BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Alarmowanie o zagrożeniach

Ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie ludności

Ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie ludności stanowi jedno z wielu kluczowych działań organów zarządzania kryzysowego, w zakresie ochrony ich zdrowia, życia i mienia w obliczu potencjalnych zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych.

Pojęcia alarmu, alarmowania i powiadamiania definiuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach zawiera, i tak :

alarm – to sygnał z dowolnego źródła informujący, że zostało wykryte skażenie lub że wystąpiła sytuacja kryzysowa, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny;

alarmowanie – to działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny;

ostrzeganie – to działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zalecających podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań;

powiadamianie – to przekazanie, przy użyciu wszelkich dostępnych środków, określonych informacji mających na celu zaalarmowanie właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu oraz przekazanie informacji dotyczących sposobu postępowania w danym przypadku;

Przedmiotowe rozporządzenie określa także powszechnie obowiązujące na terytorium RP sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze.

 RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

 

 

 

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał

alarmowy

1

 

Ogłoszenie alarmu

 

Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

............... dla ..............

 

Znak żółty w kształcie trójkąta

lub w uzasadnionych przypadkach innej

figury geometrycznej

 

2

 

Odwołanie alarmu

 

Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

............... dla ..............

 

 

 

 

 

Na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2013.96)

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

 

Lp.

Rodzaj komunikatu

 

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

1

 

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

 

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .................. około godz. ..... min. .....

może nastąpić skażenie

................................. (podać rodzaj skażenia)

w kierunku ...................... (podać kierunek)

 

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj skażenia)

dla ..................

 

2

 

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

 

 

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy

Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj zakażenia) dla ..................

 

3

 

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

 

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ...................

(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj klęski)

dla ..................

 

 

 

  Na terenie Miasta Starachowice powiadamianie ludności o zagrożeniach realizowane jest poprzez:

- wykorzystanie scentralizowanego systemu syren alarmowych zlokalizowanych w 7 punktach miasta,

- nadawanie komunikatów za pomocą mobilnych urządzeń nagłaśniających zamontowanych na pojazdach służb ratowniczych (straż pożarna, policja, straż miejska),

- zamieszczanie komunikatów na urzędowej stronie internetowej,

- wykorzystanie lokalnych mediów,

- rozplakatowywanie komunikatów na słupach ogłoszeniowych,

- SMS-owy system ostrzegania mieszkańców.

Jeżeli chcesz BEZPŁATNIE otrzymywać wiadomości SMS z informacjami o zagrożeniach powodziowych, pożarowych, katastrofach, anomaliach pogodowych wyślij sms-a na numer 799 448 270 o treści alarm.

Jeżeli interesują Cię informacje dotyczące imprez kulturalnych i sportowych organizowanych w naszym mieście wyślij sms-a na numer 799 448 270 o treści kultura.

Jeżeli chcesz otrzymywać wszelkie informacje dotyczące ważniejszych wydarzeń (o zagrożeniach, wydarzeniach kulturalnych i innych) w naszym mieście wyślij sms-a na numer 799 448 270 o treści informacje.

Użytkownik wysyłając wiadomość SMS rejestrującą go w systemie, ponosi jednorazowo koszt wysłania standardowej wiadomości SMS według stawek swojego operatora. Prawidłowa rejestracja Użytkownika w systemie kończy się potwierdzeniem tego faktu w postaci zwrotnej wiadomości SMS z informacją o skutecznym zarejestrowaniu do wybranej przez Użytkownika grupy. W nagłówku wiadomości będzie widniał napis „Urzad Miejski” jako jej nadawca.

 

 

Autor: Adam Brzeziński
adam.brzezinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję