BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach

Urząd Miejski w Starachowicach ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel. Centrala 041-273-82-00, 041-273-83-00

jak uzyskać: ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH I OPŁATACH

I. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Pracownik zajmujący się wydawaniem zaświadczeń:

Sylwia Lipiec

tel. (41) 273-83-75

e-mail: sylwia.lipiec@starachowice.eu

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zaświadczenia (wniosek znajdziesz tutaj)

III. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

za wydanie zaświadczenia – 21,00 zł

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA:

7 dni

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice,
w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.

VI. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Biuro Obsługi Mieszkańców lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu.

VII. WYJAŚNIENIA:

Odbiór zaświadczenia:

- Biuro Obsługi Mieszkańców (za pokwitowaniem);

- pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna: art. 306 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz.1923 ze zm.)

Autor: Anna Pocheć
anna.pochec@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję