BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Strefa płatnego parkowania

W związku z planowanym uruchomieniem od 1 stycznia 2021 r. strefy płatnego parkowania w Starachowicach, obejmującej swoim zasięgiem ulice: 1 Maja, Zakładową, Robotniczą oraz Widok, informujemy mieszkańców tych ulic o możliwości uzyskania identyfikatora mieszkańca, uprawniającego do bezpłatnego parkowania na obszarze SPP pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

mapa SPP.1

 W celu uzyskania identyfikatora uprawniającego do parkowania na terenie tej strefy, należy złożyć uzupełniony i podpisany wniosek do Urzędu Miejskiego w Starachowicach oraz wnieść opłatę za wydanie identyfikatora w wysokości 25,00 zł na konto: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 21 1090 2590 0000 0001 4860 2940. W tytule przelewu prosimy wpisać: opłata za wydanie identyfikatora mieszkańca SPP.

Aby uzyskać identyfikator mieszkańca osoba musi być zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie strefy płatnego parkowania.
Składając wniosek należy okazać do wglądu:
a) dowód osobisty,
b) dowód rejestracyjny potwierdzający własność pojazdu samochodowego, na który ma być wydany identyfikator, lub w przypadku braku własności pojazdu samochodowego dokument potwierdzający prawo do użytkowania pojazdu.

 

Składanie wniosków i odbioru identyfikatorów w Urzędzie Miejskim w Starachowicach przy ul. Radomskiej 45
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. 

 

Strefy Płatnego Parkowania (SPP) działają w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku włącznie w godzinach 6.00 - 18.00.

 

Pliki do pobrania:

  1. UCHWAŁA NR XV/12/2019 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Starachowice, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania.
  2. KARTA USŁUGI ABONAMENT POSTOJOWY STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA 
  3. KARTA USŁUGI IDENTYFIKATOR MIESZKAŃCA „M” STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA
  4. WNIOSEK O WYDANIE ABONAMENTU/IDENTYFIKATORA UPRAWNIAJĄCEGO DO PARKOWANIA POJAZDU SAMOCHODOWEGO NA OBSZARZE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W STARACHOWICACH.
  5. Wykaz ulic objętych Strefą Płatnego Parkowania.
  6. Wysokość stawek opłat jednorazowych, abonamentowych i zryczałtowanych za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Starachowicach.

 

Author: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept