BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Działania projektowe

1. „Ludzie i Mury” (ang: „People and Walls")

Wydarzenie we Francji skupiło się  na różnorodności i migracji poprzez zgłębianie konsekwencji budowania, utrzymywania i niszczenia Muru na poziomach miejscowych, krajowych i ponadnarodowych, powstawanie ostatnich murów i ich konsekwencje dla przyszłości Europy.

2. „Dobra i zła strona Muru (murów)" (ang: „Right and wrong side of the Wall(s)")

Spotkanie w Portugalii  dotyczące nasilania się eurosceptycyzmu i skrajnych ruchach prawicowych poprzez eksplorację konsekwencji podziału, nietolerancji, ksenofobii i rasizmu, a także koncepcji odmienności i przynależności w społeczeństwie wielokulturowym.

3. „Pokonywanie barier w godności człowieka” (ang: “Overcoming barriers to Human Dignity")

Wydarzenie w Polsce poruszyło kwestie ważności praw i wolności indywidualnych oraz różnych formach protestu przeciwko ich naruszeniu.

P1460649

Francja, Włochy i Rumunia z wizytą w Polsce

4. „Publiczna twarz Muru (murów)" (ang: „Public Face of the Wall(s)")

Konferencja we Włoszech skupiła się na typologii i skutkach dyskursu rozłamowego, propagandzie, mowie nienawiści, dezinformacji.

5. „Pomiędzy Pamięcią a Wyparciem” (ang: „Between Remembrance and Denial”)

Forum w Rumunii podjęło dyskusję na temat pokłosia upadku Muru. Tematyka obejmowała konsekwencje i odebrane lekcje, wyobrażenia upadku obecnych Murów oraz przyszłości Europy.

IMG 20221027 WA0000

Wydarzenie europejskie w Rumunii 

6. Ostatnie wydarzenie zatytułowane „Mur w umysłach” (ang: The Wall in the Minds”)

W Albanii, poruszono kwestię wpływu podziału Europy w przeszłości  na współczesne społeczeństwa oraz Integrację Europejską. Wydarzenie to skoncentrowało się również na istotności akcesji nowych państw do UE dla zbiorowego dobrobytu i pomyślności.

Albania Rewizja

Wizyta studyjna w Albanii

 

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept