BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Gminna Rada Sportu

Gminna Rada Sportu w Starachowicach

Rada jest organem opiniodawczym i doradczym organów Gminy Starachowice w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

GMINNA RADA SPORTU 2019 - 

 

Zarządzenie Nr 86 /2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie: ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

 

Rada składa się z 11 członków powoływanych przez Prezydenta Miasta Starachowice według następujących zasad:

a) 8 osób powołanych spośród kandydatów zgłoszonych przez statutowe organy stowarzyszeń i klubów sportowych oraz instytucji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej działających na terenie Gminy Starachowice, nie więcej niż po 1 kandydacie z jednego stowarzyszenia, klubu lub instytucji,

b) 3 osoby zajmujące się sprawami kultury fizycznej wskazane przez Prezydenta Miasta Starachowice.

 

Zarządzenie Nr 123 / 2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie: ustalenia składu Gminnej Rady Sportu

Aktualny skład Gminnej Rady Sportu:

a) osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez statutowe organy stowarzyszeń i klubów sportowych oraz instytucji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej działających na terenie Gminy Starachowice:

Wojciech Jarosz,

Marek Jasiński,

Tomasz Kołaczyński,

Emil Krzemiński,

Paweł Krzyżanowski,

Michał Pająk,

Bartosz Stanecki,

Dominik Zuba

b) osoby zajmujące się sprawami kultury fizycznej wskazane przez Prezydenta Miasta Starachowice:

Rafał Dobrowolski,

Leszek Kowalski,

Krystian Sadza,

 

Pierwsze posiedzenie nowej kadencji Gminnej Rady Sportu odbyło się w dniu 1 kwietnia 2019 roku

GRS

 

POPRZEDNIA KADENCJA GMINNEJ RADY SPORTU

2015 - 2019

Rada składa się z 16 członków powoływanych przez Prezydenta Miasta Starachowice według następujących zasad:
- 12 członków powołanych spośród kandydatów zgłoszonych przez statutowe organy stowarzyszeń i klubów sportowych oraz instytucji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej działających na terenie Gminy Starachowice, nie więcej niż po 1 kandydacie z jednego stowarzyszenia, klubu lub instytucji,
- 4 członków zajmujących się sprawami kultury fizycznej wskazanych przez Prezydenta Miasta Starachowice.

Kadencja Rady trwa 4 lata, jednakże każdorazowo upływa po upływie 3 miesięcy od zakończenia kadencji Prezydenta Miasta Starachowice.

Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie:
- strategii rozwoju Gminy Starachowice w zakresie kultury fizycznej,
- projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
- projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu,
- programów dotyczących rozwoju bazy sportowej na terenie Gminy Starachowice, w tym w szczególności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej i sportu,
- planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie Gminy Starachowice i dofinansowywanych przez Gminę Starachowice,
2) ustalanie zasad współpracy z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w kulturze fizycznej,
3) propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych.
4) Rada wykonuje też inne zadania powierzone jej przepisami właściwych uchwał.

 

Przewodniczący Gminnej Rady Sportu

Michał Pająk

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie: ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

Zarządzenie w sprawie zmiany

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie: ustalenia składu Gminnej Rady Sportu

Zarządzenie w sprawie zmiany

Zarządzenie Nr 11 / 2016 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie: zmiany składu GRS

Autor: Leszek Kowalski
leszek.kowalski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję