BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Przetarg pn. "Usługa całorocznego utrzymania czystości w budynkach oraz letniego utrzymania terenów zewnętrznych Targowiska Miejskiego przy ulicy Targowej w Starachowicach"

W dniu 04.12.2017 r. zostało wszczęte postępowanie pn. „Usługa całorocznego utrzymania czystości w budynkach oraz letniego utrzymania terenów zewnętrznych Targowiska Miejskiego przy ulicy Targowej w Starachowicach”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa całorocznego utrzymania czystości w budynkach oraz letniego utrzymania terenów zewnętrznych Targowiska Miejskiego przy ulicy Targowej w Starachowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin realizacji zamówienia – wymagany:

od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku- usługa całorocznego utrzymania czystości
w budynkach Targowiska Miejskiego;

od 1 kwietnia 2018 roku do 31 października 2018 roku- usługa letniego utrzymania terenów zewnętrznych Targowiska Miejskiego.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl

Author: Dorota Skwarlińska
dorota.skwarlinska@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept