BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zamiany lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Starachowice

O zamianę mieszkania na inny lokal w mieszkaniowym zasobie gminy mogą ubiegać się w szczególności:
- najemcy zamieszkali w lokalach nadmiernie zagęszczonych, w których przypada poniżej 5 m2 powierzchni pokoi na jedną osobę , a dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwot określonych w §6 ust l w/w uchwały.
- najemcy lokali, którzy stawiają do dyspozycji gminy zajmowany lokal w zamian za lokal o mniejszej powierzchni, odpowiadający potrzebom najemcy i jego rodziny.

Najemca ubiegający się o zamianę lokalu kieruje do Referatu Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych pisemny wniosek. W przypadku ubiegania się o poprawę warunków mieszkaniowych tj. zamianę lokalu na wyższy standard i metraż, wniosek podlega rozpatrzeniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, natomiast w przypadku ubiegania się o lokal o mniejszej powierzchni, wniosek rozpatrywany jest w miarę możliwości niezwłocznie.
Najemcy lokali w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy mogą dokonywać zamiany zajmowanych przez siebie lokali za zgodą Gminy. Wyrażenie zgody na zamianę lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu gminy na inny lokal uwarunkowane jest uregulowaniem przez najemców wszystkich zobowiązań wynikających z umowy najmu.

Wniosek o zamianę lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Starachowice

Autor: Igor Klar
igor.klar@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję