BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Baza nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

 Położenie i oznaczenie nieruchomości  Przeznaczenie nieruchomości  Powierzchnia

 Cena netto w zł

miasto Starachowice
ul. Ustronie
działka 1157/3
obręb 0003
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Pastwiska" - 2MN - teren zabudoway mieszkaniowej jednorodzinnej 0,1010 ha 165 000,00
miasto Starachowice
ul. Lachy
działka 641
obręb 0006
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 26 Lachy - MN.26.1. - strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,0310 ha 25 000,00
miasto Starachowice
ul. Łazy
działka 201/2
obręb 0006

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego C3 Łazy-NMP-Krańcowa - 4U - tereny usług opgólnomiejskich. 0,1241 ha 130 000,00
miasto Starachowice
ul. Topolowa
działka 469/2
obręb 0002

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - „11. Klarnerowo” - strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,0242 ha 18 000,00
miasto Starachowice
Aleja Świętego Jana Pawła II / Paderewskiego
działka nr 1891/13
obręb 0003
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"E5 Południe" – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności z dopuszczeniem usług nieuciążliwych w parterach budynków mieszkalnych lub jako obiekty dobudowane o pow. całkowitej do 100 m2. 0,1604 ha 203 252,03
miasto Starachowice
ulWesoła
działka nr 261
obręb 0003
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"E3 - KIELECKA" – teren zieleni miejskiej wyłączone z zabudowy. 0,0713 ha 65 853,66        
miasto Starachowice
ul. Radomska 
działki nr 12/1 i 12/5
obręb 0002
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"B1 - RADOMSKA" – lasy ochronne 1,4987 ha 2 450 000,00
miasto Starachowice
ul. Podgórze 107 
działka nr 764
obręb 0004
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"E2 - WIERZBOWA, TRZECH KRZYŻY" – tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności o określonej intensywności i wysokości z usługami istniejące/rozwojowe. 0,0251 ha  25 000,00
Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept