BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży w dniu 30.04.2024 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z

2023 r., poz. 344 z póź. zm.)


i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony

został wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice
przeznaczonych do:

tablica ogłoszeń i piętro budynku urzędu miejskiego w starachowicach

  1. sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Przeskok, oznaczonej jako dz. nr 824/11 obręb 0006; "kliknij treść zarządzenia, "

  2. sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Przeskok, oznaczonej jako dz. nr 522/1 i 824/10

    obręb 0006; "kliknij treść zarządzenia",

c) wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położonych:

według załącznika opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletyni InformacjiPublicznej www.bip.um.starachowice.pl. Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami: pkt a) - b) pok. 104 telefon nr 41 322-11-06, pkt c) pok. 102, telefon nr 41 322-11-10.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

/-/

Elżbieta Gralec

Autor: Karolina Chojnacka

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję