BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Wykaz placówek wsparcia

WYKAZ PLACÓWEK NA TERENIE STARACHOWIC

OFERUJĄCYCH POMOC

DLA RODZIN DYSFUNKCYJNYCH ORAZ ZAKRES ŚWIADCZEŃ


Punkt Pomocy Prawnej dla rodzin dysfunkcyjnych


Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45 

(Biuro Obsługi Mieszkańców, pok. 1, parter)

szczegółowe informacje: 41 273-83-66

PUNKT POMOCY PRAWNEJ OD LIPCA 2020 ROKU

HARMONOGRAM PRACY PUNKTU - lipiec - grudzień 2020 r.

 


Punkt Pomocy Psychologicznej dla rodzin dysfunkcyjnych

 

Siedziba Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie „Przystań”

al. Armii Krajowej 28 - Galeria "Skałka" - tel. (41) 274 09 97

 

 

Punkt Psychoedukacyjny i Konsultacyjny dla rodzin dysfunkcyjnych


Starachowice, ul. Prądzyńskiego 2 (budynek naprzeciw Szkoły Podstawowej Nr 13)

Starachowice, ul. Harcerska 4 (Siedziba Stowarzyszenia – budynek Hufca ZHP)

tel. (41) 274 80 56

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Radomska 72 tel. fax: (41) 274 73 85

Oferta Placówki skierowana jest do dzieci, młodzieży uczącej się i dorosłych. Obejmuje: diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną dzieci i młodzieży, badania słuchu, terapię psychologiczną indywidualną i grupową dzieci i młodzieży, terapię rodzinną, uzależnień, zajęcia warsztatowe dla rodziców „Szkoła dla Rodziców”, prowadzenie zajęć psychoprofilaktycznych na terenie placówek oświatowych, prowadzenie zajęć dla młodych ludzi eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi oraz trening EEG Biofeedback.

Poradnia wydaje opinie i orzeczenia (na potrzeby placówek oświatowych), o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego

 

Stowarzyszenie Nauczycieli „ Zdrowa Szkoła”
ul. Harcerska 4 tel. (41) 274 80 56

Biuro czynne: poniedziałek -piątek od god 9.00-15.00

Stowarzyszenie prowadzi:
2 świetlice środowiskowe:
- w siedzibie Stowarzyszenia ul. Harcerska 4
-„Południe” ul. Prądzyńskiego 2

Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych i ich Rodzin w siedzibie Stowarzyszenia ul. Harcerska 4

Terapie dla osób używających problemowo lub uzależnionych od przetworów konopi, wg programu CANDIS (pacjenci od 16 r.ż.) oraz terapie grupowe dla młodzieży używającej substancji psychoaktywnych (nieuzależnionych), wg programu wczesnej interwencji „FreD Goes Net”.

 


Poradnia Leczenia Uzależnień PZOZ


ul. Radomska 70 (I piętro, pok. 134 i 137),

tel. (41) 273 98 16

 

Poradnia oferuje poradnictwo i terapię dla osób używających substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin, konsultacje psychiatryczne, badania moczu na obecność substancji psychoaktywnych.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Majówka 21 a, tel. (41) 274 71 92


Placówka czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00.

W strukturach MOPS funkcjonuje:

- Zespół do Pracy z Rodziną, Zespół do Pracy z Osobami Chorymi i Niepełnosprawnymi, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej, Zespół do Pracy z Bezrobotnymi, Zespół ds. koordynacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy, asystent rodzinny

- Klub Integracji Społecznej, al. Armii Krajowej 28 - Galeria "Skałka" 

- Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny - PIK - tel. (41) 274 57 57
tel. kom. 533 053 322, 

W PIK porad udzielają:
– prawnik: 
- specjaliści pracy socjalnej: 
- psycholog: 

-terapia uzależnień:

 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

ul.Reja 10, tel. (41) 274 71 37

 


Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań” 
Al. Armii Krajowej 28, Galeria Skałka, tel.(41) 274 09 97, 882-560-397

Stowarzyszenie oferuje pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: poradnictwo indywidualne, grupowe, wsparcie, terapię, pomoc psychologiczną, pomoc prawną

 

 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja”
ul. Murarska 14 tel.(41) 274 03 26

Stowarzyszenie świadczy pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Radomska 70 (budynek PZOZ I piętro) tel.fax (41) 274 88 06

W strukturach PCPR funkcjonuje punkt konsultacyjny, Al. Armii Krajowej 28 - Galeria Skałka - tel. 882 560 397

Zakres świadczonej pomocy: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, problemy wychowawcze, kryzysy egzystencjalne, konflikty rodzinne, realizowany jest program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc.

Autor: Leszek Kowalski
leszek.kowalski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję