BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Obrady Rady Miejskiej

Grudniowa sesja Rady Miejskiej w Starachowicach

Podczas grudniowych obrad radni Rady Miejskiej przyjęli plan pracy na I półrocze 2018 roku. Zakresy zadań jakimi radni będą zajmować się w ciągu najbliższych 6 miesięcy opracowali także członkowie Komisji stałych Rady Miejskiej: Komisja Finansów i Budżetu, Komisja Gospodarcza, oraz Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu. Plany pracy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Rada Miejska.

Podczas sesji radni wprowadzili zmiany do budżetu Gminy Starachowice na rok 2017, przegłosowano również uchwałę dotyczącą określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Akceptację radnych uzyskała zmiana Uchwały Nr XIV/5/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2017-2027 (z późn. zm.). Bez rozpatrzenia pozostawiono anonimową skargę na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach. Radni uchwalili także plan pracy Komisji Rewizyjnej w Starachowicach na rok 2018.

Protokoły z obrad, oraz treści przyjętych uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach na stronie: //bip.um.starachowice.pl/

 

 

Author: Iwona Tamiołło

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept