BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Baza nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

 Położenie i oznaczenie nieruchomości  Przeznaczenie nieruchomości  Powierzchnia

 Cena netto w zł

miasto Starachowice
ul. Brązowa
działka 1312
obręb 0002

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego B-3 CENTRUM „MANHATAN” - ZP-2 – obszary zieleni parkowej.
 0,0439 ha 48 780,49

miasto Starachowice
ul. Długa
działki nr:
370/5
370/7
obręb 0006

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "C3 – Łazy – NMP – Krańcowa" - 20MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


0,0638 ha
0,0687 ha


33 333,33 
34 146,34 

miasto Starachowice ul. Żytnia
działka nr 1244/1
obręb 0004

Decyzja Nr 33/2018 o warunkach zabudowy "Budowa budynku handlowo-usługowego na działce nr 1244/1 przy ul. Żytniej w Starachowicach". 0,0187 ha 24 390,24 

miasto Starachowice
ul. Kielecka 3
działka nr 364/5
obręb 0003

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"E3 - KIELECKA" – teren zabudowy jednorodzinnej,
duże rezerwy terenów budowlanych.

 1,7838 ha 4 500 000,00 
miasto Starachowice
ul. Radomska 
działki nr 12/1 i 12/5
obręb 0002
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"B1 - RADOMSKA" – lasy ochronne 1,4987 ha 2 450 000,00

miasto Starachowice
ul. Podgórze 107 
działka nr 764
obręb 0004

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"E2 - WIERZBOWA, TRZECH KRZYŻY" – tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności o określonej intensywności i wysokości z usługami istniejące/rozwojowe. 0,0251 ha  30 000,00 
miasto Starachowice
ul. Benedyktyńska
działki nr:
1324/1
1324/2
1324/3
obręb 0005

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu C7 – „ŁĄKI” na obszarze miasta Starachowice w obrębie ulic Kardynała Wyszyńskiego, Bocznej i doliny Rzeki Kamiennej, jednostka urbanistyczna oznaczona w planie symbolem 2 PPn – obszary rzemiosła usługowego i produkcyjnego z utrzymaniem funkcji mieszkaniowej.  

0,0214 ha

0,0261 ha

0,0188 ha

15 800,00

19 300,00

13 830,00

lokal użytkowy - garaż
ul. Piotra wysockieego 3
w poziomie piwnic w budynku mieszkalnym
działka nr 1264/10
obręb 0004
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Starachowice - na obszarze jednostki urbanistycznej E5 - Południe – tereny zabudowy mieszkaniowej wysokiej intensywności z usługami.

powierzchnia użytkowa garażu

15,36 m2

35 000,00
Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept