BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach na tablicy ogłoszeń na 21.05.2024 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z póź. zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice przeznaczonych do:

  1. oddania w użyczenie części budynku po dawnym oddziale zakaźnym położonym przy ul. Radomskiej, na działce oznaczonej nr 9/33 obręb 0002, na rzecz Powiatowej Spółdzielni Socjalnej „Integracja" - kliknij treść zarządzenia

b) wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położonych:

  • przy ul. Stanisława Staszica – część działki nr 1219/3 i część działki nr 1219/6, obręb 0002 z przeznaczeniem na miejsca parkingowe, na teren zielony i na dojazd i dojście  - kliknij treść zarządzenia

według załącznika opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl. Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami: pkt a) pok. 104 telefon nr 41 322-11-06, pkt b) pok. 102, telefon nr 41 322-11-03.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

/-/

Elżbieta Gralec

 

Autor: Agnieszka Mergalska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję