BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

zdjęcie terenu na którym położone są działki do sprzedaży

Ostatnie z działek budowlanych przy ul. Żytniej – do sprzedania

Do kupienia pozostały ostatnie trzy z dziewięciu działek budowlanych zlokalizowanych przy ulicy Żytniej. Gmina Starachowice ogłosiła przetarg na ich sprzedaż.

Tereny położone są w malowniczej części osiedla Południe, w pobliżu zalewu Lubianka oraz
w sąsiedztwie obszarów leśnych. Podstawowym przeznaczeniem tych terenów jest funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem funkcji usług nieuciążliwych. Powierzchnia działek wystawionych do sprzedaży jest zróżnicowana tj. od 547 do 961 m2 podobnie jak ich ceny wywoławcze, które wahają się od 38 600 zł do 62 280 zł.

Pełna informacja o działkach objętych przetargiem znajduje w ogłoszeniu o przetargu (klikając link pod tekstem) lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach pod adresem: bip.um.starachowice.pl w zakładce Tablica ogłoszeń w rozwinięciu Sprzedaż
i wydzierżawianie nieruchomości gminnych i dalej w zakładce Przetargi.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 41 273 82 58 lub osobiście w pok. nr 104 w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ul. Radomskiej 45 w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30

Działki będzie można nabyć w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ul. Radomskiej 45 w sali nr 130 w dniu 29.06.2017 r., o godzinie 10.00. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki, które należy wnieść najpóźniej do 23.06.2017 r.

 Ogłoszenie o przetargu

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept