BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wykazach nieruchomości wywieszonych na tablicy ogłoszeń w dniu 06.02.2024 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice przeznaczonych do:

1) oddania w użyczenie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 6, położonej w Starachowicach przy ulicy Stefana Żeromskiego – część działki nr 559/16
(obręb 0005) - treść zarządzenia

2) wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położonych przy:

- ulicy Południowej – działka nr 1821/4 i część działki nr 1821/25 (obręb 0003) z przeznaczeniem na teren zielony - treść zarządzenia

- ulicy 1 Maja – część działki nr 1012/13 (obręb 0001) z przeznaczeniem pod wybudowany zbiornik na nieczystości - treść zarządzenia

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami: pkt 1) - pok. 104, telefon nr 41 273-82-58, pkt 2) pok. 102, telefon nr 41 273-82-27.

 

                                                                                       Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice

                                                                                                                  /-/

                                                                                                         Elżbieta Gralec

Author: Karolina Wasilewski

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept