BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kopalnianej.

Prezydent Miasta Starachowice ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej  stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Kopalnianej,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002 jako działki:nr 1286/3 o powierzchni 0,0449 ha i nr 1286/5 o powierzcnni 0,0604 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00000089/0.

Cena wywoławcza brutto do pierwszego przetargu  za działkę nr 1286/3 wynosi 166 050,00 zł.

Natomiast cena wywoławacza brutto do przetargu za działkę  nr 1286/5 wynosi 178 350,00 zł.

Pierwszy przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali 130 dnia 11.03.2021 r., o godz. 10.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie najpóźniej do dnia 5 marca 2021 roku wadium w kwocie: 16 605,00 zł lub 17 835,00 zł, w zależności od tego, którą z działek przystępujący do przetargu będzie miał zamiar kupić. W przypadku przystępowania do przetargu z zamiarem zakupu obydwu działek kwota wadium stanowi sumę wadiów. 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 62/2021 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 5.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul.Kopalnianej - kliknij pełną treść ogłoszenia.

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, tel. 41 273 82 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Author: Justyna Malicka

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept