BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zaświadczenie o dokonaniu wpłat podatków i opłat

Urząd Miejski w Starachowicach ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel. Centrala 041-273-82-00, 041-273-83-00

jak uzyskać: Zaświadczenie o dokonaniu wpłat podatków i opłat lokalnych

I. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Pracownicy zajmujący się wydawaniem zaświadczeń:

Paulina Wójcik

pokój: 2 (parter)

tel. (41) 322 11 48

e-mail: paulina.wojcik@starachowice.eu

Beata Bzinkowska

pokój: 2 (parter)

tel. (41) 322 10 46

e-mail: beata.bzinkowska@starachowice.eu

Małgorzata Radosz

pokój: 2 (parter)

tel. (41) 322 11 54

e-mail: malgorzata.radosz@starachowice.eu

Aneta Tobiszewska

pokój: 2 (parter)

tel. (0-41) 322 11 50

e-mail:aneta.tobiszewska@starachowice.eu

Anna Wróblewska

pokój: 210 (II piętro)

tel. (0-41) 322 11 55

e-mail: anna.wroblewska@starachowice.eu

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpłat podatków i opłat lokalnych (wniosek znajdziesz tutaj)

III. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

za zaświadczenie – 17,00 zł

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA:

7 dni

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.

VI. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Biuro Obsługi Mieszkańców lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu.

VII. WYJAŚNIENIA:

Odbiór zaświadczenia:

- Biuro Obsługi Mieszkańców (za pokwitowaniem);

- pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna: art. 306 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz.U. z 2023 r. poz.2383 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz.U. z 2023 r., poz.2111 ze zm.)

Autor: Anna Pocheć
anna.pochec@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję