BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Wykaz placówek wsparcia

WYKAZ PLACÓWEK NA TERENIE STARACHOWIC

OFERUJĄCYCH POMOC

DLA RODZIN DYSFUNKCYJNYCH ORAZ ZAKRES ŚWIADCZEŃ


Punkt Pomocy Prawnej dla rodzin dysfunkcyjnych


Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45 (pok. 18, parter)

od 16.02.2016 r. do 31.12.2016 r.
- poniedziałki od godz. 15.30 do godz. 19.30
- czwartki od godz.15.30 do godz.19.30
- piątki od godz. 15.30 do godz. 19.30

( miesiąc sierpień – przerwa urlopowa)


Punkt Pomocy Psychologicznej dla rodzin dysfunkcyjnych

Siedziba Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”

ul. Radomska 72 (41) 274 18 00

czynny: od 15.02.2016 r. do 20.12.2016 r.
- środy od godz.15.00 do godz. 18.00

(od 14 lipca do 22 sierpnia – przerwa urlopowa).

 

Siedziba Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie „Przystań”

ul. Murarska 11 tel. (41) 274 09 97

czynny: od 15.02.2016 r. do 20.12.2016 r.
-wtorki od godz. 12.00 do godz. 18.00

(od 14 lipca do 22 sierpnia - przerwa urlopowa).

 

Punkt Psychoedukacyjny i Konsultacyjny dla rodzin dysfunkcyjnych


Starachowice, ul. Prądzyńskiego 24 (budynek naprzeciw Szkoły Podstawowej Nr 13)
- piątki od godz. 17.00 do godz. 19.00

Starachowice, ul. Harcerska 4 (Siedziba Stowarzyszenia – budynek Hufca ZHP)
- soboty od godz. 12.00 do godz. 14.00
tel. (41) 274 80 56

(od 10 lipca do 1 września – przerwa urlopowa)

 


NZOZ Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień „Michałów”
ul. Ostrowiecka 151 tel. (041) 273 57 35

czynny:
poniedziałek – 8.00 - 18.00
wtorek – 8.00 - 15.00
środa – 8.00 - 20.00
czwartek – 8.00 - 15.00
piątek – 8.00 - 19.00

Placówka oferuje: pomoc psychiatryczną, psychologiczną, sesje psychoterapii indywidualnej, terapię grupową, sesje rodzinne dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin oraz innych zaburzeń i chorób psychicznych w ramach kontraktu z NFZ. Zapisy na wizytę telefonicznie lub osobiście w Ośrodku „Michałów”.

 

NZOZ Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna
ul. Hutnicza 2a tel. (41) 274 65 50
czynna:
poniedziałek – piątek od godz. 7.00 do godz. 14.30

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Radomska 72 tel. fax: (41) 274 73 85

czynna:
poniedziałek-czwartek od godz. 8.00 do godz. 18.00,
piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00,

Zapisy do Poradni (osobiście) - wtorek od godz. 10.00 do godz. 18.00

Konsultacje dla rodziców - piątek od godz. 10.00 do godz. 14.00

Oferta Placówki skierowana jest do dzieci, młodzieży uczącej się i dorosłych. Obejmuje: diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną dzieci i młodzieży, badania słuchu, terapię psychologiczną indywidualną i grupową dzieci i młodzieży, terapię rodzinną, uzależnień, zajęcia warsztatowe dla rodziców „Szkoła dla Rodziców”, prowadzenie zajęć psychoprofilaktycznych na terenie placówek oświatowych, program wczesnej interwencji "FreD Goes Net” dla młodych użytkowników substancji psychoaktywnych, trening EEG Biofeedback.

Poradnia wydaje opinie i orzeczenia (na potrzeby placówek oświatowych), o potrzebie kształcenia

 

Stowarzyszenie Nauczycieli „ Zdrowa Szkoła”
ul. Harcerska 4 tel. (41) 274 80 56

Biuro czynne: poniedziałek -piątek od god 9.00-15.00

Stowarzyszenie prowadzi:
2 świetlice środowiskowe:
- w siedzibie Stowarzyszenia ul. Harcerska 4
-„Południe” ul. Prądzyńskiego 24

Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych i ich Rodzin w siedzibie Stowarzyszenia ul. Harcerska 4

Terapie dla osób używających problemowo lub uzależnionych od przetworów konopi, wg programu CANDIS (pacjenci od 16 r.ż.) oraz terapię grupową dla młodzieży używającej substancji psychoaktywnych (nieuzależnionych), wg programu wczesnej interwencji „FreD Goes Net”.

Zajęcia „Klubu Mam”

 


Poradnia Leczenia Uzależnień PZOZ


ul. Radomska 70 (I piętro, pok. 134 i 137),

tel. (41) 273 98 16

- czynna:

poniedziałek, wtorek, piątek od 7.30 do 20.00,

środa 07.25-20.00,

czwartek 7.30-19.15,

I i II sobota miesiąca 10.00-16.00.

 

Poradnia oferuje poradnictwo i terapię dla osób używających substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin, konsultacje psychiatryczne, badania moczu na obecność substancji psychoaktywnych.


Dyżur psychiatry

– w pierwszą sobotę każdego miesiąca od godz. 9.00 do godz. 10.00

 

Terapia grupowa dla osób uzależnionych od alkoholu (grupa podstawowa)

– piątki od godz. 10.00 do godz. 13.00,

 

Terapia grupowa dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych (grupa podstawowa i psychoedukacyjna)

– wtorki od godz. 9.00 do godz. 12.00,

 

Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu (grupa terapii pogłębionej) i indywidualna dla osób współuzależnionych

- środy od godz. 7.25 do godz. 10.25 oraz od godz. 18.00 do godz. 19.00,

 


Terapia grupowa i indywidualna dla osób współuzależnionych z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą

- czwartki od godz. 15.15 do godz. 19.15,

 

Zajęcia dla młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych (substancje inne niż alkohol), konsultacje dla rodziców:

- poniedziałki od godz. 15.00 do godz. 18.00.


Treningi zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Majówka 21 a, tel. (41) 274 71 92


Placówka czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00.

W strukturach MOPS funkcjonuje:

- Zespół do Pracy z Rodziną, Zespół do Pracy z Osobami Chorymi i Niepełnosprawnymi, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej, Zespół do Pracy z Bezrobotnymi,

- Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ul.Reja 10, tel. (41) 274 71 37 - poniedziałek-piątek 7.00-15.00

- Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny tel. (41) 274 57 57,
tel. kom. 533 053 322, poniedziałek – piątek od godz. 7.00 do godz 17.00

W PIK porad udzielają:
– prawnik: poniedziałek od godz. 15.00 do godz. 17.00,
- specjaliści pracy socjalnej: poniedziałek - piątek od godz. 7.00 do godz. 17.00,
- psycholog: piątek od godz. 15.00 do godz. 17.00


Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań” - Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Murarska 11 tel.(41) 274 09 97

OPR oferuje pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: poradnictwo indywidualne, grupowe, wsparcie, terapię, pomoc interdyscyplinarną.

Telefon Zaufania: (41) 274 09 97 (pomoc w zakresie problemów uzależnień i przemocy w rodzinie)

 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja”
ul. Murarska 14 tel.(41) 274 03 26

Stowarzyszenie świadczy pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Radomska 70 (budynek PZOZ I piętro) tel.fax (41) 274 88 06

czynne:
poniedziałek – piątek od godz.7.00 do godz. 15.00
Zakres świadczonej pomocy: organizowanie i zapewnienie pieczy zastępczej w formie rodzinnej lub w formie instytucjonalnej, przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym zastępcze formy opieki, prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób, rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.

Autor: Leszek Kowalski
leszek.kowalski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję