BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wykazach nieruchomości wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Starachowicach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice,

1. przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy ulicach:

• Kopalniana – cz. działki nr 4/35 obręb 0005 z przeznaczeniem na dojazd i dojście do nieruchomości zabudowanej budynkami innymi niż mieszkalne, - kliknij treść zarządzenia

• Ostrowiecka – działka nr 477/11 obręb 0007 z przeznaczeniem na dojazd i dojście do nieruchomości zabudowanej budynkami innymi niż mieszkalne,-kliknij treść zarządzenia

• Składowa – działka nr 782/32 obręb 0007 z przeznaczeniem na dojazd, - kliknij treść zarządzenia

• Malinowa – cz. działki nr 374 obręb 0001 z przeznaczeniem do obsługi budynku mieszkalnego (dojazd do posesji i teren zielony), -kliknij treść zarządzenia

• Majówka – cz. działki nr 1290/2 obręb 0002 z przeznaczeniem pod kiosk handlowy,- kliknij treść zarządzenia

• Południowa – cz. działki nr 1821/20 obręb 0003 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,- kliknij treść zarządzenia

• Wojska Polskiego – cz. działki nr 524/69 obręb 0005 z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy i teren przynależny do kiosku,- kliknij treść zarządzenia

• Wielkopiecowa – cz. działki 1156/2 obręb 0002 z przeznaczeniem pod istniejący parking,- kliknij treść zarządzenia

• Jelenia – cz. działki nr 1909 obręb 0004 z przeznaczeniem na teren do prowadzenia działalności gospodarczej, na dojście i teren zielony,- kliknij treść zarządzenia

• Emilii Plater – cz. działki nr 1754/22 obręb 0004 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,-kliknij treść zarządzenia

• Myśliwska – działki nr 2597/14 i 2597/15 obręb 0004 z przeznaczeniem na teren zielony,- kliknij treść zarządzenia

2. przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, przy ul. Zgodnej – działka nr 1458 obręb 0005,-kliknij treść zarządzenia

3. przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych, przy ul. Składowej – działki nr 782/9 i 854/4 obręb 0007,- kliknij treść zarządzenia

według załącznika opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pkt. 1 - pok. 102, telefon nr 41 273-82-27, pkt. 2-3 - pok. 104, telefon nr 41 273-82-58.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

/-/

Marek Materek

Author: Agnieszka Suligowska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept