BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.

tablica ogłoszeń i piętro budynku urzędu miejskiego w starachowicach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice przeznaczonych do:

a) sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego:

b) sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

  • położoną przy ul. Marszałka Piłsudskiego, działki ewidencyjne: nr 1084/133, nr 1084/134, nr 1084/135, nr 1084/136, nr 1084/137, nr 1084/138, nr 1084/139, nr 1084/140, nr 1084/141, nr 1084/142 , nr 1084/143, obręb 0005

  • położoną przy ul. Marszałka Piłsudskiego, działki ewidencyjne: nr 1089/44, nr 1089/45, nr 1089/46, nr 1089/47, nr 1089/48, nr 1089/49, nr 1089/50, nr 1089/51, nr 1089/54, nr 1089/55, nr 1089/56, nr 1089/57, nr 1089/58, nr 1089/59, nr 1089/60, nr 1089/61, nr 1089/62, nr 1089/63, nr 1089/64, obręb 0005 

  • położoną przy ul. Marszałka Piłsudskiego, działka ewidencyjna nr 1084/38, obręb 0005, kliknij treść zarządzenia

c) wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie miasta Starachowice (obręby 0001, 0004, 0005, 0006, 0007) z przeznaczeniem na tereny zielone, ogródki przydomowe, budynek gospodarczy oraz dojazd, kliknij treść zarządzenia

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl. Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami: a) i b) pok. 104, telefon nr 41 273-82-58, c) pok. 102, telefon nr 41 273-82-27.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

/-/

Elżbieta Gralec

Autor: Karolina Kozik

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję