BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Program Inicjatyw Lokalnych

pil strona copy copy

Inicjatywa lokalna jest nową formą realizacji zadań publicznych wykonywanych przez samorząd i mieszkańców

W ramach Programu Inicjatyw Lokalnych mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.

 

I. Wszystko o Programie Inicjatyw Lokalnych

→ dowiedz się więcej

Uwaga!!! UCHWAŁĄ NR XIV/16/2019 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 29 listopada 2019 r. został zmieniony warunek dotyczący wysokości wkładu własnego jakim musi dysponować Wnioskodawca.

Obecnie aby wystąpić z wnioskiem o realizację zadania publicznego wystarczy zgromadzić: jako wkład własny 30% szacunkowego kosztu inwestycji pozostałe 70% kosztów zadania pokryje Gmina.

 

II. Podstawy prawne - obecnie obowiązujące:

 

1. Uchwała Rady Miejskiej

oraz Uchwała zmiająca ww. 


2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Starachowice w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych oraz określenia regulaminu postępowania komisji

 

3. Obowiązujący wzór wniosku na 2024 rok w wersji edytowalnej (.doc)

III. Aktualności

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY REKOMENDACJE NA FINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA W RAMACH INICJATYW LOKALNYCH W ROKU 2024

 

pdfWYKAZ PODMIOTÓW28.74 KB

L.p Nr Wniosku Nazwa wybranych Wnioskodawców Nazwa zadań, które zleca się do wykonania Udział finansowy Gminy Wkład Wnioskodawcy Wartość zadania
1 2 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 6 w Starachowicach ul. Św. Barbary reprzentowana przez Panią Izabelę Zieję Modernizacja i doposażenia sali dydaktycznej dla dzieci 4,5-letnich w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Starachowicach 10.215,10 4.377,90 14.593,00
2 3 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 7 w Starachowicach reprezentowana przez Panią Ewelinę Wesołowską I etap - zakup i montaż urządzeń "placu zabaw" w ogrodzie przedszkolnym Przedszkola Miejskiego nr 7 w Starachowicach 35.245,00 15.105,00 50.350,00
3 4 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 10 w Starachowicach reprezentowana przez Panią Annę Kawecką Zakup mebli do sali zajęć dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 10 Niezapominajka w Starachowicach ul. Prądzyńskiego 2a 5.168,80 2.215,20 7.384,00
4 5 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Starachowicach, ul. Górna 13, reprezentowana przez Panią Olgę Główczyńską Zakup i montaż żaluzji termoizolacyjnych w celu podniesienia jakości usług Placówki oraz zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków nauki dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Starachowicach 6.720,00 2.880,00 9.600,00
5 8 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 15 w Starachowicach nr 15 w Starachowicach, reprezentowana przez Panią Anitę Kowalik Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na placu zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 15 w Starachowicach 22.903,30 9.815,70 32.719,00
6 9 Społeczność Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Starachowicach reprezentowana przez Pana Krzysztofa Kalitę Wykonanie remontu posadzek w Szkole Podstawowej nr 1 w Starachowicach polegającego na zerwaniu starych podłóg parkietowych, usunięciu subitu, frezowaniu posadzki, wylaniu masy samopoziomującej i montaż wykładziny PCV 7.576,80 3.247,20 10.824,00
7 10 Społeczność Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Starachowicach, ul. Ostrowiecka 134, reprezentowana przez Pana Kamila Gawlika Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Starachowicach 11.628,81 4.982,92 16.609,73
8 11 Społeczność Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 im. Obrońców Westerplatte w Starachowicach, ul. Stanisława Moniuszki 117, reprezentowana przez Panią Anetę Kordsiewicz Wykonanie remontu podłóg w dwóch salach lekcyjnych (na parterze oraz na piętrze) w Szkole Podstawowej nr 6 w Starachowicach 14.878,08 6.376,32 21.254,40
9 12 Grupa Inicjatywna Rodziców i Uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 w Starachowicach, reprezentowaną przez Annę Bieńkowską Utworzenie pracowni do nauki języków obcych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Starachowicach 28.000,00 12.000,00 40.000,00
10 13 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Kielcach, reprezentaci: Dariusz Kosno, Halina Sorys Wymiana luster w holu Biblioteki Głównej przy ul. Kochanowskiego, zakup regałów metalowych do archiwum Biblioteki oraz zakup zestawu nagłośnieniowego dla Czytelni Głównej 7.637,00 3.273,00 10.910,00
11 14 Hubert Markiewicz Budowa miejsc postojowych przy bloku Kościelna 34 118.162,80 50.641,20 168.804,00
RAZEM 268.133,69 114.914,44 383.048,13

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY REKOMENDACJE NA FINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA W RAMACH INICJATYW LOKALNYCH W ROKU 2023

pdfWYKAZ PODMIOTÓW28.09 KB

 L.p Nr Wniosku  Nazwa wybranych Wnioskodawców Nazwa zadań, które zleca się do wykonania Udział finansowy Gminy Wkład Wnioskodawcy  Wartość zadania 
1  2 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 6 w Starachowicach ul. Św. Barbary reprezentowana przez Panią Anetę Bielas Zakup pieca konwekcyjno-parowego z podstawą, wyposażenia i montażem 14.536,68 6.230,00  20.766,68 
2  3 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 7 w Starachowicach reprezentowana przez Panią Ewelinę Wesołowską Przełożenie cyklinowanie, naprawa ubytków
w parkiecie w pomieszczeniu dzieci
11.200,00 4.800,00 16.000,00
3 6 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 13 w Starachowicach, reprezentowana przez Panią Magdalenę Ceglarską Zakup zmywarki z funkcją wyparzania z zestawem płynów myjących wraz z montażem 6.961,96 2.983,70  9.945,66 
4 9 Społeczność Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Starachowicach, ul. 1 Maja 11, reprezentowana przez Krzysztofa Kalitę Wykonanie remontu posadzek w Szkole Podstawowej nr 1 w Starachowicach polegającego na zerwaniu starych podłóg parkietowych, usunięciu subitu, frezowania posadzki, wylaniu masy samopoziomującej oraz dostarczenie i montaż wykładziny PVC 6.388,62 2.737,98 9.126,60
5 10 Społeczność Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Starachowicach, ul. Ostrowiecka 134, reprezentowana przez Panią Agatę Charemską Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Starachowicach 11.665,50 4.999,50 16.665,00
6 11 Społeczność Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Starachowicach, ul. Oświatowa 5, reprezentowana przez Panią Sylwie Nowak Utworzenie pracowni do nauki języków obcych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach etap I 17.625,30 7.553,70 25.179,00
7 12 Społeczność Rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach, reprezentowana przez Panią Małgorzatę Gałkę Stworzenie Sali doświadczania świata dla dzieci ze społeczności lokalnej Szkoły Podstawowej nr 10 6.999,79 2.999,91 9.999,70
8 13 Grupa Inicjatywna Rodziców i Uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Starachowicach, reprezentowana przez Panią Ewę Pocheć Zakup 44 szafek uczniowskich sześcio skrytkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 12 39.700,00 21.300,00 61.000,00
9 17 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Kielcach , reprezentanci: Dariusz Kosno, Halina Sorys. Refleks” Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Dygasińskiego w Starachowicach przy ul. Kochanowskiego 5 8.239,00 3.531,00 11.770,00
10 15 ROD „STAR” koło „Orłowo” w Starachowicach, ul. Mickiewicza reprezentowany przez: Władysława Grudniewskiego i Danutę Bałtrusiewicz II-gi etap instalacji monitoring wizyjny ROD „STAR” koło „Orłowo” 2.100,00 900,00 3.000,00
RAZEM 125.416,85 58.035,79 183.452,64

 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY REKOMENDACJE NA FINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA W RAMACH INICJATYW LOKALNYCH W ROKU 2022

pdfWYKAZ PODMIOTÓW - PIL

L.p Nr Wniosku Nazwa wybranych Wnioskodawców Nazwy zadań, które zleca się do wykonania Udział finansowy Gminy Wkład Wnioskodawcy Wartość zadania
1 1 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Starachowicach ul. Oświatowa 2 reprezentowana przez Panią Milenę Mastalerek Zakup i montaż szaf wnękowych w dwóch salach zajęć na przechowywanie pomocy dydaktycznych 4.477,20 zł 1.918,80 zł 6.396,00 zł
2 2 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 6 w Starachowicach ul. Św. Barbary reprezentowana przez Panią Izabelę Zieję Zakup monitora interaktywnego wraz z laptopem 6.851,60 zł 2.936,40 zł 9.788,00 zł
3 4 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 7 w Starachowicach reprezentowana przez Panią Ewelinę Wesołowską Wymiana oświetlenia w 2 pomieszczeniach dla dzieci (szatnia i grupa I „Krasnale” w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Starachowicach 4.202,80 zł 1.801,20 zł 6.004,00 zł
4 5 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 10 w Starachowicach reprezentowana przez Panią Elizę Romańską Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem posadzki parkietowej w przedszkolu w następujących pomieszczeniach: w sali zajęć na I piętrze, gabinecie logopedycznym oraz w pokoju nauczycielskim 7.000,00 zł 3.000,00 zł 10.000,00 zł
5 6 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Starachowicach, ul. Górna 13, reprezentowana przez Panią Magdalenę Wilk Zakup i montaż monitora interaktywnego oraz laptopa dla dzieci, rodziców i nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Starachowicach 6.851,60 zł 2.936,40 zł 9.788,00 zł
6 7 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 13 w Starachowicach, reprezentowana przez Panią Beatę Sarżyńską Zakup podłogi interaktywnej - Magiczny Dywan do przedszkola wraz z oprogramowaniem, montażem i przeszkoleniem nauczycieli dotyczącym jego użytkowania 7.349,30 zł 3.149,70 zł 10.499,00 zł
7 8 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Jana Brzechwy w Starachowicach, ul. Graniczna 10, reprezentowana przez Panią Magdalenę Szcześniak Zakup mebli do sal zajęć dzieci Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Jana Brzechwy w Starachowicach”. 8.078,00 zł 3.462,00 zł 11.540,00 zł
8 9 Społeczność Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Starachowicach, ul. Ostrowiecka 134, reprezentowana przez Panią Agatę Charemską Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Starachowicach 7.140,00 zł 3.060,00 zł 10.200,00 zł
9 10 Społeczność Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach, reprezentowana przez Panią Martę Pawlińską - Woźniak Zakup 2 szt. monitorów interaktywnych dla uczniów klas 0-3 Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach 11.900,00 zł 5.100,00 zł 17.000,00 zł
10 11 Społeczność Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Starachowicach, ul. Oświatowa 5, reprezentowana przez Panią Sylwie Nowak Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach - zakup monitora interaktywnego 5.250,00 zł 2.250,00 zł 7.500,00 zł
11 12 Społeczność Rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach, reprezentowana przez Panią Małgorzatę Gałkę Stworzenie Sali doświadczania świata dla dzieci ze społeczności lokalnej Szkoły Podstawowej nr 10 5.600,00 zł 2.400,00 zł 8.000,00 zł
12 13 Grupa Inicjatywna Rodziców i Uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 w Starachowicach, reprezentowana przez Annę Wojciechowską Zakup 15 sztuk zestawów komputerowych oraz 15 sztuk krzeseł uczniowskich 23.100,00 zł 9.900,00 zł 33.000,00 zł
13 14 ROD „STAR” koło „Pod Lipą” w Starachowicach, ul. Górna reprezentowany przez: Tadeusza Parfjana i Jacka Podsiadło Monitoring wizyjny ROD „STAR” koło „Pod Lipą” i przyległych terenów wraz z wykonaniem części ogrodzenia (wzdłuż ulicy Górnej ok. 200 mb.)” 23.500,00 zł

10.500,00 zł

+ wkład bezgotówkowy 1.000 zł

35.000,00 zł
14 15 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Kielcach , reprezentanci: Dariusz Kosno, Aneta Strzępka Wymiana regałów w Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Dygasińskiego w Starachowicach 14.000,00 zł 6.000,00 zł 20.000,00 zł
15 16 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 15 w Starachowicach, reprezentowana przez Panią Paulinę Żyła Zakup i montaż, rolet tekstylnych w kasecie w oknach sal dydaktycznych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Starachowicach 9.085,53 zł 3.893,80 zł 12.979,33 zł

 

2021 r.

Realizacje 2021 w przygotowaniu

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY REKOMENDACJE NA FINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA W RAMACH INICJATYW LOKALNYCH W ROKU 2021

pdfWYKAZ PODMIOTÓW - PIL 2021.pdf28.82 KB

L.p Nr
Wniosku
Nazwy wybranych Wnioskodawców Nazwy zadań, które zleca się do wykonania Udział     finansowy        Gminy     Wkład  Wnioskodawcy
                      
Wartość zadania                  
1 6 Wnioskodawcy: Społeczność Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach, ul. Ostrowiecka 134 reprezentowana przez Panią Małgorzatę Borowiec  Zakup i montaż szafek szkolnych dla wszystkich uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach 7.434,73  3.186,32  10.621,05 
2 17 Społeczność Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9

reprezentowanej przez Sylwię Nowak

Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach w zakup monitorów interaktywnych 9.240,00 3.960,00 13.200,00
3 13 Społeczność rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach

reprezentowana przez Irminę Domagałę – Gront

Zakup monitora interaktywnego w Szkole Podstawowej nr 10
w Starachowicach
5.460,00 2.340,00 7.800,00
4 10 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice reprezentowany przez Dorotę Chyczewską - komendantkę hufca i Ilonę Traczyk - z-cę komendanta hufca. Remont i wyposażenie harcówki mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 13 w Starachowicach 8.400,00 3.600,00 12.000,00
w tym: wkład bezgotówkowy wnioskodawcy: 2.840,00 zł
5 3 Grupa Inicjatywna Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach reprezentowana przez Annę Wojciechowską Zakup 38 szt. szafek uczniowskich sześcioskrytkowych 30.800,00 13.200,00 44.000,00
6 11 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Starachowicach ul. Oświatowa 2

reprezentowana przez Piotra Cierpisza

Zakup monitora interaktywnego wraz z laptopem w celu poszerzenia oferty edukacyjnej dla dzieci i podniesienia jakości edukacji w przedszkolu 6.019,30 2.579,70 8.599,00
7 19 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 6 w Starachowicach ul. Św. Barbary 4, reprezentowana przez Izabelę Zieję Zakup monitora interaktywnego wraz z laptopem dla wychowanków Przedszkola Miejskiego nr 6 w Starachowicach 6.019,30 2.579,70 8.599,00
8 1 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 10 „Niezapominajka”
w Starachowicach ul. Prądzyńskiego 2A
Wykonanie robót budowlanych związanych z remont posadzki parkietowej w jednej sali zajęć dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Starachowicach 3.850,00 1.650,00 5.500,00
9 8 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 11 z Odziałam Integracyjnymi im Misia Uszatka w Starachowicach ul. Górna 13

reprezentowana przez Anetę Borowiec

Zakup i montaż innowacyjnego multimedialnego narzędzia edukacyjnego - Magiczny Dywan - podłoga interaktywna dla dzieci, rodziców i nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Starachowicach 6.999,30 2.999,70 9.999,00
10 20 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 13 ul. Leśna 40

reprezentowana przez
Annę Szymańską

Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania - w zestawie dozownik płynu myjącego, podstawa, zmiękczacz wody + montaż 3.961,55 1.697,81 5.659,36
11 16 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Jana Brzechwy w Starachowicach ul.Graniczna 10

reprezentowana przez Magdalenę Szcześniak

Renowacja urządzeń zlokalizowanych na przedszkolnym placu zabaw (uzupełnienie zniszczonych elementów, wymiana zjeżdżalni (2 szt.), ławeczek (4 szt.) i koszy (2 szt.), wykonanie siedzisk na obrzeżach piaskownicy, wzmocnienie konstrukcji wiaty, malowanie, zabezpieczenie środkiem impregnującym elementów tego wymagających 5.950,00 2.550,00 8.500,00
12 9 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 15 w Starachowicach ul. Na Szlakowisku 7B

przedstawiciel Wnioskodawcy: Paulinę Żyła

Zakup i montaż monitora interaktywnego oraz laptopa w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Starachowicach 6.019,30 2.579,70 8.599,00
13 2 ROD „STAR” w Starachowicach, reprezentowany przez: Władysława Grudniewskiego Monitoring wizyjny złożony z trzech kamer zainstalowanych na słupach oświetleniowych 2.800,00 1.200,00 4.000,00
14 12 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Kielcach

reprezentanci: Dariusz Kosno,
Aneta Strzępka

Wymiana okien w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Dygasińskiego w Starachowicach - etap II 6.300,00 2.700,00 9.000,00
RAZEM 109.253,48

46.822,93

156.076,41
Wkł. gotówkowy: 43.982,93, wkł. niegotówkowy: 2.840 zł Wkł. gotówkowy: 153.236,41, wkł. niegotówkowy: 2.840 zł

 

2020 r.

Zadania zrealizowane w 2020 r. w ramach PIL:

 

Zakup szafek i siedzisk do szatni Przedszkola Miejskiego nr 7 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację - 11 158,29 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (30 %) - 3 347,49 zł

b) udział finansowy Gminy (70%) - 7 810,80 zł

 pil pm 7 2pil pm 4 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 2 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację - 4 901,24 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (30 %) - 1 470,38 zł

b) udział finansowy Gminy (70%) - 3 430,86 zł

pil pm2

 

 Zakup i montaż monitora interaktywnego w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację - 6 350,00 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (30 %) - 1 905,00 zł

b) udział finansowy Gminy (70%) - 4 445,00 zł

pm 15 2

  pm15 1

 

 

 

 

 

 

  Zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem i laptopem dla Przedszkola Miejskiego nr 11 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację - 7 826,26 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (30 %) - 2 347,88 zł

b) udział finansowy Gminy (70%) - 5 478,38 zł

pil pm11PIL PM 11

 

 

 

 

 

 

 

 Remont posadzki parkietowej w sali zajęć Przedszkola Miejskiego nr 10 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację - 4 948,50 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (30 %) - 1 484,55 zł

b) udział finansowy Gminy (70%) - 3 463,95 zł

pil pm10 1pil pm10 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renowacja podłogi w sali dydaktycznej Przedszkola Miejskiego nr 13 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację - 15 600,00 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (30 %) - 4 680,00 zł

b) udział finansowy Gminy (70%) - 10 920,00 zł

pil pm 13 1pil pm 13 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Renowacja podłóg w salach zajęć Przedszkola Miejskiego nr 14 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację - 4 000,00 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (30 %) - 1 200,00 zł

b) udział finansowy Gminy (70%) - 2 800,00 zł

 

Zakup monitora interaktywnego w Szkole Podstawowej nr 10 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację -  7 500,00 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (30 %) - 2 250,00 zł

b) udział finansowy Gminy (70%) - 5 250,00 zł

pil sp 10 2pil sp 10 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zakup monitora interaktywnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację - 6 816,17 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (30 %) - 2 044,85 zł

b) udział finansowy Gminy (70%) - 4 771,32 zł

 

pil sp 2 2pil sp 2 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup zestawów LEGO do Szkoły Podstawowej nr 13 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację - 11 172,00 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (30 %) -3 351,60 zł

b) udział finansowy Gminy (70%) - 7 820,40 zł

pil sp 13 1pil sp 13 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup zestawów LEGO do Szkoły Podstawowej nr 12 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację - 9 588,00 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (30 %) -2 876,40 zł

b) udział finansowy Gminy (70%) - 6 711,60 zł

sp 12 1sp 12 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie remontu posadzek w Szkole Podstawowej nr 1 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację - 7 073,57 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (30 %) - 2 122,07 zł

b) udział finansowy Gminy (70%) - 4 951,50 zł

pil sp1 1pil sp 1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach w zakup monitorów interaktywnych

Środki poniesione na realizację - 11 660,00 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (45%) - 5 247,00 zł

b) udział finansowy Gminy (55%) -  6 413,00 zł

pil sp 9 1 apil sp 9 3 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiana okien w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach Starachowicach

 

Środki poniesione na realizację - 7 965,00 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (30 %) - 2 400,00 zł

b) udział finansowy Gminy (70%) - 5 565,00 zł

okna Biblioteka PILokna PIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY REKOMENDACJE NA FINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA W RAMACH INICJATYW LOKALNYCH W ROKU 2020

pdfWYKAZ PODMIOTÓW - PIL 2020 w wersji pdf51.63 KB

 

L.p Nr
Wniosku
Nazwy wybranych Wnioskodawców Nazwy zadań, które zleca się do wykonania Udział     finansowy        Gminy     Wkład  Wnioskodawcy
                      
Wartość zadania                  
1 1 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Starachowicach ul. Oświatowa 2

reprezentowana przez Piotra Cierpisza

Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 2 w Starachowicach 3 832,00 1 642,29 5 474,29
 2 3 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 15 w Starachowicach ul. Na Szlakowisku 7B

przedstawiciel Wnioskodawcy: Katarzyna Orzechowska-Metryka

Zakup i montaż monitora interaktywnego w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Starachowicach  4 445,00  1 905,00  6 350,00
3 4 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 11 z Odziałam Integracyjnymi im Misia Uszatka w Starachowicach ul. Górna 13

reprezentowana przez Piotra Druzic

Zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem i laptopem dla Przedszkola Miejskiego nr 11 Starachowicach  5 478,38  2 347,88  7 826,26
 4 5 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 10 „Niezapominajka” w Starachowicach
ul. Prądzyńskiego 2A

reprezentowana przez Agatę Wzorek

Remont posadzki parkietowej w sali zajęć Przedszkola Miejskiego nr 10 w Starachowicach  3 463,95  1 484,55  4 948,50
 5 6 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 13 ul. Leśna 40

reprezentowana przez Annę Szymańską

Renowacja podłogi w sali dydaktycznej Przedszkola Miejskiego nr 13 w Starachowicach  10 920,00  4 680,00  15 600,00
 6 7 Społeczność Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach, ul. Ostrowiecka 134

reprezentowana przez Małgorzatę Borowiec

Zakup monitora interaktywnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach  4 771,32  2 044,85  6 816,17
7 8 Grupa Inicjatywna Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach

reprezentowana przez Annę Wojciechowską

Zakup zestawów „LEGO” do Szkoły Podstawowej nr 13 w Starachowicach.  7 851,10  3 364,76  11 215,86
 8 10 Społeczność Szkoły Podstawowej nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Starachowicach, ul. Słoneczna 1A

reprezentowana przez Katarzynę Papaj

Zakup zestawów „LEGO” do Szkoły Podstawowej nr 12 w Starachowicach 6 720,00   2 880,00  9 600,00

 9

 

 11 Grupa Mieszkańców przy ul. Nowowiejskiej w Starachowicach

reprezentowana przez Mariusza Jurkiew

Wykonanie oświetlenia w ul. dojazdowej do ogródków działkowych od strony ul. Nowowiejskiej dz. nr 51/2 26 514,60

 545,40

 27 060,00

9a* 10 818,00 10 818,00
 10 12 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Kielcach

reprezentanci: Dariusz Kosno, Aneta Strzępka

Wymiana okien w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach Starachowicach  5 565,00  2 400,00  7 965,00
 11 13 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Jana Brzechwy w Starachowicach ul.Graniczna 10

reprezentowana przez Iwonę Sołygę

Renowacja podłóg w salach zajęć Przedszkola Miejskiego nr 14 w Starachowicach  2 974,20  1 274,66  4 248,86
 12 15 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 7 w Starachowicach ul. Armii Krajowej 6a

reprezentowana przez Ewelinę Baklarz

Zakup szafek i siedzisk do szatni Przedszkola Miejskiego nr 7 w Starachowicach  7 810,80  3 347,49  11 158,29
 13 16 Społeczność Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Starachowicach

reprezentowana przez Joannę Nowocień

Wykonanie remontu posadzek w Szkole Podstawowej nr 1 w Starachowicach  4 951,50  2 122,07  7 073,57
 14 17 Społeczność Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9

reprezentowanej przez Pawła Lewkowicza

Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach w zakup monitorów interaktywnych  6 416,45  5 249,82  11 666,27
 15 18 Społeczność rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach

reprezentowana przez Irminę Domagałę – Gront

Zakup monitora interaktywnego w Szkole Podstawowej nr 10 w Starachowicach  5 250,00  2 250,00  7 500,00
    RAZEM  106 964,30  48 356,77 155 321,07
Wkł. gotówkowy
37 538,77
Wkł. niegotówkowy
10 818,00
Wkł. gotówkowy
144 503,07
Wkł. niegotówkowy
10 818,00

 *W poz 9a ujęto wkład bezgotówkowy Wnioskodawcy tj. wartość załączonej dokumentacji

 

 

2019 r.

Zadania zrealizowane w 2019 r. w ramach PIL:

 Wykonanie remontu posadzek w Szkole Podstawowej nr 1 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację - 13 259,00 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 3 314,75 zł

b) udział finansowy Gminy (75%) - 9 944,25 zł

Cel zadania: wymiana podłogi parkietowej na wykładziny PVC wpływa pozytywnie na utrzymanie czystości i estetyki w salach lekcyjnych.

sp 1 2019 mały

 sp1 3mały

 

 

 

 

 

 

 

 Zakup i montaż drzwi i ościeżnic do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację - 11 726,52 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 2 931,63 zł

b) udział finansowy Gminy (75%) - 8 794,89 zł

Cel zadania: zakup drzwi i ościeżnic służy przede wszystkim bezpieczeństwu dzieci uczęszczających do szkoły. Przeszklenie z „bezpiecznej szyby”, która nie wypadnie po stłuczeniu zapewni bezpieczeństwo jak i estetykę oraz doświetli korytarze naturalnym światłem.

sp 2 2019 małysp 2 2019 2mały

 

Zakup i montaż pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 10 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację – 20 000,00 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 5 000,00 zł

b) udział finansowy Gminy (75%) - 15 000,00 zł

Cel zadania: zadanie polegało na zakupie jednostki centralnej ze zintegrowanym wzmacniaczem stereo, laptopa, oprogramowania, głośników, słuchawek z mikrofonem, modułu cyfrowego, stolików uczniowskich, biurka nauczyciela. SP nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi jako placówka edukacyjna nie posiada pracowni językowej. Do szkoły uczęszczają uczniowie z różnymi dysfunkcjami, dlatego też zakup pracowni pozwoli na rozwijanie kompetencji językowych uczniów, sprawi że lekcje języków obcych będą bardziej atrakcyjne i motywujące dla uczniów, umożliwi usprawnienie pracy nauczycieli i procesu edukacji uczniów.

sp 10 2019 małysp 10 2019 1 mały

 

Zakup dwóch zestawów do poprawy nagłośnienia oraz szafy mobilnej na tablety i laptopy dla Szkoły Podstawowej nr 12

Środki poniesione na realizację – 10 377,00 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 2 594,25 zł

b) udział finansowy Gminy (75%) - 7 782,75 zł

Cel zadania: zakup profesjonalnych zestawów z odbiornikiem i dwoma mikrofonami został wykorzystany do poprawy nagłośnienia imprez artystycznych, spotkań, ślubowań uczniów oraz innych uroczystości organizowanych przez SP nr 12. Zakup mobilnej szafki umożliwia bezpieczne przechowywanie i bezproblemowe ładowanie tabletów przeznaczonych dla uczniów szkoły.

 
sp 12 2019małysp 12 2019 1mały

Zakup 5 szt monitorów interaktywnych wraz z montażem i szkoleniem do Szkoły Podstawowej nr 13 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację – 26 800,00 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 6 700,00 zł

b) udział finansowy Gminy (75%) - 20 100,00 zł

Cel zadania: zadanie miało na celu zakup i montaż nowoczesnych monitorów interaktywnych o wszechstronnym zastosowaniu w nauce i rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zakup monitorów wpływa korzystnie na proces edukacyjny uczniów.

sp 13 2019małysp 13 2019 2mały

Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 2 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację – 5 249,27 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 1 312,32 zł

b) udział finansowy Gminy (75%) - 3 936,95zł

Cel zadania: zakup dodatkowego wyposażenia miał na celu zadbanie o bezpieczne urządzenie placu zabaw dla dzieci zgodnie z grupą wiekową. Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu jest tak samo ważne jak wyposażenie sal dydaktycznych. Aktywność dzieci na placu zabaw ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój psychiczny i fizyczny najmłodszych. Ponieważ w ostatnim czasie dołączyła do przedszkola dodatkowa grupa dzieci, dotychczasowe wyposażenie placu zabaw stało się niewystarczające.

 

Doposażenie placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 6 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację – 30 795,69 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 7 698,92 zł

b) udział finansowy Gminy (75%) - 23 096,77zł

Cel zadania: zadanie polegało na zakupie i montażu zestawu zabawkowego. Nowe urządzenie wyposażenia placu zabaw zapewnia wychowankom placówki zabawę, ale i dobrą naukę oraz bezpieczne i ciekawe spędzanie czasu na powietrzu. Dzięki zabawom na otwartym placu zabaw dzieci nawiązują nowe znajomości, uczą się współpracy, kreatywności, współzawodnictwa. W czasie zabawy rozwijają swoją sprawność fizyczną, koordynację ruchową, równowagę i ogólną zręczność.

 

Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na plac zabaw w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 15 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację – 8 224,34 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 2 056,08 zł

b) udział finansowy Gminy (75%) - 6 168,26zł

Cel zadania: poprawa warunków do zabawy przedszkolaków. Poszerzenie oferty urządzeń do zabawy na świeżym powietrzu, zachęca dzieci do ruchu i działania na placu zabaw. Jest to II etap realizacji projektu opracowanego w 2018 r na zagospodarowanie placu zabaw.

pm 15 2019 2małypm 15 2019 mały

 Zakup wyposażenia (krzeseł i siedzisk) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Dygasińskiego wraz z jej filiami w Starachowicach

Środki poniesione na realizację – 6 000,00 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) -1 500,00 zł

b) udział finansowy Gminy (75%) - 4 500,00 zł

Cel zadania: Zakup 23 szt krzeseł komputerowych oraz 40 szt siedzisk ma za zadanie zapewnienie komfortu pracy przy komputerach jak i tysięcy czytelników korzystających ze zbiorów biblioteki miejskiej na miejscu.

pradzynskiego.b małystaszica.e małymbp.3 mały

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Ustronie w Starachowicach

Środki do poniesienia na projekt – 47 355,00 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 9 963,75 zł

b) udział finansowy Gminy (75%) - 37 391,25zł

Cel zadania: zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Ustronie (długości ok. 400 m). Poprawi to łączność między ulicami Moniuszki, Żytnią i Smugową. Przyczyni się to również do polepszenia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników, ułatwi dojazd do posesji mieszkańców oraz firm działających przy tej ulicy.

W roku 2019 podpisana została umowa z projektantem ww. dokumentacji tj. firmą Usługi Doradztwa Technicznego BINGO z Kielc, termin jej oddania to 30.06.2020 r.

 

Wykonanie dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6, poprzez dobudowę sali gimnastycznej, szatni i sal lekcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą

Środki do poniesienia na projekt - 44 649,00 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 11 162,25 zł

b) udział finansowy Gminy (75%) - 33 486,75 zł

Cel zadania: wykonanie nowej sali gimnastycznej w wysokim stopniu unowocześni standardy XXI wieku i dostosuje warunki kształcenia w kierunku wychowania fizycznego. Przyczyni się do efektywnej realizacji podstawy programowej i integracji dzieci.

W roku 2019 podpisana została umowa z projektantem ww. dokumentacji tj. firmą Denuo Architekci s.c. z Łodzi, termin jej oddania to 07.02.2020 r.

 

Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego odcinka ul. Paderewskiego w Starachowicach

Środki poniesione na realizację - 69 999,99 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 17 500,00 zł

b) udział finansowy Gminy (75%) - 52 499,99 zł

Cel zadania: wykonano odcinek drogi na długości ok. 111 mb (szer. ok 450 m2) w zakresie projektu i realizacji robót remontowych z wymianą nawierzchni na kostkę betonową. Wnioskowany odcinek jest kolejnym etapem drogi osiedlowej łączącej ul. Lutosławskiego z ul. Żytnią. Wykonana droga zapewnia dojazd do zamieszkałych już posesji oraz podnosi atrakcyjność działek budowlanych przeznaczonych przez Gminę Starachowice do sprzedaży. Inwestycja znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

paderewskiego 2019małypaderewskiego 2019 2 mały

 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY REKOMENDACJE NA FINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA W RAMACH INICJATYW LOKALNYCH W ROKU 2019

 pdfWYKAZ PODMIOTÓW - PIL 2019 w wersji pdf

 

LP

Nr

wniosku

Nazwy wybranych

Wnioskodawców

Nazwy zadań, które zleca się do
wykonania

                               Udział finansowy

Gminy

                               Wkład

wnioskodawcy

                        Wartość zadania
1 1

Grupa Inicjatywna Rodziców Uczniów
Szkoły Podstawowej nr 13
im. Kornela Makuszyńskiego
w Starachowicach

reprezentowana przez
Annę Wojciechowską

Zakup 5 szt monitorów interaktywnych wraz z montażem i szkoleniem do Szkoły Podstawowej nr 13
w Starachowicach

26 250,00 8 750,00 35 000,00
2 2 Społeczność Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2
w Starachowicach

reprezentowana przez
Małgorzatę Borowiec

Zakup i montaż drzwi i ościeżnic do sal lekcyjnych

w Szkole Podstawowej nr 2

w Starachowicach

 

8 914,82 2 971,60 11 886,42
3 3

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Kielcach Filia Starachowice

reprezentanci: Dariusz Kosno, Aneta Strzępka, Jolanta Sopińska
Koło SBP

ul. Kochanowskiego 5

Zakup wyposażenia (krzeseł i siedzisk) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Dygasińskiego wraz z jej filiami w Starachowicach 4 500,00 1 500,00 6 000,00
4 5

Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 15 w Starachowicach

reprezentowana przez: Annę Sułecką

Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w ogrodzie Przedszkola Miejskiego 15 w Starachowicach etap II 6 755,42 2 251,81 9 007,23
 5 9

Społeczność Rodziców i Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 12
w Starachowicach

reprezentowana przez:
Katarzynę Papaj

Zakup dwóch zestawów do poprawy nagłośnienia oraz szafy mobilnej na tablety i laptopy dla
Szkoły Podstawowej nr 12 w Starachowicach
9 000,00 3 000,00 12 000,00
6 11

Mieszkańcy ul. Ustronie w Starachowicach

reprezentowani przez:
Cezarego Jasiak

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Ustronie w Starachowicach 18 000,00  6 000,00  24 000,00
 7 12

Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 2
im. Kubusia Puchatka w Starachowicach

reprezentowana przez:
Piotra Cierpisz

Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 2 w Starachowicach 4 105,13 1 368,37 5 473,50
8 13

Społeczność Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Starachowicach

reprezentowana przez:
Krzysztofa Kalitę

Wykonanie remontu posadzek
w Szkole Podstawowej nr 1
w Starachowicach
9 944,25 3 314,75 13 259,00
 9 14 Tomasz Nowacki
Starachowice
Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego odcinka ul. Paderewskiego
w Starachowicach
52 500,00 17 500,00 70 000,00
 10 15

Społeczność Rodziców i Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach

reprezentowana przez:
Irminę Domagałę-Grot

Zakup i montaż pracowni językowej

w Szkole Podstawowej nr 10
w Starachowicach

15 000,00 5 000,00 20 000,00 
 11 18

Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 6
w Starachowicach

reprezentowana przez:
Sławomira Sobczaka

Doposażenie placu zabaw

Przedszkola Miejskiego nr 6
w Starachowicach

23 096,77 7 698,92 30 795,69
 12 19

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 6
w Starachowicach

reprezentowana przez:
Agnieszkę Chedę

Wykonanie dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6, poprzez dobudowę sali gimnastycznej, szatni i sal lekcyjnych wraz z niezbędna infrastrukturą  33 750,00  11 250,00  45 000,00
 13 20

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 11
w Starachowicach

reprezentowana przez
Annę Krzepkowską

Budowa otwartego placu zabaw dla dzieci uczęszczających do
Szkoły Podstawowej
nr 11 w Starachowicach
39 000,00 13 000,00 52 000,00

RAZEM

250 816,38 83 605,46

 

334 421,84

 

 

 

IV. Archiwum

2018 rok

Zadania zrealizowane w 2018 r. w ramach PIL:

 

Budowa oświetlenia drogi gminnej - fragment ul. Żytniej

Środki poniesione na realizację - 32 950,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 8 237,50 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) -24 712,50 zł

Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i interesantów przyjeżdżających do firm prowadzących działalność gospodarczą przy tej ulicy, a także dzieci powracających z zajęć szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

 

Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 2

pm 2 mały

Środki poniesione na realizację - 11 735,94 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 2 933,98 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 8 801,96 zł

Cel zadania: zakup urządzeń "POCIĄG" (lokomotywa, wagonik) ma na celu zadbanie o bezpieczne urządzenie placu zabaw dla dzieci zgodnie z grupą wiekową, poszerzenie oferty zabaw na świeżym powietrzu, poprawę estetyki, poprawę jakości spędzenia czasu.

 

 

Montaż przesuwnej zabudowy aluminiowej (drzwi wewnętrzne) w Przedszkolu Miejskim nr 6

Środki poniesione na realizację - 15 150,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 3 787,50 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 11 362,50 zł

Cel zadania: zakup miał za zadanie ulepszenie organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego oraz polepszenie komfortu warunków pobytu dzieci w przedszkolu (lepsze wyciszenie) oraz poprawę estetyki i poprawę warunków bezpieczeństwa.

pm6 małypm6 2 mały

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wymiana wykładziny PCV w szatni budynku Przedszkola Miejskiego nr 7

Środki poniesione na realizację - 20 418,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 5 104,50 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 15 313,50 zł

Cel zadania: zakup miał za zadanie poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny dzieci uczęszczających do przedszkola.

pm 7 mały

pm 7 2 mały

  Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania dla Przedszkola Miejskiego nr 10

pm10 mały
Środki poniesione na realizację - 6 193,05 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 1 548,26 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 4 644,79 zł

Cel zadania: zakup w ramach inicjatywy lokalnej pozwolił na usprawnienie i poprawę warunków pracy i higieny. Przyczynił się do sprawnego funkcjonowania wdrożonego systemu HACCP – zaoszczędzi czas oraz zredukuje koszty zużycia prądu i wody.

 

 

  Zakup i montaż 2 urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 11

Środki poniesione na realizację - 14 888,92 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 3 722,23 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 11 166,69 zł

Cel zadania: zakup Tunelu Integracyjnego - "Motyw Leśna Polana" i huśtawka Jolka. Umożliwia to tworzenie warunków do wszechstronnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, głównie w obszarze rozwoju fizycznego: postaw prozdrowotnych, sprawności ruchowej, aktywizowania i wyzwalania potrzeby ruchu jak również poprawa estetyki otoczenia przedszkola.

pm11 mały

pm11 2 mały

Zakup i montaż patelni elektrycznej dla Przedszkola Miejskiego nr 13

Środki poniesione na realizację - 4 628,49 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 1 157,12 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 3 471,37 zł

Cel zadania: zakup nowej patelni pozwolił w sposób racjonalny przygotowywać zdrowe posiłki dla dzieci wpływając tym samym na ich stan zdrowia. Usprawnił i poprawił warunki pracy i higieny, przyczynił się do sprawnego funkcjonowania wdrożonego systemu HACCP, zaoszczędził czas oraz zredukował koszty zużycia energii elektrycznej.

pm 13 mały

pm 13 2 mały

Zakup mebli do szatni dziecięcej w Przedszkolu Miejskim nr 14

Środki poniesione na realizację - 14 000,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 3 500,00 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 10 500 zł

Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa i estetyki wnętrza placówki jak również wymiana elementów wyposażenia szatni, które ze względu na długotrwałe użytkowanie należy wymienić na bardziej bezpieczne i funkcjonalne.

pm14 mały

pm14 2 mały

Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 15

Środki poniesione na realizację - 14 283,27 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 3 570,82 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 10 712,45 zł

Cel zadania: zakup Tunelu Integracyjnego - "Motyw Leśna Polana" i huśtawka wiewiórka. Umożliwiło to tworzenie warunków do wszechstronnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, głównie w obszarze rozwoju fizycznego: postaw prozdrowotnych, sprawności ruchowej, aktywizowania i wyzwalania potrzeby ruchu jak również poprawa estetyki otoczenia przedszkola.

pm 15 mały copy copypm 15 2 mały copy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup pieca konwekcyjno - parowego oraz zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej nr 1

Środki poniesione na realizację - 26 092,57 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 6 523,15 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 19 569,42 zł

Cel zadania: zakup pieca pozwolił na przygotowywanie zdrowszych posiłków oraz wpłynął na obniżenie kosztów (energooszczędność urządzenia). Posiłki przyrządzane w piecu konwekcyjnym są dużo mniej kaloryczne i zdrowsze oraz pełne składników mineralnych. Użytkowanie pieca umożliwiło przygotowanie w krótkim czasie wiele potraw jednocześnie.

Zakup tablicy interaktywnej podniósł atrakcyjność prowadzonych działań edukacyjnych oraz wpłynął na aktywność i zwiększenie inwencji i zdolności uczniów.

sp1 2 małysp1 2 mały copy

Zakup zestawu interaktywnego z laptopem oraz nagłośnienia przenośnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację - 8 209,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 2 052,25 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 6 153,75 zł

Cel zadania: uzupełnienie dotychczasowych zajęć lekcyjnych o nowe, ciekawsze rozwiązania i materiały edukacyjne – szybsze i ciekawsze przygotowanie zajęć oraz dotarcie do wszystkich uczniów jednocześnie.

Nagłośnienie znalazło zastosowanie przy organizacji uroczystości i imprez szkolnych.

sp2 mały

sp2 2 mały

sp2 3 mały

  Zakup lamp oświetleniowych typu LED, zakup krzeseł i parawanów ekspozycyjnych dla Szkoły Podstawowej nr 6

Środki poniesione na realizację - 8 000,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 2 000,00 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 6 000,00 zł

Cel zadania: wymiana lamp poprawiła komfort pracy uczniów i estetykę budynku, regulowane krzesła poprawiły kondycję zdrowotną uczniów, parawany ekspozycyjne pozwalają na prezentację środowiska oraz wszelkich działań związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

sp6

sp 6 2sp6 3

Zakup monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 9

Środki poniesione na realizację - 16 000,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 4 000,00 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 12 000,00 zł

Cel zadania: zakup i montaż nowoczesnych monitorów interaktywnych o wszechstronnym zastosowaniu w nauce usprawnił proces nauczania, edukacji i wychowania uczniów, wspomogł rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej nr 10

Środki poniesione na realizację - 9 370,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 2 342,50 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 7 027,50 zł

Cel zadania: zakup umożliwił podniesienie jakości oraz komfortu nauczania, poprawił efektywność procesu kształcenia, usprawnił funkcjonowanie placówki poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych i innowacyjnych pomocy dydaktycznych, rozwija kompetencję TIK uczniów oraz nauczycieli.

sp 10 mały

sp 10 2 mały

Wyposażenie klasopracowni w sprzęt multimedialny w Szkole Podstawowej nr 12

Środki poniesione na realizację - 17 803,17 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 4 450,79 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 13 352,38 zł

Cel zadania: zakup i montaż nowoczesnego sprzętu do klasopracowni (tj. projektor, ekran, głośniki komputerowe, laptop) oraz doposażenie zmodernizowanej pracowni komputerowej w projektor wysokiej rozdzielczości oraz głośniki multimedialne, podniósł komfort i jakość nauczania oraz poprawił jego efektywność poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

sp12 mały

sp 12 2 mały

Wyposażenie pracowni chemicznej dla Szkoły Podstawowej nr 13

Środki poniesione na realizację - 26 093,22 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 6 523,31 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 19 569,91 zł

Cel zadania: zakup wyposażenia do pracowni chemicznej dał możliwość nauczania poglądowego i przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, a także pomógł w sprawdzaniu przekazywanej wiedzy.

sp13sp13 3

sp13 2

 Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowegonr 11 "RELAX" przy ul. Iglastej

Środki poniesione na realizację - 10 427,94 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 2 606,98 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 7 820,96 zł

Cel zadania: wykono rozbiórkę zniszczonego ogrodzenia z siatki stalowej i wybudowano ogrodzenie z elementów betonowych o łącznej długości ok. 100 m (przęsło betonowe o dł. 2,0 m i wys. 1,5 m) które, spełniąją funkcje estetyczną, funkcjonalną i bezpieczeństwa dla korzystających z udogodnień ogródków działkowych dzieci, młodzieży, oraz osób w tym niepełnosprawnych.

rod 1 mały

rod 2 mały

Budowa ogólnodostępnej strzelnicy łuczniczej na terenieMOSiR w Starachowicach przyul. Szkolnej 14

Środki poniesione na realizację - 19 249,76 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 4 849,95 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 14 399,81 zł

Cel zadania: poprawa infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach poprzez budowę strzelnicy łuczniczej i tym samym podniesienie walorów rekreacyjno-sportowych centrum sportowego miasta przy ulicy Szkolnej. Zakupiono sprzęt strzelniczy w tym między innymi: siatki ochronne, maszty z linkami do rozwieszania siatki, łuk bloczkowy tarczowy, łuk olimpijski, łuk snake dla dzieci, ławki przenośne, dla widzów, maty piankowe na strzały, strzały, namiot o wym 3x6 m (jako wiata strzelecka), słupki, znaczniki, tarcze itp.

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY REKOMENDACJE NA FINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA W RAMACH INICJATYW LOKALNYCH W ROKU 2018

 

 pdfWykaz - PIL 2018 w wersji pdf

PIL w 2018

lp

Nr

Wniosku

Nazwy wybranych Wnioskodawców

Nazwy zadań, które zleca się do

wykonania

Udział

finansowy Gminy

Wkład

Wnioskodawcy

Wartość zadania

               

 1 1

Dariusz Bogacz

mieszkaniec
ulicy Żytniej

Budowa oświetlenia drogi

gminnej - fragment ul. Żytniej

25 050,00 8 350,00 33 400,00
 2 2

Społeczność Rady Przedszkola Miejskiego nr 2
im. Kubusia Puchatka
w Starachowicach ul. Oświatowa 2

reprezentowana przez
Panią Agatę Pałkę - Plewniak

Zakup i montaż dodatkowych

urządzeń na plac zabaw

dla Przedszkola Miejskiego nr 2

8 801,96 2 933,98 11 735,94
 3 3

Społeczność Rodziców Przedszkola

Miejskiego nr 6
w Starachowicach

ul. Św. Barbary 4


reprezentowana przez
Pana Sławomira Sobczaka

Montaż przesuwnej zabudowy

aluminiowej (drzwi wewnętrzne)

w Przedszkolu Miejskim nr 6

 11 362,50  3 787,50  15 150,00
 4 4

Społeczność Rodziców Przedszkola

Miejskiego nr 7 w Starachowicach
ul. Armii Krajowej 6

rareprezentowana przez
Panią Annę Chamera

Wymiana wykładziny PCV w

szatni budynku Przedszkola

Miejskiego nr 7

 15 313,50  5 104,50  20 418,00
5 5

Społeczność Rodziców Przedszkola

Miejskiego nr 10 Niezapominajka
w Starachowicach
ul. Prądzyńskiego 2A

reprezentowana przez
Panią Ewelinę Skałczyńską

Zakup zmywarki do naczyń z

funkcją wyparzania dla

Przedszkola Miejskiego nr 10

 4 644,79  1 548,26  6 193,05
6 6

Społeczność Rodziców Przedszkola

Miejskiego nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Misia Uszatka
w Starachowicach ul. Górna 13

reprezentowana przez
Pana Marcina Sowulę

Zakup i montaż 2 urządzeń

na plac zabaw dla Przedszkola
Miejskiego nr 11

 11 166,69  3 722,23  14 888,92
 7  7

Społeczność Rodziców Przedszkola

Miejskiego nr 13
w Starachowicach ul. Leśna 40

reprezentowana przez
Panią Agnieszkę Sołsę

Zakup i montaż patelni

elektrycznej dla Przedszkola
Miejskiego nr 13

 3 471,37  1 157,12  4 628,49
8  9

Społeczność Rodziców Przedszkola

Miejskiego nr 14 im. Jana Brzechwy
w Starachowicach ul. Graniczna 10

reprezentowana przez
Panią Beatę Solewicz

Zakup mebli do szatni

dziecięcej w Przedszkolu

Miejskim nr 14

 10 500,00  3 500,00  14 000,00
 9  10

Społeczność Rodziców Przedszkola

Miejskiego nr 15 w Starachowicach
ul. Na Szlakowisku 7B

przedstawiciel Wnioskodawcy
Pani Anna Sułecka

Zakup i montaż urządzeń na

plac zabaw dla Przedszkola
Miejskiego nr 15

 10 712,45  3 570,82  14 283,27
 10 11

Społeczność Rady Rodziców przy

Szkole Podstawowej nr 1
w Starachowicach

reprezentowana przez
Pana Szczepana Surdy

Zakup pieca konwekcyjno-

parowego oraz zakup tablicy

interaktywnej dla Szkoły

Podstawowej nr 1

 19 569,45  6 523,15  26 092,60
 11 12

Społeczność Rodziców przy Szkole

Podstawowej nr 2 w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 134

reprezentowana przez
Panią Małgorzatę Borowiec

Zakup zestawu interaktywnego

z laptopem oraz nagłośnienia

przenośnego w Szkole Podstawowej nr 2 w

Starachowicach

 6 156,75  2 052,25  8 209,00
 12 13 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
nr 6 w Starachowicach
ul. Moniuszki 117

reprezentowana przez
Panią Agnieszkę Chedę

Zakup lamp oświetleniowych

typu LED, zakup krzeseł i

parawanów ekspozycyjnych dla Szkoły Podstawowej nr 6

 6 000,00  2 000,00  8 000,00
 13 14 Grupa Inicjatywna -
Rada Rodziców Dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 9

reprezentowana przez
Pana Pawła Lewkowicza

Zakup monitorów

interaktywnych dla Szkoły

Podstawowej nr 9

 12 000,00  4 000,00  16 000,00
 14 15 Społeczność Rodziców i Nauczycieli
Szkoły Podstawowej nr 10
w Starachowicach

reprezentowanej przez
Panią Irminę Domagałę

Zakup monitora interaktywnego

dla Szkoły Podstawowej nr 10

 7 027,50  2 342,50  9 370,00
 15 17 Społeczność Rodziców i Nauczycieli
Szkoły Podstawowej nr 12
w Starachowicach

reprezentowana przez
Panią Katarzynę Papaj

Wyposażenie klasopracowni w

sprzęt multimedialny
w Szkole Podstawowej nr 12

 13 500,00      4 500,00  18 000,00
 16 18 Grupa Inicjatywna Rodziców Dzieci Szkoły Podstawowej nr 13
w Starachowicach

reprezentowana przez
Panią Annę Wojciechowską

 

Wyposażenie pracowni

chemicznej dla Szkoły

Podstawowej nr 13

 20 242,67  6 747,56  26 990,22
 17 19 Rodzinny Ogród Działkowy Nr 11 "RELAX"
ul. Iglasta w Starachowicach

reprezentowany przez
Prezesa PZD "Skałka"
Pana Andrzeja Niemiec

Wymiana ogrodzenia na

terenie Rodzinnego Ogrodu

Działkowego
nr 11 "RELAX" przy ul. Iglastej

 7 820,96  2 606,99  10 427,94
 18 22

Stowarzyszenie Aktywności Społecznej

EVEREST

reprezentowany przez
Pana Tomasza Łepka

Budowa ogólnodostępnej

strzelnicy łuczniczej na terenie

MOSiR w Starachowicach przy

ul. Szkolnej 14

 15 000,00  5 000,00  20 000,00
   RAZEM    208 340,58

69 446,85

 

Wkł. gotówkowy
61 804,85
Wkł. niegotówkowy
7 642,00

 277 787,43

 

2017 rok

Zadania zrealizowane w 2017 r. w ramach PIL:

 

Utwardzenie powierzchni gruntu na działce przylegającej do Parafii MB Częstochowskiej na Łazach

Środki poniesione na realizację - 58 671,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 14 667,75 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 44 003,25 zł

Cel zadania: zapewnienie bezpieczeństwa ludzi przybywających na teren parafii, usprawnienie ruchu wszystkich przybywających na nabożeństwa jak i tych którzy korzystają z terenu kościoła, mieszkańców pobliskiego osiedla i gości.

łazy 1

łazy 2

 

 

 

 

 

 

 

 Zakup oraz montaż urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 10

Środki poniesione na realizację - 8 358,63 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 2 089,66 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 6 268,97 zł

Cel zadania: zakup urządzeń (huśtawka wagowa, lokomotywa, wagonik) na plac zabaw dla dzieci ma na celu zadbanie o bezpieczne urządzenie placu zabaw dla dzieci zgodnie z grupą wiekową.

pm10 - pil

pm10 - pil

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup szafek i siedzisk do szatni dziecięcej dla Przedszkola Miejskiego nr 15

Środki poniesione na realizację - 11 706,48 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 2 926,62 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 8 779,86 zł

Cel zadania: podniesienie jakości oraz estetyki i bezpieczeństwa warunków pobytu dzieci w szatni dziecięcej w przedszkolu.

pm15 pil

 pm15 pil 2

 

 

 

 

 

Zakup ławek i krzesełek regulowanych do klas 1-3 w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację - 10 305,90 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 2 576,48 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 7 729,42zł

Cel zadania: zakup pozwoli uczniom pracować w sprzyjających i bezpiecznych warunkach. Regulowane krzesła i stoliki wpłyną korzystnie na zachowanie właściwej pozycji siedzącej podczas pracy uczniów.

sp2 pil 2sp2 pil

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizacja Centrum multimedialnego w bibliotece i czytelni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 11

Środki poniesione na realizację - 16 723,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 4 180,75 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 12 542,25 zł

Cel zadania: modernizacja sprzętu jest niezbędna dla powiązania biblioteki z procesem nauczania, gromadzenia informacji spoza jej zasobów dzięki sprawniejszemu dostępowi do internetu, dostępu do źródeł archiwalnych, różnego rodzaju publikacji dla nauczycieli i uczniów, poszerzenia oferty edukacyjnej w związku z reformą edukacji.

sp11 pilsp11 pil 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa oświetlenia drogi gminnej na działkach ewid. 1389/2, 1398/10, 1401/10

Środki poniesione na realizację - 10 795,49 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę  (25 %) - 2 174,99 zł zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 8 620,50 zł

Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa i polepszenie życia mieszkańców budynków mieszkalnych przy bocznej uliczce – dojazd do ul. Smugowej.

 

Zakup oraz montaż zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania dla Przedszkola Miejskiego nr 6

Środki poniesione na realizację - 6 550,67 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 1 637,67 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 4 913,00 zł

Cel zadania: zakup pozwoli na usprawnienie i poprawę warunków pracy i higieny, przyczyni się do sprawnego funkcjonowania wdrożonego systemu HACCP – zaoszczędzi czas oraz zredukuje koszty zużycia prądu i wody.

pm6 zmywarka

 

 

 

 

 

 

 

 

    Renowacja podłóg w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację - 4 428,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 1 107,00 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 3 321,00 zł

Cel zadania: wyremontowanie podłóg co zapewni poprawę bezpieczeństwa dzieci. Ma to przedłużyć żywotność starego parkietu. Renowacja dotyczy sali gimnastycznej i holu przylegającego do sali zajęć dla dzieci 5 letnich.

pm6 posadzka1

 pm6 posadzka2

Renowacja podłóg w budynku Przedszkola Miejskiego nr 7

Środki poniesione na realizację - 4 077,45 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 1 019,36 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 3 058,09 zł

Cel zadania: poprawa estetyki, zwiększenie komfortu pracy i zapewnienie bezpieczeństwa. Renowacja podłóg dotyczy dwóch sal w budynku przedszkola.

pm7podłoga1PIL

pm7 podłoga6to

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup oraz montaż zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania dla Przedszkola Miejskiego nr 7

Środki poniesione na realizację - 6 792,40 zł

a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 1 698,10 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 5 094,30 zł

Cel zadania: zakup pozwoli na usprawnienie i poprawę warunków pracy i higieny. Przyczyni się do sprawnego funkcjonowania wdrożonego systemu HACCP – zaoszczędzi czas oraz zredukuje koszty zużycia prądu i wody.

pm7 zmywarka PIL

Zakup oraz montaż urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 14

Środki poniesione na realizację - 14 612,04 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 3 653,01 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 10 959,03 zł

Cel zadania: poszerzenie oferty zabaw na świeżym powietrzu, poprawę bezpieczeństwa i estetyki otoczenia przedszkola, minimalizację kosztów konserwacji.

pm14 pilpm14 pil 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wyposażenie klasopracowni w sprzęt multimedialny w Szkole Podstawowej nr 10

Środki poniesione na realizację - 25 299,90 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 6 324,90 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 18 975 zł

Cel zadania: podniesienie jakości oraz komfortu nauczania, poprawa efektywności procesu kształcenia, usprawnienie funkcjonowania placówki – Szkoły Podstawowej nr 10 – poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych i innowacyjnych pomocy dydaktycznych.

sprzętmultisp10 pil copy multi sp10pil

 

Renowacja parkietu w dwóch salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 6

Środki poniesione na realizację - 6 000,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 1 500,00 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 4 500,00 zł

Cel zadania: renowacja parkietu w 2 salach lekcyjnych co wpłynie na poprawę estetyki, zapewni bezpieczeństwo oraz poprawi komfort pracy.

sp6 posadzka2

sp6 posadzka

 

 Zakup interaktywnego monitora dotykowego dla Szkoły Podstawowej nr 9

Środki poniesione na realizację - 7 501,23 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę - 2 251,23 zł
b) udział finansowy Gminy - 5 250,00 zł

Cel zadania: zakup i montaż nowoczesnego monitora interaktywnego usprawni naukę, edukację i wychowanie uczniów. Pozwoli rozwinąć kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

sp9 pil sp9 pil2

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zakup i montaż jednego monitora interaktywnego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem w Gimnazjum nr 3 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację - 9 900,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 2 475,00 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 7 425,00 zł

Cel zadania: zakup i montaż nowoczesnego monitora interaktywnego usprawni naukę, edukację i wychowanie uczniów z rozwijaniem kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

gim3 pil gim3 pil2

 

 

 

 

 

 

 

  Doposażenie Starachowickich klubów piłkarskich w sprzęt treningowy i akcesoria niezbędne do prawidłowego utrzymania murawy

Środki poniesione na realizację - 32 000,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 8 000,00 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 24 000,00 zł

Cel zadania: zakup nowego sprzętu m. in. bramek do piłki nożnej, zestawów meczowych piłek do piłki nożnej, drabinek koordynacyjnych, urządzenia do zbierania wody z boiska czy opryskiwacza spalinowego pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków do treningów.

 

Zakup i montaż jednego monitora interaktywnego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem w Gimnazjum nr 2 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację - 8 800,00 zł
a) udział finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawcę (25 %) - 2 200,00 zł
b) udział finansowy Gminy (75%) - 6 600,00 zł

Cel zadania: pokazanie uczniom i mieszkańcom możliwości jakie niesie nowoczesna technologia informatyczna. Jednocześnie jest to sposób na zachęcenie mieszkańców do aktywności i integracji w szkole w procesie dydaktycznym.

Gim 2 -PIL

Gim 2- pil
 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY REKOMENDACJE NA FINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA W RAMACH INICJATYW LOKALNYCH W ROKU 2017

Lista wszystkich zadań, które komisja do spraw opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, oceniła pozytywnie oraz zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Starachowic Marka Materka i zostaną wprowadzone do realizacji w roku 2017 (wartość zadania jest kwotą planowaną).

pdfWykaz podmiotów - PIL 2017443.94 KB

L.p Nazwy wybrabych Wnioskodawców

Nazwy zadań, które zleca się do wykonania

Udział finansowy Gminy           

Wkład Wnioskodawcy  

 

Wartość zadania                                                                                         

1

Parafia Rzymsko Katolicka p.w.
Matki Boskiej Częstochowskiej w Starachowicach
Al. Najświętszej Marii Panny 7,

 

reprezentowana przez
ks. Grzegorza Roszczyka

„Utwardzenie powierzchni gruntu na działce przylegającej do Parafii MB Częstochowskiej na Łazach”

53 322,09 17 774,03    71 096,12
 2

Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 10 Niezapominajka w Starachowicach, ul. Prądzyńskiego 2A

 

reprezentowana przez
Ewelinę Skałczyńską

„Zakup urządzeń na plac zabaw dla przedszkolaków”  6 643,97 2 214,66 8 858,63
3

Członkowie Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 15 w Starachowicach ul. Na Szlakowisku 7B

 

Przedstawiciel Wnioskodawcy:
Małgorzata Bidzińska

„Zakup szafek i siedzisk do szatni dziecięcej przedszkolaków”  8 790,05 2 930,02 11 720,07
4

Społeczność Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Starachowicach ul. Ostrowiecka 134

 

reprezentowana przez
Małgorzatę Borowiec

„Zakup ławek i krzesełek regulowanych do klas 1-3 w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach”  7 729,42 2 576,48 10 305,90
5

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Piwnika "Ponurego"

 

reprezentowana przez
Annę Krzepkowską

„Modernizacja Centrum multimedialnego w bibliotece i czytelni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 11”.  12 542,25 4 180,75 16 723,00
6 Karol Kwiatkowski
ul. Smugowa 108 b 27-200 Starachowice
„Budowa oświetlenia drogi gminnej (dojazd do ul. Smugowej) na działkach ewid. 1389/2, 1398/10, 1401/10” 9 225,00 3 075,00 12 300,00
7

Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 6 w Starachowicach
ul. Św. Barbary 4

 

reprezentowana przez
Sławomira Sobczyka

„Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania – w zestawie dozownik płynu myjącego, podstawa, zmiękczacz wody + montaż”  4 913,00 1 637,67 6 550,67
8

Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 6 w Starachowicach
ul. Św. Barbary 4

 

reprezentowana przez
Sławomira Sobczyka

"Renowacja (cyklinowanie, szpachlowanie, lakierowanie) podłóg na piętrze budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Starachowicach"  3 372,60 1 124,20 4 496,80
9

Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 7 w Starachowicach
ul. Armii Krajowej 6a

 

reprezentowana przez
Annę Chamerę

"Renowacja (cyklinowanie, szpachlowanie, lakierowanie) podłóg w dwóch salach w budynku Przedszkola Miejskiego nr 7 w Starachowicach"  3 058,87 1 019,63 4 078,50
10

Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 7 w Starachowicach
ul. Armii Krajowej 6a

 

reprezentowana przez
Krzysztofa Grzegorczyka

„Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania – w zestawie dozownik płynu myjącego, podstawa, zmiękczacz wody + montaż”  5 095,50 1 698,50 6 794,00
11

Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Jana Brzechwy w Starachowicach, ul. Graniczna 10

 

reprezentowana przez
Beatę Solewicz

„Zakup urządzeń na plac zabaw dla przedszkolaków”  11 272,50 3 757,50 15 030,00
12

Społeczność rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach

 

reprezentowana przez
Irminę Domagałę-Gront

„Wyposażenie klasopracowni w sprzęt multimedialny”  18 975,00 6 325,00 25 300,00
13

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Obrońców Westerplatte

 

reprezentowana przez
Andrzeja Jędrzejewskiego

"Renowacja parkietu w dwóch salach lekcyjnych o pow. ok. 100 m2  4 500,00 1 500,00 6 000,00
14

Grupa Inicjatywna - Rada Rodziców Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9

 

reprezentant
Paweł Lewkowicz

„Zastosowanie innowacji w nauce dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach poprzez zakup interaktywnego monitora dotykowego "  5 250,00 2 250,00 7 500,00
15

Społeczność Rodziców, Nauczycieli i Uczniów Gimnazjum nr 3
w Starachowicach, ul. Leśna 2

 

reprezentowana przez
Beatę Saletra

„Zakup i montaż jednego monitora interaktywnego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem w Gimnazjum nr 3 w Starachowicach”  7 500,00 2 500,00 10 000,00
16

Fundacja Aktywizacji Społecznej KANON

 

reprezentowana przez
Prezes Zarządu
Sylwię Agnieszkę Misztak

Doposażenie Starachowickich klubów piłkarskich (MKS STAR, AKADEMIA, Katolicki Klub Sportowy, Juwenta, Integracyjna Akademia Piłkarska STAR) w sprzęt treningowy i akcesoria niezbędne do prawidłowego utrzymania trawy”  24 000,00 8 000,00 32 000,00
17

Rada Rodziców,
Gimnazjum nr 2 w Starachowicach,
ul. Iłżecka 39

 

reprezentowana przez
Dariusza Junga

„Zakup i montaż jednego monitora interaktywnego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem w Gimnazjum nr 2 w Starachowicach”  6 600,00 2 200,00 8 800,00
RAZEM

192 790,25

70 723,44

 

257 553,69

 

 

 

2016 rok

 

Zadania zrealizowane w 2016 r. w ramach PIL:

 

Muzyczna dziewiątka - nabycie zestawu nagłośnieniowego o wieloaspektowym wykorzystaniu dla Społeczności Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 5 715,86 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 2 857,93 zł

b) udział finansowy Gminy - 2 857,93 zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup i montaż sprzętu nagłośnieniowego o szerokim przeznaczeniu dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach np. w celu oprawy muzycznej imprez, spotkań, uroczystości, ślubowań, tańców, balów i wielu zdarzeń, w których niezbędne jest posiadanie profesjonalnego sprzętu muzycznego. Sprzęt nagłośnieniowy zaistalowano na I piętrze SP 9. Po raz pierwszy został wykorzystany podczas inauguracji roku szkolnego 2016/2017.
Muzyczna dziewiątka - nabycie zestawu nagłośnieniowego o wieloaspektowym wykorzystaniu dla Społeczności Szkoły Podstawowej nr 9 w StarachowicachMuzyczna dziewiątka - nabycie zestawu nagłośnieniowego o wieloaspektowym wykorzystaniu dla Społeczności Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa ogrodzenia z płyt betonowych ogrodów działkowych nr 1, 2, 3, 4, 9

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 23 000,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 5 750,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 17 250,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

wymianę ogrodzenia z siatki metalowej na płyty betonowe na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przy ulicy: Kościelnej, Skalistej, Al. Wyzwolenia, Martenowskiej tj montaż 200 kompletów ogrodzenia o długości ok 400 m.

 

Renowacja (cyklinowanie) podłogi w salach zajęć gr. I,II,III,IV w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 14 484,85 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 3 621,21 zł

b) udział finansowy Gminy - 10 863,64 zł

Zadanie polegało na szlifowaniu (bezpyłowym), szpachlowaniu podłóg oraz położeniu na nich warstwy lakieru gruntującego oraz lakieru nawierzchniowego antypoślizgowego (posiadających atesty) w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Starachowicach.

Renowacja podłogi w PM 15 PIL 1Renowacja podłogi w PM 15 PIL 1

 

Zakup wyposażenia do szatni przedszkolnej - szafki ubraniowe wraz z siedziskami

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 14 451,42 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę  - 3 612,86 zł

b) udział finansowy Gminy  - 10 838,56 zł

Zakup wyposażenia do szatni dla potrzeb Przedszkola Miejskiego Nr 6 tj szafki ubraniowe wraz z siedziskami.
szafki ubraniowe wraz z siedziskami szafki ubraniowe wraz z siedziskami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 29 729,10 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 7 432,27 zł (w tym koszt dokumentacji 3 690 zł)

b) udział finansowy Gminy  - 22 296,83 zł

Zrealizowano budowę 10 miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach z kostki betonowej o łącznej powierzchni 130,5 m2 oraz budowę chodnika z kostki betonowej o powierzchni 45 m2. Celem zadania było usprawnienie ruchu na terenie szkoły oraz na ul. Kopalnianej i ul. Słonecznej podczas przewozu i odbioru dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Starachowicach.

pilsp12pilsp12po

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Remont chodnika przy Hotelu "Senator"

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 46 740,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę  - 15 596,25 zł

b) udział finansowy Gminy  - 31 143,75zł

Celem inicjatywy jest remont chodnika przy ul. Krywki, wzdłuż hotelu „Senator” co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się w tej okolicy, a także gości hotelowych i interesantów okolicznych instytucji.

Chodnik przy ul. Krzosa

 

Zakup i montaż dwóch sztuk monitorów interaktywnych w Szkole Podstawowej nr 13 w Starachowicach

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 17 700,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 4 425,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 13 275,00 zł

Celem ww. zadania, zrealizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 w trybie inicjatywy lokalnej jest pokazanie mieszkańcom możliwości jakie niesie nowoczesna technologia informatyczna. Jednocześnie jest to sposób na zachęcanie mieszkańców do aktywności i integracji w szkole w procesie dydaktycznym. Monitory dotykowe to nowy trend wśród placówek edukacyjnych nie wymagający konserwacji, wymiany filtrów i lamp, co za tym idzie niski koszt utrzymania.

pracownia sp 131pracownia SP 13 PIL

  Zakup pieca konwekcyjnego- parowego w celu doposażenia kuchni szkolnej oraz zakup tablicy interaktywnej

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 15 000,00 zł

z podziałem na:

- zakup pieca konwekcyjnego-parowego:

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę  - 2 430,00 zł

b) udział finansowy Gminy  - 7 290,00 zł

- zakup tablicy interaktywnej:

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę  - 1 320,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 3 960,00 zł

Zadanie dotyczy zakupu pieca do kuchni szkolnej oraz tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej nr 6.

Zakup pieca pozwoli na przygotowywanie zdrowszych posiłków oraz wpłynie na obniżenie kosztów przygotowania posiłków (energooszczędność urządzenia), natomiast zakup tablicy interaktywnej podniesie atrakcyjność prowadzonych działań edukacyjnych.

SP nr6 tablica PILSP nr 6 patelnia PIL

 

Zakup i montaż urządzeń (zestawu metalowego, sprężynowca i tablicy regulaminowej) na plac zabaw dla dzieci

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 11 525,43 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę  - 2 881,36 zł

b) udział finansowy Gminy - 8 644,07 zł

Zadanie realizowane dla potrzeb Przedszkola Miejskiego nr 10 ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z placu zabaw, poprawienie estetyki otoczenia przedszkola, zapewnienie dostępności urządzeń wszystkim przedszkolakom (obecnie w ogrodzie przedszkolnym jest zbyt mało urządzeń we stosunku do liczby dzieci) itp.
pm10 pilpm10 pil

 

 

 

 

 

Zakup nierdzewnej patelni uchylnej na stelażu

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 3 411,65 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 875,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 2 536,65 zł

Zakup patelni pozwoli w sposób racjonalny przygotowywać zdrowe posiłki dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2.
Nierdzewna patelnia uchylna na stelażu

 

Wyposażenie klasopracowni w sprzęt multimedialny (projektor, ekran projektowy, kabel głośnikowy, głośniki sufitowe, wzmacniacz, mikrofon bezprzewodowy, uchwyt do rzutnika, kable)

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 4 460,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 1 370,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 3 090,00 zł

Celem zadania jest podniesienie jakości oraz komfortu nauczania, poprawa efektywności procesu kształcenia, usprawnienie funkcjonowania placówki – Szkoły Podstawowej nr 10 – poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych i innowacyjnych pomocy dydaktycznych.

 
Klasopracownia SP 10 - PIL 1Klasopracownia SP 10 - PIL 1

Wyposażenie dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 11 w zestawy multimedialne z dostępem do internetu

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 14 000,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 3 500,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 10 500,00 zł

Celem zadania było wyposażenie 2 sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 11 w zestawy multimedialne z dostępem do internetu, dla modernizacji bazy dydaktycznej szkoły oraz umożliwienia nauczycielom i uczniom korzystania z e-podręczników.

 
Pracownia SP 11 - PIL 1Pracownia SP 11 - PIL 1

Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Starachowicach w nowoczesne pomoce dydaktyczne - trzy zestawy interaktywne złożone z tablicy multimedialnej oraz projektora krótkoogniskowego

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 26 244,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 6 561,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 19 683,00 zł

Zakup sprzętu tj trzech zestawów interaktywnych złożonych z tablicy multimedialnej oraz projektora krótkoogniskowego (każdy zestaw) - pozwoli na wsparcie Szkoły Podstawowej nr 1 w realizacji zadań edukacyjnych dostosowujących do cyfrowej szkoły.

Pracownia SP 1-PIL 2 Pracownia SP 1-PIL 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa odcinka miejskiej drogi wraz z chodnikiem przy budynku mieszkalnym przy ul. Konstytucji 3 Maja 29

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 53 874,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 13 468,50 zł (w tym koszt dokumentacji 3 198 zł)

b) udział finansowy Gminy - 40 405,50 zł

Budowa odcinka miejskiej drogi wraz z chodnikiem przy budynku mieszkalnym przy ul. Konstytucji 3 Maja 29, gdzie wykonano remont fragmentu ulicy na odcinku 70 m wraz chodnikiem o łącznej powierzchni 284 m2, chodnik z kostki betonowej o pow. ok. 73 m2 za kwotęok. 54 tys. zł. Wymiana nawierzchni poprawiła walory estetyczne, przyczyniła się do podniesienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania drogi i chodnika.

konstprzedpilkonstytucjipo2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wyposażenie Stadionu Miejskiego i boiska treningowego przy ul. Szkolnej w sprzęt sportowy i sprzęt do pielęgnacji trawy

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 12 000,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 3 000,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 9 000,00 zł

Zakup nowego sprzętu tj bramek do piłki nożnej, siatki na bramkę, walca do trawy, wózka do malowania linii boiska oraz sprzętu sportowego dla wyposażenia Stadionu Miejskiego i boiska treningowego SAHARA przy ul. Szkolnej pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków poprzez zakup profesjonalnego sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży oraz doposaży MOSiR w sprzęt do pielęgnacji murawy i bieżącej konserwacji.

 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY REKOMENDACJE NA FINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA W RAMACH INICJATYW LOKALNYCH W ROKU 2016

Poniżej lista wszystkich  zadań, które Komisja do spraw opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, oceniła pozytywnie oraz zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Starachowic Marka Materka i zostały wprowadzone do realizacji w roku 2016 (wartość zadania jest kwotą planowaną).

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY REKOMENDACJE NA FINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA W RAMACH INICJATYW LOKALNYCH

Lp  
Nazwy wybranych
            Wnioskodawców                     
Nazwy zadań, które zleca się
                                       do wykonania                                      
Udział finansowy Gminy Wkład Wnioskodawcy Wartość   
zadania        
1 Rada Rodziców Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Paweł Lewkowicz
„Muzyczna dziewiątka- nabycie zestawy nagłośnieniowego
o wieloaspektowym wykorzystaniu dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach”                   
 2 857,93  2 857,93  5 715,86
 2 Związek Polskich Działkowców „SKAŁKA”

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Andrzej Niemiec
 „Budowa ogrodzenia z płyt betonowych ogrodów działkowych
nr 1, 2, 3, 4, 9”
 17 250,00  5 750,00  23 000,00
 3 Członkowie Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 15

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Norbert Zimnicki
 „Renowacja (cyklinowanie) podłogi w salach zajęć gr. I, II, III, IV w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Starachowicach”  10 869,00  3 623,00  14 492,00
 4 Społeczność Rodziców Przedszkola
Miejskiego nr 6

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Sławomir Sobczyk
 „Zakup wyposażenia do szatni przedszkolnej- szafki ubraniowe wraz z siedziskami”  10 838,58  3 612,86  14 451,44
 5 Marcin Sowula  „Budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach”  32 410,05  10 803,35  43 213,40
 6 Filip Prokop  „Remont chodnika przy Hotelu 'Senator'”  31 143,75  10 381,25  41 525,00
 7 Środowiskowy Klub Sportowy „Wektor”

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Jarosław Warszawa
 „Budowa ogólnodostępnej sauny suchej w istniejącym budynku zaplecza technicznego kąpieliska Piachy wraz z jego termomodernizacją”  14 939,20  5 000,00  19 939,20
 8 Grupa Inicjatywna Rodziców Dzieci Szkoły Podstawowej nr 13

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Anna Wojciechowska
 „Zakup i montaż dwóch sztuk monitorów interaktywnych w Szkole Podstawowej nr 13 w Starachowicach”  15 750,00  5 250,00  21 000,00
 9 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Michał Wykrota
 „Zakup pieca konwekcyjnego- parowego w celu doposażenia kuchni szkolnej oraz zakup tablicy interaktywnej”  11 250,00  3 750,00  15 000,00
 10 Społeczność Rodziców Przedszkola
Miejskiego nr 10

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Ewelina Skałczyńska
 „Zakup urządzeń (zestawu metalowego, sprężynowca
i tablicy regulaminowej) na plac zabaw dla dzieci”
 8 644,07  2 881,36  11 525,43
 11 Członkowie Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 2

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Katarzyna Hartung
 „Zakup nierdzewnej patelni uchylnej na stelażu”  2 625,00  875,00  3 500,00
 12 Społeczność rodziców
i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Irmina Domagała- Gront
 „Wyposażenie klasopracowni w sprzęt multimedialny (projektor, ekran projektowy, kabel głośnikowy, głośniki sufitowe, wzmacniacz, mikrofon bezprzewodowy, uchwyt do rzutnika, kable)”  3 090,00  1 030,00  4 120,00
 13 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 11

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Anna Krzepkowska
 „Wyposażenie dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 11
w zestawy multimedialne z dostępem do Internetu”
 10 500,00  3 500,00  14 000,00
 14 Stowarzyszenie Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Jarosław Warszawa
 „Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Starachowicach
w nowoczesne pomoce dydaktyczne- trzy zestawy interaktywne złożone z tablicy multimedialnej oraz projektora krótkoogniskowego”
 19 683,00  6 561,00  26 244,00
 15 Stowarzyszenie „Nasz Wspólny Dom”

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Adam Buchert
„Remont odcinka miejskiej drogi wraz z chodnikiem przy budynku mieszkalnym przy ul. Konstytucji 3 Maja 29” 47 235,42 15 745,14 62 980,56
 16 MKS STAR Starachowice, KKS Juventa, Akademia Piłkarska STAR Starachowice

Przedstawiciel Wnioskodawców:

Mirosław Ciosk
„Wyposażenie Stadionu Miejskiego i boiska treningowego przy
ul. Szkolnej w sprzęt sportowy i sprzęt do pielęgnacji trawy”
9 000,00 3 000,00 12 000,00


 

2015 rok

1. Zarządzenie NR 187/2015 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 30.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych oraz określenia regulaminu postępowania komisji

2. Zarządzenie NR 248/2015 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 08.06.2015 - dotyczy wydłużenia terminu składania wniosków

3. W dniu 13.07.2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Inicjatyw Lokalnych Program "25/75" opiniującej wnioski w sprawie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych. Komisja ds. Inicjatyw Lokalnych pozytywnie oceniała wnioski, które następnie zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Starachowic Marka Materka i zostały wprowadzone do realizacji.

Zadania zrealizowane w 2015 r. w ramach PIL:

Przebudowa ul. Powstania Styczniowego

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej -  73 932,66 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 19 559,42 zł (w tym koszt dokumentacji 4 305,00 zł)

b) udział finansowy Gminy  - 58 678,24 zł

Wybudowano odcinek drogi z kostki betonowej o długości 105 m, powierzchnia ulicy 375 m2, długość krawężników 225 m.

ul. Powstania Styczniowego PIL przedul. Powstania Styczniowego PIL po


Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Jana Pawła II a 6-go Września w Starachowicach

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 39 371,29 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 9 842,82 zł (w tym koszt dokumentacji i opłat 5 158,91 zł)

b) udział finansowy Gminy  - 29 528,47 zł

W ramach PIL wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV  długości 168,5 m, studnie typu VAWIN o śr. 315 mm - szt. 4 oraz studnię betonową o śr. 1000 mm - 1 szt. Wybudowano również sieć wodociągową o śr. 110 mm i długości 174,50 m.

Wnioskodawca w kwocie deklarowanej jako - udział własny - zawarł koszt dokumentacji, która została wykonana w roku 2012 kosztem 3 320,90 zł oraz zabezpiecza wkład finansowy na opłacenie geodety i sporządzenie map po inwentaryzacyjnych w wysokości 6 595,10 zł.

 

Utworzenie profesjonalnej cyfrowej pracowni językowej 16 stanowiskowej z wyposażeniem

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 39 947,77 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 10 000,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 29 947,77 zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na utworzenie profesjonalnej pracowni językowej w Gimnazjum Nr 4, gdzie zapewniono mi.in. jednostkę centralną wraz z niezbędnym oprogramowaniem, monitor dotykowy, tablety dla uczniów jak również wyposażenie typu: stoliki uczniowskie, krzesła itp.

Pracownia Gimazjum nr 4 - PIL

 

 Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 5 074,25 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę - 1 268,56 zł

b) udział finansowy Gminy - 3 805,69 zł

Zakup urządzenia dla potrzeb Przedszkola Miejskiego Nr 6 ma podnieść poziom higieny oraz przyczyni się do oszczędnego korzystania z wody i lepszej organizacji pracy w kuchni.

Zakup spełni wymogi HCCP, Sanepid. Inicjatywa dla 115 osób.

 

Remont istniejącej instalacji oświetleniowej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11

Środki poniesione na realizację inicjatywy lokalnej - 7 300,00 zł

a) udział finansowy poniesiony przez Wnioskodawcę  - 1 825,00 zł

b) udział finansowy Gminy - 5 422,42 zł

W zakresie rzeczowym wykonywanych robót przewidziano: wymianę kabli elektrycznych, wymianę włączników i wyłączników elektrycznych oraz opraw oświetleniowych.

 

 

 

L.p Nr
Wniosku
Nazwy wybranych Wnioskodawców Nazwy zadań Udział finansowy Gminy Wkład Wnioskodawcy Wartość zadania 
1. 2 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 6
w Starachowicach ul. Św. Barbary reprezentowana przez Panią Izabelę Zieję
Modernizacja i doposażenie sali dydaktycznej dla dzieci 4,5-letnich w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Starachowicach 10 215,10 4 377,90 14 593,00
2. 3 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 7
w Starachowicach reprezentowana przez Panią Ewelinę Wesołowską
I etap - zakup i montaż urządzeń „plac zabaw” w ogrodzie przedszkolnym Przedszkola Miejskiego nr 7 w Starachowicach 35 245,00 15 105,00 50 350,00
3. 4 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 10
w Starachowicach reprezentowana przez Panią Annę Kawecką
Zakup mebli do sal zajęć dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 10 Niezapominajka w Starachowicach ul. Prądzyńskiego 2a 5 168,80 2 215,20 7 384,00
4. 5 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Starachowicach, ul. Górna 13, reprezentowana przez Panią Olgę Główczyńską
Zakup i montaż żaluzji termoizolacyjnych w celu podniesienia jakości usług Placówki oraz zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków nauki dla dzieci Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Starachowicach 6 720,00 2 880,00 9 600,00
5. 8 Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 15
w Starachowicach, reprezentowana przez Panią Anitę Kowalik
Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na placu zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 15 w Starachowicach 22 903,30 9 815,70 32 719,00
6. 9 Społeczność Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1
w Starachowicach reprezentowana przez Pana Krzysztofa Kalitę
Wykonanie remontu posadzek w Szkole Podstawowej nr 1
w Starachowicach polegającego na zerwaniu starych podłóg parkietowych, usunięciu subitu, frezowania posadzki, wylaniu masy samopoziomującej oraz dostarczenie i montaż wykładziny PVC
7 576,80 3 247,20 10 824,00
7. 10 Społeczność Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II
w Starachowicach, ul. Ostrowiecka 134, reprezentowana przez Pana Kamila Gawlika
Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II
w Starachowicach
11 626,81 4 982,92 16 609,73
8. 11 Społeczność Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 im. Obrońców Westerplatte w Starachowicach, ul. Stanisława Moniuszki 117, reprezentowana przez Panią Anetę Kordasiewicz Wykonanie remontu podłóg w dwóch salach lekcyjnych (na parterze oraz na piętrze) w Szkole Podstawowej Nr 6 w Starachowicach 14 878,08 6 376,32 21 254,40
9. 12 Grupa Inicjatywna Rodziców i Uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 w Starachowicach, reprezentowana przez Annę Bielakowską Utworzenie pracowni do nauki języków obcych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Starachowicach 28 000,00 12 000,00 40 000,00
10. 13 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Kielcach , reprezentanci: Dariusz Kosno, Halina Sorys Wymiana luster w holu Biblioteki Głównej przy ul. Kochanowskiego, zakup regałów metalowych do archiwum Biblioteki oraz zakup zestawu nagłośnieniowego dla Czytelników Głównej 7 637,00 3 273,00 10 910,00
11. 14 Hubert Markiewicz Budowa miejsc postojowych przy bloku Kościelna 34 118 162,80 50 641,20 168 804,00
RAZEM 268 133,69 114 914,44 383 048,13
Autor: Anita Bąk
anita.bak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję