BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Wykaz placówek wsparcia

WYKAZ PLACÓWEK NA TERENIE STARACHOWIC

OFERUJĄCYCH POMOC

DLA RODZIN DYSFUNKCYJNYCH ORAZ ZAKRES ŚWIADCZEŃ


Punkt Pomocy Prawnej dla rodzin dysfunkcyjnych


Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45 (pok. 19, parter)

od 15.02.2018 r. do 31.12.2018 r.
- poniedziałki od godz. 15.30 do godz. 19.30
- wtorki od godz.15.30 do godz.19.30
- czwartki od godz. 15.30 do godz. 19.30

( 17 - 31 sierpnia – przerwa urlopowa)


Punkt Pomocy Psychologicznej dla rodzin dysfunkcyjnych

Siedziba Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”

ul. Radomska 72 (41) 274 18 00

czynny: od 16.02.2018 r. do 19.12.2018 r.
- środy od godz.15.00 do godz. 18.00

(od 12 lipca do 20 sierpnia – przerwa urlopowa).

 

Siedziba Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie „Przystań”

al. Armii Krajowej 28 - Galeria "Skałka" - tel. (41) 274 09 97

czynny: od 16.02.2018 r. do 19.12.2018 r.
-wtorki od godz. 12.00 do godz. 18.00

(od 12 lipca do 20 sierpnia - przerwa urlopowa).

 

Punkt Psychoedukacyjny i Konsultacyjny dla rodzin dysfunkcyjnych


Starachowice, ul. Prądzyńskiego 2 (budynek naprzeciw Szkoły Podstawowej Nr 13)
- piątki od godz. 17.00 do godz. 19.00

Starachowice, ul. Harcerska 4 (Siedziba Stowarzyszenia – budynek Hufca ZHP)
- soboty od godz. 11.00 do godz. 13.00
tel. (41) 274 80 56

(lipiec - sierpień – przerwa urlopowa)

 


NZOZ Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień „Michałów”
ul. Ostrowiecka 151 tel. (041) 273 57 35

czynny:
poniedziałek – 8.00 - 18.00
wtorek – 8.00 - 15.00
środa – 8.00 - 20.00
czwartek – 8.00 - 15.00
piątek – 8.00 - 19.00

Placówka oferuje: pomoc psychiatryczną, psychologiczną, sesje psychoterapii indywidualnej, terapię grupową, sesje rodzinne dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin oraz innych zaburzeń i chorób psychicznych w ramach kontraktu z NFZ. Zapisy na wizytę telefonicznie lub osobiście w Ośrodku „Michałów”.

 

NZOZ Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna
ul. Hutnicza 2a tel. (41) 274 65 50
czynna:
poniedziałek – piątek od godz. 7.00 do godz. 14.30

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Radomska 72 tel. fax: (41) 274 73 85

czynna:
poniedziałek-czwartek od godz. 8.00 do godz. 18.00,
piątek od godz. 8.00 do godz. 15.30,

Zapisy do Poradni (osobiście) - poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do godz. 15.30

Konsultacje indywidualne - piątek od godz. 10.00 do godz. 14.00

Oferta Placówki skierowana jest do dzieci, młodzieży uczącej się i dorosłych. Obejmuje: diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną dzieci i młodzieży, badania słuchu, terapię psychologiczną indywidualną i grupową dzieci i młodzieży, terapię rodzinną, uzależnień, zajęcia warsztatowe dla rodziców „Szkoła dla Rodziców”, prowadzenie zajęć psychoprofilaktycznych na terenie placówek oświatowych, prowadzenie zajęć dla młodych ludzi eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi oraz trening EEG Biofeedback.

Poradnia wydaje opinie i orzeczenia (na potrzeby placówek oświatowych), o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego

 

Stowarzyszenie Nauczycieli „ Zdrowa Szkoła”
ul. Harcerska 4 tel. (41) 274 80 56

Biuro czynne: poniedziałek -piątek od god 9.00-15.00

Stowarzyszenie prowadzi:
2 świetlice środowiskowe:
- w siedzibie Stowarzyszenia ul. Harcerska 4
-„Południe” ul. Prądzyńskiego 2

Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych i ich Rodzin w siedzibie Stowarzyszenia ul. Harcerska 4

Terapie dla osób używających problemowo lub uzależnionych od przetworów konopi, wg programu CANDIS (pacjenci od 16 r.ż.) oraz terapie grupowe dla młodzieży używającej substancji psychoaktywnych (nieuzależnionych), wg programu wczesnej interwencji „FreD Goes Net”.

Zajęcia „Klubu Mam”

 


Poradnia Leczenia Uzależnień PZOZ


ul. Radomska 70 (I piętro, pok. 134 i 137),

tel. (41) 273 98 16

- czynna:

poniedziałek, wtorek, piątek od 7.30 do 20.00,

środa 07.30 - 20.00,

czwartek 7.30-19.00,

I i II sobota miesiąca 10.00-16.00.

 

Poradnia oferuje poradnictwo i terapię dla osób używających substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin, konsultacje psychiatryczne, badania moczu na obecność substancji psychoaktywnych.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Majówka 21 a, tel. (41) 274 71 92


Placówka czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00.

W strukturach MOPS funkcjonuje:

- Zespół do Pracy z Rodziną, Zespół do Pracy z Osobami Chorymi i Niepełnosprawnymi, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej, Zespół do Pracy z Bezrobotnymi, Zespół ds. koordynacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy, asystent rodzinny

- Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ul.Reja 10, tel. (41) 274 71 37 - poniedziałek-piątek 7.00-15.00

- Klub Integracji Społecznej, ul. Lipowa 29, poniedziałek - piątek 7.00-15.00, tel. 504-206-900

- Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny - PIK - tel. (41) 274 57 57,
tel. kom. 533 053 322, poniedziałek – piątek od godz. 7.00 do godz 17.00

W PIK porad udzielają:
– prawnik: środa od godz. 15.00 do godz. 17.00,
- specjaliści pracy socjalnej: poniedziałek - piątek od godz. 7.00 do godz. 17.00,
- psycholog: piątek od godz. 15.00 do godz. 17.00

-terapia uzależnień: wtorek od godz. 15.00 do godz. 17.00


Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań” 
Al. Armii krajowej 28, Galeria Skałka, tel.(41) 274 09 97, 882-560-397

Stowarzyszenie oferuje pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: poradnictwo indywidualne, grupowe, wsparcie, terapię, pomoc psychologiczną, pomoc prawną

 

Telefon Zaufania: (41) 274 09 97 (pomoc w zakresie problemów uzależnień i przemocy w rodzinie)

poniedziałek - piątek w godzinach od 17.00 - 19.30

 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja”
ul. Murarska 14 tel.(41) 274 03 26

Stowarzyszenie świadczy pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Radomska 70 (budynek PZOZ I piętro) tel.fax (41) 274 88 06

czynne:
poniedziałek – piątek od godz.7.00 do godz. 15.00
Zakres świadczonej pomocy: organizowanie i zapewnienie pieczy zastępczej w formie rodzinnej lub w formie instytucjonalnej, przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym zastępcze formy opieki, prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób, rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.

- pracownik socjalny, tel. (41) 274 88 68

- psycholog, tel. 518 860 008

 

W strukturach PCPR funkcjonuje punkt konsultacyjny, Al. Armii Krajowej 28 - Galeria Skałka - tel. 882 560 397

Zakres świadczonej pomocy: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, problemy wychowawcze, kryzysy egzystencjalne, konflikty rodzinne, realizowany jest program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc.

Autor: Leszek Kowalski
leszek.kowalski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję