BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Baza nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

 Położenie i oznaczenie nieruchomości  Przeznaczenie nieruchomości  Powierzchnia

 Cena netto w zł

miasto Starachowice
ul. Turystyczna
działka 803/13
obręb 0007
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -38 Piachy - MN.38.1 - strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,0788 ha 105 000,00
miasto Starachowice
ul. Lachy
działka 641
obręb 0006
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 26 Lachy - MN.26.1. - strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,0310 ha 25 000,00
miasto Starachowice
ul. Łazy
działka 201/2
obręb 0006

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego C3 Łazy-NMP-Krańcowa - 4U - tereny usług opgólnomiejskich. 0,1241 ha 127 000,00
Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept