BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Starachowicach przy ul. Lachy.

młotek do przybijania postąpień przetargowych

Prezydent Miasta Starachowice ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ul. Lachy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice (obręb 0006) jako działka ewidencyjna nr 641 o powierzchni 0,0310 ha, stanowiącej własność Gminy Starachowice, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00011514/9.

Cena wywoławcza brutto do pierwszego przetargu wynosi 30 000,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, w sali 130, dnia 22.05.2024 r., o godz. 11.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie: 3 000,00 zł.

Wadium przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia 14.05.2024 r., przelewem bankowym środków pieniężnych na konto Gminy Starachowice nr: 10 1090 2590 0000 0001 4860 2944 Santander Bank Polska.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Zarządzeniem nr 180/2024 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 15.04.2024 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Lachy. kliknij treść zarządzenia

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój 104, tel. 41 322-11-05 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

/-/

Marek Materek

Autor: Karolina Kozik

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję