać urzędnikowi (jeżeli nie możesz odebrać tego kodu, to urzędnik i tak potwierdzi twój profil zaufany).
• Otrzymasz wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego.
• Urzędnik poprosi cię o podpisanie zobowiązania, że nie udostępnisz swojego profilu zaufanego innej osobie (na drugim egzemplarzu wydruku).
Kiedy twój profil zaufany będzie gotowy, otrzymasz dodatkowe informacje:
• na podany we wniosku adres e-mail, w kolejnej wiadomości, otrzymasz nazwę użytkownika (login) oraz potwierdzenie, że twój profil zaufany jest gotowy;
• na numer telefonu komórkowego podany we wniosku otrzymasz kolejną wiadomość SMSM z jednorazowym hasłem do aktywacji profilu zaufanego (nie musisz aktywować profilu zaufanego od razu).

Autor: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję