BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zaświadczenia o prawie do głosowania

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023r. można uzyskać w każdym urzędzie gminy. Z otrzymanym zaświadczeniem możemy oddać swój głos w dowolnej obwodowej komisji wyborczej na terenie kraju lub za granicą.

Uwaga!

Po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania zostaniemy wykreśleni ze spisu wyborów, w którym byliśmy ujęci. W razie utraty zaświadczenia o prawie do głosowania nie ma możliwości wydania jego duplikatu co oznaczać będzie, że jego utrata – czy to ze względu na zniszczenie, czy też kradzież – pozbawi nas prawa głosu.

Zaświadczenia o prawie do głosowania będą wydawane od 1 września 2023r. do 12.października 2023r.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Starachowicach
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój 11 - parter, w godzinach pracy Urzędu

Termin załatwienia sprawy:

Bezzwłocznie

Wymagane dokumenty:

1. W celu uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania należy wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
2. Zaświadczenie o prawie do głosowania odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim - wzór upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej


Author: Sylwia Sokół

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept