BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Wyłożenie do publicznego wglądu aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia...

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385) Prezydent Miasta Starachowice zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Starachowice na lata 2022-2036.

Dokument wyłożony zostanie w dniach od 24.05.2023 r. do 14.06.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, Referat Ochrony Środowiska, pok. 118, w godzinach 7:30-15:30 oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Starachowicach.
W tym czasie, zgodnie z art. 19 ust. 7 ww. ustawy, osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

pdfObwieszczenie Prezydenta Miasta Starachowice187.69 KB

Author: Eliza Strzelec
eliza.strzelec@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept