BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Wzory dokumentów do pobrania

wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

 

wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym      

wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym     

 

pełnomocnictwo     

pełnomocnictwo    

 

wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

wniosek o zmianę imienia lub nazwiska 

 

wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

 

wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

  

wniosek o sprostowanie danych niezgodnych z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego

wniosek o sprostowanie danych niezgodnych z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego

 

wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

 
wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

 

wniosek o wpisanie do aktu wzmianki dodatkowej o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

wniosek o wpisanie do aktu wzmianki dodatkowej o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

 

wniosek o wpisanie do aktu treści oświadczenia o zmianie imienia dziecka w formie wzmianki dodatkowej

wniosek o wpisanie do aktu treści oświadczenia o zmianie imienia dziecka w formie wzmianki dodatkowej  

 

wniosek o wpisanie do aktu w formie wzmianki dodatkowej treści oświadczenia uznania ojcostwa

wniosek o wpisanie do aktu w formie wzmianki dodatkowej treści oświadczenia uznania ojcostwa

 

wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju spoza unii europejskiej

wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju spoza unii europejskiej

 

wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do unii europejskiej

wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do unii europejskiej

 

wniosek o rejestrację urodzenia, które nastąpiło poza granicami RP (odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego – urodzenie)

wniosek o rejestrację urodzenia, które nastąpiło poza granicami RP (odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego – urodzenie)

 

wniosek o rejestrację małżeństwa, które nastąpiło poza granicami RP (odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego – małżeństwo)

wniosek o rejestrację małżeństwa, które nastąpiło poza granicami RP (odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego – małżeństwo)

 

wniosek o rejestrację zgonu, który nastąpił poza granicami RP (odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego – zgon)

wniosek o rejestrację zgonu, który nastąpił poza granicami RP (odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego – zgon)

 

wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego (polskich ksiąg USC) aktu urodzenia sporządzonego za granicą

wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego (polskich ksiąg USC) aktu urodzenia sporządzonego za granicą

 

wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego (polskich ksiąg USC) aktu małżeństwa sporządzonego za granicą

wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego (polskich ksiąg USC) aktu małżeństwa sporządzonego za granicą      

 

wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego (polskich ksiąg USC) aktu zgonu sporządzonego za granicą

wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego (polskich ksiąg USC) aktu zgonu sporządzonego za granicą

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Garbarczyk Pożoga
agnieszka.garbarczyk-pozoga@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję