BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Starachowicach przy ul.Stanisława Wigury.

młotek do przybijania postąpień przetargowych

Prezydent Miasta Starachowice ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Stanisława Wigury, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice (obręb 0005) jako działka ewidencyjna nr 529/11 o powierzchni 0,0061 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00055370/7.

Cena wywoławcza brutto do pierwszego przetargu wynosi 8 610,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, w sali 130, dnia 28.05.2024 r., o godz. 12.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

1. wpłacenie wadium w kwocie: 900,00 zł.

Wadium przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia 20.05.2024 r., przelewem bankowym środków pieniężnych na konto Gminy Starachowice nr: 10 1090 2590 0000 0001 4860 2944 Santander Bank Polska.

2. złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu na druku stanowiącym załącznik Nr 4 do Regulaminu Przetargu w terminie do dnia 20.05.2024 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, bądź pocztą na powyższy adres.

Za datę wpływu zgłoszenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Zarządzeniem nr 193/2024 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 22.04.2024 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Stanisława Wigury. kliknij treść zarządzenia

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój 104, tel. 41 322-11-05 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

 

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

/-/

Elżbieta Gralec

 

Autor: Karolina Kozik

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję