BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ul. Wesołej.

Prezydent Miasta Starachowice ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej   stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Wesołej

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0004 jako działknr 261 o powierzchni 0,0713 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00023182/9.

Cena wywoławcza brutto do drugiego przetargu wynosi 65 000,00 zł.

Drugi przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali 130 dnia 04.03.2021 r., o godz. 12.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 6 500,00 zł najpóźniej do dnia 25.02.2021 r.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 53/2021 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 29.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Wesołej - kliknij treść zarządzenia

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, tel. 41 273 82 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Author: Justyna Malicka

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept