BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Przedłużenie konkursu dla młodzieży - "Opowiedz Waszą historię"

Uwaga! W związku z licznymi prośbami przedłużamy konkurs dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych "Tell Your story - Opowiedz Waszą historię", w ramach którego zwycięzca wyjedzie na wyjazd edukacyjny do Portugalii! Zgłoszenia przyjmujemy do 23 października!

Cel i przedmiot konkursu:

Celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski przez zachęcenie ich do poszukiwań w swoich rodzinach lub społecznościach lokalnych osób, które pamiętają czasy obalenia komunizmu w Polsce i transformacji ustrojowej w latach 90 oraz pokazanie tych historii w dowolnej utrwalonej formie.

Konkurs jest częścią projektu „Revision – Remembering the Past, Envisioning the Future” (tyt. polski – „Rewizja – Pamiętając o przeszłości, Przewidując przyszłość”), który jest realizowany w ramach Programu Europa dla Obywateli. Liderem projektu jest Commune de Haybes (Gmina Haybes) z Francji, a Gmina Starachowice pełni rolę partnera projektu.

Co należy zrobić?

Głównym zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie prawdziwej historii członka swojej rodziny lub społeczności lokalnej, w której mieszka, jak dana osoba pamięta czasy obalenia komunizmu w Polsce i transformacji ustrojowej. Organizator konkursu nie narzuca formy ani objętości pracy. Może to być esej, reportaż, film, podcast, plakat, obraz itp.

Kto może wziąć udział w konkursie?

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy do dnia 4 grudnia 2019 r. włącznie ukończą 18 lat.

2. Uczestnik konkursu musi posługiwać się językiem angielskim w stopniu min. podstawowym.

Jakie są nagrody?

1. Zwycięzca konkursu wyjedzie na wyjazd edukacyjny do Portugalii w dniach 4-7 grudnia 2019 r. Organizator zapewnia przelot z Polski do Portugalii i z powrotem z bagażem kabinowym, noclegi oraz pełne wyżywienie. Laureat jest zobowiązany wykupić ubezpieczenie podróżne i być w posiadaniu karty EKUZ. Osoba będzie częścią oficjalnej delegacji Urzędu Miejskiego ze Starachowic.

2. Osoby, które zajmą miejsca od 1 do 3 otrzymają powerbanki o pojemności 20 000 mAh.

3. Wyróżnienia - otrzymają osoby, które przedstawią wysokiej jakości prace.

4. Dyplomy - otrzymają wszystkie osoby biorące udział w konkursie.

Do kiedy należy składać prace?

Autor pracy zobowiązany jest do przesłania pracy w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2019 r. do Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice z dopiskiem „Konkurs: „Tell Your story – Opowiedz Waszą historię”.

Wraz z pracą uczestnik przesyła "Formularz konkursowy" stanowiący załącznik do Regulaminu.

Osoba kontaktowa: Kamil Stanos, tel. 412738394, e-mail: kamil.stanos@starachowice.eu

pdfRegulamin konkursu206.68 KB

docFormularz konkursowy210.5 KB

plakat tellyourstory copy

Author: Kamil Stanos
kamil.stanos@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept