BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Baza nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

 Położenie i oznaczenie nieruchomości  Przeznaczenie nieruchomości  Powierzchnia

 Cena netto w zł

miasto Starachowice
ul. Składowa
działka nr 841/6
obręb 0007
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"Z.38.3. Piachy" – strefa zieleni i wód powierzchniowych. 0,2080 ha 50 000,00
miasto Starachowice
Aleja Świętego Jana Pawła II / Paderewskiego
działka nr 1891/13
obręb 0003
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"E5 Południe" – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności z dopuszczeniem usług nieuciążliwych w parterach budynków mieszkalnych lub jako obiekty dobudowane o pow. całkowitej do 100 m2. 0,1604 ha 203 252,03
lokal mieszkalny nr 4
ul. Warszawska 5
działka nr 43/10
obręb 0002
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Starachowice - na obszarze jednostki strukturalnej B5 - STADION – tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności o określonej intensywności i wysokości z usługami.”

powierzchnia użytkowa lokalu

20,00 m2

+ piwnica 5,22 m2

+ komórka 9,28 m2

50 000,00
miasto Starachowice
ulWesoła
działka nr 261
obręb 0003
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"E3 - KIELECKA" – teren zieleni miejskiej wyłączone z zabudowy. 0,0713 ha 40 650,41
miasto Starachowice
ul. Brązowa
działka 1312
obręb 0002
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego B-3 CENTRUM „MANHATAN” - ZP-2 – obszary zieleni parkowej.  0,0439 ha 37 000,00
miasto Starachowice
ul. Radomska 
działki nr 12/1 i 12/5
obręb 0002
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"B1 - RADOMSKA" – lasy ochronne 1,4987 ha 2 450 000,00
miasto Starachowice
ul. Podgórze 107 
działka nr 764
obręb 0004
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"E2 - WIERZBOWA, TRZECH KRZYŻY" – tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności o określonej intensywności i wysokości z usługami istniejące/rozwojowe. 0,0251 ha  25 000,00
Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept