BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Prezentacja bioremediacji Zalewu Pasternik

FE POIS poziom pl 1 rgb copy

Projekt pn. „Przywrócenie walorów naturalnych Zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.5 Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 
Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept