BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Porozumienie w sprawie zbiornika Lubianka

Prezydent Marek Materek oraz Starosta Piotr Babicki podpisali umowę użyczenia na rzecz gminy, na czas nieokreślony nieruchomości na terenie zbiornika Lubianka. Gmina już ogłosiła przetarg na remont jazu wodnego.

- Podpisanie umowy użyczenia to kolejne z działań przybliżające nas do rewitalizacji zbiornika Lubianka, jest to także niezbędne, aby Gmina mogła skutecznie przeprowadzić remont jazu – informuje Starosta Powiatu Starachowickiego Piotr Babicki – Niniejsza umowa to efekt naszej trójstronnej współpracy pomiędzy służbami wojewody pani Agaty Wojtyszek i pana prezydenta, za którą serdecznie dziękuję.
Na początku maja Gmina Starachowice otrzymała na remont jazu wodnego, najwyższe w regionie, dofinansowani w wysokości 2 163 000 zł. Fundusze stanowią 80 procent wartości inwestycji i pochodzą z programu dotyczącego usuwania skutków klęsk żywiołowych. Podczas kwietniowej sesji starachowiccy radni, przeznaczyli z gminnego budżetu 500 tys. zł na wkład własny do tego przedsięwzięcia.

- Od momentu podpisania umowy, Gmina Starachowice przejmuje na siebie odpowiedzialność za jaz na zbiorniku wodnym Lubianka – mówi Prezydent Miasta Marek Materek - Przez dwa lata obrywałem za zaniedbania wieloletnie leżące po stronie Starostwa Powiatowego. Postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce, żeby temat zamknąć. Udało nam się pozyskać środki na ten cel z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem pani wojewody Agaty Wojtyszek. Uzyskaliśmy zgodę starosty na użyczenie tego terenu, równolegle przygotowaliśmy to, co rozpoczęło starostwo czyli dokumentację techniczną. Chcemy, aby wszystkie prace zostały wykonane i rozliczone do końca 2019 roku, wtedy w roku 2020 będziemy mogli uruchomić kąpielisko na zbiorniku Lubianka. Ogłosiłem przetarg na wybór wykonawcy prac i na początku czerwca mam nadzieję, że uda nam się go rozstrzygnąć. Zachęcam firmy do zainteresowania się się tym postępowaniem.

Szczegóły specyfikacji przetargowej dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Starachowice. Gmina jednocześnie prowadzi działania związane z realizacją, zapowiadanego przedsięwzięcia, jakim jest remont zbiornika Lubianka.
- Przypomnę, że to dopiero początek prac, bo przed nami kompleksowe zagospodarowanie otoczenia Zbiornika, które musi być wykonane do końca 2023 roku - informuje prezydent. - Staramy się o pozyskanie dodatkowych środków unijnych na ten cel, w kwocie ponad 20 mln zł, projekt został złożony i czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Fundusze, które uzyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego na kilka różnych zadań, nie wystarczą aby zabezpieczyć finansowo realizację inwestycji po cenach, które obecnie są na rynku usług budowlanych. Jednocześnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej tego przedsięwzięcia oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

Author: Kamil Stanos
kamil.stanos@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept