BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Znamy pełny skład Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Starachowice - Pan Marek Materek powołał 3 osoby do Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2017-2020 w związku z zakończeniem naboru uzupełniającego. Komitet dotychczas funkcjonował w niepełnym - 10 osobowym składzie

Skład Komitetu Rewitalizacji został uzupełniony o 3 osoby w związku z brakiem zgłoszeń w naborze podstawowym kandydatów reprezentujących mieszkańców Stadionu i Wierzbnika oraz przedstawicieli przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji oraz w SSE.

W wyniku naboru uzupełniającego, jako przedstawiciel Osiedla Stadion wybrany został Pan Tomasz Łebek. Nie wpłynęła żadna kandydatura mieszkańca Wierzbnika oraz przedstawicieli przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji oraz działających w SSE.

Na podstawie § 4. Ust. 5 Uchwały nr VII/19/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 czerwca 2017 r. dotyczącej zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, do Komitetu zostały wybrane 2 osoby, które złożyły formularze w ramach naboru uzupełniającego tj.: a. Pan Adam Buchelt, b. Pan Jerzy Krawczyk.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Starachowice

Komitet Rewitalizacji

 

Author: Kamil Stanos
kamil.stanos@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept