BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Rozpoczynają się konsultacje społeczne Pałacyku

9 lutego 2017 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania budynku tzw. „Pałacyku”, zlokalizowanego przy ul. Konstytucji 3 Maja 15. Spacer studyjny i spotkanie konsultacyjne odbędą się już 10 lutego!

Zgodnie z sugestiami mieszkańców przy opracowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025, w „Pałacyku” planowane jest stworzenie przestrzeni dla współdziałania, integracji, wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się od siebie przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, liderów społecznych, artystów i młodzieży. palacyk konsultacje aktualnosc rewitalizacja

Konsultacje społeczne mają na celu doprecyzowanie pomysłów na zagospodarowanie budynku i jego najbliższego otoczenia oraz zapoznanie się z ideą „Impact Hub’u” i Centrum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, które mają szanse powstać w „Pałacyku”.

W ramach konsultacji społecznych odbędą się następujące spotkania:

· Spacer studyjny przy „Pałacyku” – 10 lutego 2017 r., godz. 14:00.

· Spotkanie konsultacyjno-informacyjne – 10 lutego 2017 r., godz. 15:30, Przedszkole Miejskie nr 6 w Starachowicach.

Swoje opinie i pomysły można zgłaszać również za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na bip.um.starachowice.pl w zakładce „Tablica ogłoszeń/Konsultacje społeczne/Konsultacje – Pałacyk” i „Rewitalizacja” oraz na stronie www.rewitalizacja.starachowice.eu. Formularze dostępne są także w Biurze Obsługi Mieszkańców. Wypełniony formularz należy przesłać na adres mailowy: rewitalizacja@starachowice.eu lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Starachowicach do Biura Obsługi Mieszkańców, ul. Radomska 45.

docFormularz konsultacyjny - Pałacyk373.5 KB

Zarządzenie Prezydenta ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania budynku Pałacyku

Author: Kamil Stanos
kamil.stanos@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept