BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Baza nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

 Położenie i oznaczenie nieruchomości  Przeznaczenie nieruchomości  Powierzchnia

 Cena netto w zł

miasto Starachowice
ul. Bieszczadzka
działka 1054/15
obręb 0004

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 30. TRZECH KRZYŻY – strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  0,0203 ha 27 000,00
miasto Starachowice
ul. Ostrowiecka
działka 859/4
obręb 0007
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 38.Piachy” na terenie oznaczonym symbolem ZU38.1 z zapisem „Strefa zieleni urządzonej na terenie zagrożonym powodzią raz na 500 lat”. 1,3525 ha 160 000,00
miasto Starachowice
ul. Ostrowiecka
działka 859/5
obręb 0007

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 38.Piachy” na terenie oznaczonym symbolem ZU38.1 z zapisem „Strefa zieleni urządzonej na terenie zagrożonym powodzią raz na 500 lat”.

1,7579 ha 190 000,00
miasto Starachowice
Aleja Świętego Jana Pawła II / Paderewskiego
działka nr 1891/13
obręb 0003
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"E5 Południe" – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności z dopuszczeniem usług nieuciążliwych w parterach budynków mieszkalnych lub jako obiekty dobudowane o pow. całkowitej do 100 m2. 0,1604 ha 203 252,03
miasto Starachowice
ulWesoła
działka nr 261
obręb 0003
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"E3 - KIELECKA" – teren zieleni miejskiej wyłączone z zabudowy. 0,0713 ha 40 650,41
miasto Starachowice
ul. Radomska 
działki nr 12/1 i 12/5
obręb 0002
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"B1 - RADOMSKA" – lasy ochronne 1,4987 ha 2 450 000,00
miasto Starachowice
ul. Podgórze 107 
działka nr 764
obręb 0004
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"E2 - WIERZBOWA, TRZECH KRZYŻY" – tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności o określonej intensywności i wysokości z usługami istniejące/rozwojowe. 0,0251 ha  25 000,00
Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept