BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Baza nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

 Położenie i oznaczenie nieruchomości  Przeznaczenie nieruchomości  Powierzchnia

 Cena netto w zł

miasto Starachowice
ul. Kopalniana
działki nr: 

1) 1286/3

2) 1286/5

obręb 0002

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"B5 - Stadion" – teren osiedla wielorodzinnego i jednorodzinnego z usługami podstawowymi oraz ponadpodstawowymi o głównej funkcji usług ogólnomiejskich oraz mieszkaniowej z dopuszczeniem rzemiosła produkcyjnego.

1) 0,0449 ha

2) 0,0604 ha

1) 135 000,00

2) 145 000,00

miasto Starachowice
ul. Kielecka 3
działka nr 364/5
obręb 0003
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"E3 - KIELECKA" – teren zabudowy jednorodzinnej,
duże rezerwy terenów budowlanych.
 1,7838 ha 4 500 000,00
miasto Starachowice
ul. Ostrowiecka
działki nr 2575/1 i 2575/3
obręb 0004
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"D5 - Piachy" – tereny ulicy w ciągu drogi krajowej KGP42. 0,8166 ha 460 000,00
miasto Starachowice
ulWesoła
działka nr 261
obręb 0003
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"E3 - KIELECKA" – teren zieleni miejskiej wyłączone z zabudowy. 0,0713 ha 52 845,53

miasto Starachowice
ul. Partyzantów
działka nr 262/19
obręb 0002

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"B5 - STADION" – lteren osiedla wielorodzinnego z jednorodzinnego z usługami podstawowymi oraz ponadpodstawowymi.


0,0302 ha


60 975,61 

lokal użytkowy
ul. Piotra Wysockiego 1
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
działka nr1264/11
obręb 0004
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Starachowice - na obszarze jednostki strukturalnej „E5 Południe” - tereny zabudowy mieszkaniowej wysokiej intensywności z usługami.

powierzchnia użytkowa lokalu

20,66 m2

60 000,00
lokal użytkowy
ul. Czerwonego Krzyża 1
w poziomie niskiego parteru w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
działka nr 293
obręb 0005
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Starachowice - na obszarze jednostki strukturalnej „E9 Wierzbnik Skarpa” - obszar wielofunkcyjny, centrum miasta, o przewadze funkcji usług i mieszkalnictwa wielorodzinnego.

powierzchnia użytkowa lokalu

43,91 m2

120 000,00
miasto Starachowice
ul. Brązowa
działka 1312
obręb 0002
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego B-3 CENTRUM „MANHATAN” - ZP-2 – obszary zieleni parkowej.  0,0439 ha 48 780,49
miasto Starachowice
ul. Radomska 
działki nr 12/1 i 12/5
obręb 0002
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"B1 - RADOMSKA" – lasy ochronne 1,4987 ha 2 450 000,00
miasto Starachowice
ul. Podgórze 107 
działka nr 764
obręb 0004
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"E2 - WIERZBOWA, TRZECH KRZYŻY" – tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności o określonej intensywności i wysokości z usługami istniejące/rozwojowe. 0,0251 ha  25 000,00
Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept