BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Ochrona środowiska

Odpowiedni stan środowiska naturalnego jest gwarancją bezpiecznego funkcjonowania człowieka w różnych wymiarach: społecznym, ekonomicznym, kulturowym. 

Ekosystemy są naturalnym kapitałem naszej planety. Poprzez dostarczanie różnorodnych zasobów i wypełnianie szeregu ważnych funkcji są niezbędne do utrzymania naszego dobrobytu oraz zapewnienia dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego. Są naszym otoczeniem i miejscem do życia, dostarczają energii, pożywienia, wody i wielu surowców naturalnych, regulują klimat, kształtują zjawiska hydrologiczne i procesy glebotwórcze, uczestniczą w obiegu składników pokarmowych, pochłaniają odpady i zanieczyszczenia. Jakość poszczególnych elementów środowiska silnie wpływa na zdrowie ludzi.

Z kolei praktycznie wszystkie aktywności podejmowane przez człowieka wpływają na środowisko, jego zasoby oraz stabilność ekosystemów i zdolność wypełniania przez nie istotnych dla nas funkcji (świadczenia tzw. usług ekosystemowych). Z częścią negatywnych oddziaływań środowisko może sobie poradzić, ale gdy zostaną przekroczone pewne granice, lokalne czy też globalne, istnieje ryzyko, że może dojść do nieodwracalnych zmian zagrażających stabilności funkcjonowania całej planety.

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu środowiska jest nadrzędnym celem polityki ochrony środowiska, a wszystkie podejmowane w jej ramach działania powinny zmierzać do realizacji tego celu. Jednocześnie, ze względu na złożoność powiązań pomiędzy elementami środowiska a presjami, problemy środowiskowe powinny być rozwiązywane w sposób możliwie najlepiej zintegrowany z działaniami podejmowanymi we wszystkich sektorach gospodarki. Istotnym warunkiem powodzenia jest stały monitoring i analiza stanu środowiska w powiązaniu z presją wywieraną na to środowisko przez procesy oraz zjawiska gospodarcze i społeczne. Stan środowiska i jego trendy są wszak niezależnym i obiektywnym miernikiem skuteczności narzędzi i instrumentów stosowanych w ochronie środowiska.

Źródło - cytat: GIOŚ. "Stan środowiska w Polsce. Raport 2014". Warszawa 2014. //www.gios.gov.pl/

Autor: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję