BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

MZK Sp. z o.o.

logo_mzk

 

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o.
ul.Radomska 53
27-200 Starachowice

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy KSR
nr: KRS 0000171619
NIP: 664-19-13-476

Kapitał Spółki: 6.700.000,00zł

tel: (41) 274-70-81
fax: (41) 274-61-47

WŁADZE SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. Funkcję Zgromadzenia Wspólników, pełni organ wykonawczy Gminy Starachowice Prezydent Miasta Starachowice.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym i składa się z trzech członków:

- Elżbieta Śreniawska –Przewodniczący RN
- Piotr Kowalski – Zastępca Przewodniczącego RN - przedstawiciel załogi
- Władysław Gościński – członek RN

Zarząd

Obecnie Zarząd Spółki jest jednoosobowy :

- mgr Władysław Gosciński

Prokurent Spółki:

- mgr Katarzyna Obara

 

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Starachowicach prowadzi działalność w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - realizuje zadanie własne gminy określone w art. 7 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Spółka jest licencjonowanym przedsiębiorstwem przewozowym świadczącym usługi komunikacji miejskiej na terenie Gminy Starachowice i komunikacji podmiejskiej.

Według stanu na dzień 01.03.2016 Spółka obsługuje 22 linie komunikacyjne:

Linie miejskie

Linia nr „1” POŁUDNIOWA - Moniuszki - Jana Pawła II - Miodowa - Aleja Wyzwolenia - Pasternik - Star.Zach. - 1go Maja - Stalowa - BEMA

Linia nr „5” BUGAJ - Szpital - Radomska - Konst.3go Maja - Armii Krajowej - Targowa - Ostrowiecka - Składowa - Michałów - Kuczów - DZIURÓW

Linia nr „6” BUGAJ - Szpital - Radomska - Konst.3go Maja - Mrozowskiego - Majówka - Leśna - Kościelna - Zgodna - BOCZNA

Linia nr „10” POŁUDNIOWA - Moniuszki - Jana Pawła II - Miodowa - Wiadukt - Iłżecka - KRAŃCOWA

Linia nr „16” NOWOWIEJSKA - Jana Pawła II - Miodowa - Aleja Wyzwolenia - Pasternik - Star.Zach. - Konst.3go Maja - Mrozowskiego - Majówka - Kopalniana - Armii Krajowej - Wiadukt - Miodowa - Jana Pawła II - NOWOWIEJSKA

Linia nr „17” DWORZEC ZACHODNI - Piłsudskiego - Kolejowa - Rynek - /Targowa/ - Kościelna - Leśna - Majówka - Mrozowskiego - Konst.3go Maja - Radomska - Szpital - BUGAJ

Linia nr „18” DWORZEC ZACHODNI - Konst.3go Maja - Armii Krajowej - Iłżecka - Krańcowa - Długa - Armii Krajowej - Konst.3go Maja - DWORZEC ZACHODNI

Linia nr „21” BEMA - Stalowa - 1go Maja - Konst.3go Maja - Armii Krajowej - Iłżecka - Zgodna - BOCZNA - WARSZAWKA

Linia nr „25” BUGAJ - Szpital - Radomska - Konst.3go Maja - „rondo” Krzosa - Star.Zach. - Piłsudskiego - Kolejowa - Rynek - Wiadukt - Miodowa - Jana Pawła II - 6go Września - Aleja Wyzwolenia - Pasternik - Star.Zach. - Krzosa „rondo” - Konst.3go Maja - Radomska - Szpital - BUGAJ

Linia nr „27” BUGAJ - Szpital - Radomska - Konst.3go Maja - „rondo” Krzosa - Star.Zach. - Aleja Wyzwolenia - 6go Września - Jana Pawła II - Miodowa - Wiadukt - Rynek - Piłsudskiego - Star.Zach. - Krzosa „rondo” - Konst.3go Maja - Radomska - Szpital - BUGAJ

Linia nr „28” BEMA - Stalowa - 1go Maja - Star.Zach. - Piłsudskiego - Kolejowa - Rynek - Długa - KRAŃCOWA

Linia nr „29” BEMA - Stalowa - 1go Maja - Konst.3go Maja - Mrozowskiego - Majówka - Leśna - Kościelna - Iłżecka - KRAŃCOWA

Linia nr „N” NOWOWIEJSKA - Moniuszki - Południowa - Żytnia - Smugowa - Miodowa - 17go Stycznia - Targowa - Armii Krajowej - Kopalniana - Majówka - Armii Krajowej - Targowa - 17go Stycznia - Miodowa - Smugowa - Żytnia - Południowa - Moniuszki - NOWOWIEJSKA

Linia nr „B” BEMA - Stalowa - 1go Maja - Konst.3go Maja - Mrozowskiego - Majówka - Leśna - Kościelna - Wiadukt - Miodowa - Jana Pawła II - Moniuszki - POŁUDNIOWA

Linia nr „S” POŁUDNIOWA - Moniuszki - Jana Pawła II - Miodowa - Wiadukt - Armii Krajowej - Kopalniana - Majówka - Mrozowskiego - Szkolna - BUGAJ

Linia nr „SZ” NOWOWIEJSKA - Moniuszki - Południowa - Żytnia - Smugowa - Miodowa - Aleja Wyzwolenia - Pasternik - DWORZEC ZACHODNI

Linia nr „G” tylko w dni nauki szkolnej KIELECKA „Grobla” - Pasternik – Strzelnica„Świt”

Linie podmiejskie

Linia nr „5” tylko w dni nauki szkolnej STYKÓW - Kuczów - Michałów - Ostrowiecka - 17go Stycznia - Targowa - Armii Krajowej - Radomska - BUGAJ

Linia nr „A” SKARŻYSKO KAM. Dworzec PKP - Parszów - Wielka Wieś - Wąchock - Wygoda - Kielecka - Pasternik - Star.Zach. - Konst.3go Maja - Partyzantów - KOPALNIANA

Ceny biletów na liniach miejskich ustalane są przez Radę Miejską w Starachowicach i wynoszą :

bilet normalny 2,50 zł karnet normalny – 22,50 zł

bilet ulgowy gminny – 1,56 zł karnet ulgowy gminny - 14,04 zł

bilet ulgowy ustawowy – 1,25 zł karnet ulgowy ustawowy – 11,25 zł

bilet ulgowy specjalny – 0,69 zł karnet ulgowy specjalny - 6,21 zł

bilety okresowe:

normalne miesięczne: 100,00 zł tygodniowe: 27,50 zł kwartalne: 270,00 zł

ulgowe miesięczne 50,00 zł tygodniowe: 13,75 zł kwartalne: 135 zł

bilety dla osób posiadających Starachowicką Kartę Dużej Rodziny:

normalny: 60,00 zł ulgowy 30,00 zł

 

Bilety można nabyć w punktach handlowych na terenie miasta, u kierowców w autobusach oraz w punktach doładowań biletów :

w siedzibie MZK Sp. z o.o. w Starachowicach ul. Radomska 53

Kiosk TINA – Starachowice Rynek 36

Kiosk TINA – ul. Miodowa 10

Sklep AiR – ul. Hutnicza 3

Kiosk – ul. Dwernickiego

Biurowiec SSE – Radomska 29

Sklep – Iłżecka 35 ( ALMARK)

Szczegółowy cennik oraz kategorie osób uprawnionych do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej zawiera uchwała Rady Miejskiej Nr VI/17/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad systemu taryfowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w mieście Starachowice oraz opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w mieście Starachowice. ( z późniejszymi zmianami) . Informacje zawarte są również na stronie internetowej Spółki www.mzk-starachowice.pl

Poza działalnością podstawową Spółka świadczy usługi w zakresie :

- wynajem autokaru na wycieczki krajowe i zagraniczne

- wynajem autobusów na przejazdy okolicznościowe na terenie miasta i powiatu

- usługi wulkanizacyjne ( sezonowa wymiana opon)

- najem powierzchni reklamowej w autobusach i wiatach przystankowych

- dzierżawa pomieszczeń biurowych

Do wykonywania usług przewozowych Spółka posiada 36 autobusów w tym 1 turystyczny.

Autor: Paweł Sarna
informatyk@mzk-starachowice.pl

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję