BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży w dniu 23.05.2023 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE


działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344)

 

i n f o r m u j e:

tablica ogłoszeń i piętro budynku urzędu miejskiego w starachowicach

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz

dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do:

1) wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy ulicach:

 • Wielkopiecowa – część działki nr 1089/42 obręb 0004 z przeznaczeniem pod garaż, "kliknij treść zarządzenia"

 • Cegielniana – część działki nr 969/115 obręb 0002 z przeznaczeniem pod garaż, "kliknij treść zarządzenia"

 • Rubinowa – część działki nr 743 i nr 3/6 obręb 0004z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, "kliknij treść zarządzenia"

  2) sprzedaży, położonych w Starachowicach przy ulicach:

 • ul. gen. Józefa Bema – działka nr 269/51 oraz działka nr 269/64, obręb 0001, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, "kliknij

  treść zarządzenia"

  według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

  www.bip.um.starachowice.pl. Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami: pkt 1) pok. 102, telefon nr 41 273-82-27, pkt 2) pok.

  104, telefon nr 41 273-82-58.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

/-/

Elżbieta Gralec

Author: Karolina Chojnacka

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept